Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 4/2016

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Wstępna ocena wykorzystania polskiej wersji językowej skali MDAS w badaniu poziomu lęku przed leczeniem stomatologicznym u dorosłych mieszkańców Warszawy
A preliminary assessment of the usefulness of the Polish language version of MDAS scale for the estimation of dental treatment anxiety levels among adults in Warsaw
Maria Dubielecka, Ewa Rusyan, Mariusz Panczyk, Agnieszka Mielczarek – s. 203-217
A preliminary assessment of the usefulness of the Polish language version of MDAS scale for the estimation of dental treatment anxiety levels among adults in Warsaw
Wstępna ocena wykorzystania polskiej wersji językowej skali MDAS w badaniu poziomu lęku przed leczeniem stomatologicznym u dorosłych mieszkańców Warszawy
Maria Dubielecka, Ewa Rusyan, Mariusz Panczyk, Agnieszka Mielczarek – s. 203-217
Świadomość lekarzy dentystów w zakresie rozpoznawania i postępowania z dziećmi dotkniętymi przemocą rodzinną
Awareness of dentists in recognising and dealing with children affected by domestic violence
Dominika Janas, Anna Kubica, Irena Szarupska, Maciej Masny, Agnieszka Wacławczyk, Lidia Postek-Stefańska – s. 218-224
Awareness of dentists in recognising and dealing with children affected by domestic violence
Świadomość lekarzy dentystów w zakresie rozpoznawania i postępowania z dziećmi dotkniętymi przemocą rodzinną
Dominika Janas, Anna Kubica, Irena Szarupska, Maciej Masny, Agnieszka Wacławczyk, Lidia Postek-Stefańska – s. 218-224
Ocena wiedzy matek na temat zasad profilaktyki i higieny jamy ustnej w okresie ciąży oraz u ich dzieci w wieku niemowlęcym
Assessment of mothers’ knowledge on the principles of prophylaxis and oral cavity hygiene during pregnancy and in the neonatal-infantile period
Małgorzata Lipczyńska, Anna Kuzańska, Joanna Szczepańska, Patrycja Proc – s. 225-232
Assessment of mothers’ knowledge on the principles of prophylaxis and oral cavity hygiene during pregnancy and in the neonatal-infantile period
Ocena wiedzy matek na temat zasad profilaktyki i higieny jamy ustnej w okresie ciąży oraz u ich dzieci w wieku niemowlęcym
Małgorzata Lipczyńska, Anna Kuzańska, Joanna Szczepańska, Patrycja Proc – s. 225-232
Opis przypadku
Case report
Leczenie endodontyczne zębów wgłobionych – doświadczenia własne
Endodontic treatment of dens invaginatus – own experience
Magdalena Kępisty, Małgorzata Staszczyk, Anna Jurczak – s. 233-246
Endodontic treatment of dens invaginatus – own experience
Leczenie endodontyczne zębów wgłobionych – doświadczenia własne
Magdalena Kępisty, Małgorzata Staszczyk, Anna Jurczak – s. 233-246
Prace poglądowe
Review papers
Zastosowanie pełnokonturowych uzupełnień z tlenku cyrkonu w leczeniu protetycznym
The use of full-contour zirconia restorations in prosthodontics treatment
Katarzyna Kubicka, Tomasz Godlewski – s. 247-252
The use of full-contour zirconia restorations in prosthodontics treatment
Zastosowanie pełnokonturowych uzupełnień z tlenku cyrkonu w leczeniu protetycznym
Katarzyna Kubicka, Tomasz Godlewski – s. 247-252
Powikłania piercingu w obrębie jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
Complications of piercing in the oral cavity – a review
Karolina Kaczor, Anna Zawadzka, Piotr Rożniatowski, Emil Korporowicz, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 253-261
Complications of piercing in the oral cavity – a review
Powikłania piercingu w obrębie jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa
Karolina Kaczor, Anna Zawadzka, Piotr Rożniatowski, Emil Korporowicz, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 253-261