Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2016, s. 890-892
*Jarosław Kozakowski
Eating disorder difficult to diagnose after bariatric surgery – a case report
Trudne do zdiagnozowania zaburzenia odżywiania po operacji bariatrycznej – opis przypadku
Department of Endocrinology, Centre of Postgraduate Medical Education, Bielański Hospital, Warsaw
Head of Department: Professor Wojciech Zgliczyński, MD, PhD
Streszczenie
Otyłość – stan patologicznego nagromadzenia tkanki tłuszczowej – przybiera na świecie charakter epidemii. Najskuteczniejszą metodą leczenia otyłości jest operacja bariatryczna, a do najczęściej wykonywanych obecnie zabiegów (42% wszystkich) należy tzw. rękawowe odcięcie żołądka (ang. sleeve gastrectomy – SG). SG pozwala na redukcję około 18-22% masy ciała. Należy jednak pamiętać, że operacje bariatryczne mimo stałego doskonalenia technik chirurgicznych wciąż niosą ryzyko powikłań i objawów niepożądanych, choć śmiertelność związana z takimi zabiegami jest relatywnie niska (< 1%).
Praca przedstawia opis pacjenta, u którego w wyniku operacji rękawowego odcięcia żołądka przeprowadzonej z powodu otyłości olbrzymiej (BMI 58 kg/m2) powikłanej współistnieniem chorób towarzyszących doszło do pożądanego znaczącego spadku masy ciała aż do jej normalizacji, a także do pełnej remisji chorób współistniejących: cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego oraz zespołu bezdechu sennego, w wyniku czego pacjent mógł całkowicie zaniechać stosowanego wcześniej leczenia. Jednak szybko pojawiły się problemy uniemożliwiające normalne odżywianie i funkcjonowanie – nudności i wymioty każdorazowo po pokarmach stałych, a nawet papkowatych. W efekcie pacjent był wielokrotnie hospitalizowany i diagnozowany w oddziałach chirurgicznych i wewnętrznych, bez dobrego efektu. W tutejszej klinice, w wyniku ponownej analizy badań obrazowych wykonanych przed hospitalizacją, przeprowadzonej z udziałem doświadczonego chirurga bariatry wykazano obecność zwężenia drogi pasażu kontrastu w dolnej części przełyku i w okolicy podwpustowej, z kompensacyjnym rozszerzeniem przełyku powyżej zwężenia, będącego najprawdopodobniej przyczyną dolegliwości. Pacjenta poinformowano o konieczności powtórnego zabiegu, usuwającego zwężenie.
Summary
Nowadays, obesity – a state of pathological accumulation of adipose tissue, is of epidemic nature in developed and developing countries. The most effective treatment for obesity is bariatric surgery. Sleeve gastrectomy (SG) is considered as one of the most common bariatric techniques (42% of all cases). SG allows a reduction of about 18-22% of the body weight. However, it should be noted that bariatric operations, despite constant perfection of surgical techniques, still carry the risk of complications and side effects. On the other hand, mortality associated with bariatric surgery is relatively low (< 1%).
The paper presents a patient in whom SG was performed due to morbid obesity (BMI 58 kg/m2) accompanied by a few related diseases. After surgery, significant weight normalization as well as full remission of concomitant diseases (type 2 diabetes mellitus, hypertension and nocturnal sleep apnea) were observed and the patient could completely stop the treatment used before. Unfortunately, the patient quickly developed problems that disrupted normal nutrition and functioning, i.e. nausea and vomiting each time the patient tried to ingest food of solid or even mixed consistency. As a result, the patient was repeatedly hospitalized and diagnosed in surgical and internal wards but the problems were not resolved. In our unit of endocrinology, a re-analysis of imaging tests conducted before hospitalization, together with a surgeon experienced in bariatric surgery, allowed to diagnose the presence of esophageal stenosis in the distal esophagus and in the subcardiac region with compensating extension above the narrowing, being most likely the cause of the ailments. The patient was informed of the need for a re-operation to dilate stenosis.Nowadays, obesity – a state of pathological accumulation of adipose tissue, is of epidemic nature in developed and developing countries. The number of individuals with BMI > 30 kg/m2 has doubled since 1980 and currently amounts to 300 million. Over 1.5 billion people are overweight. The rise of obesity and overweight among children and adolescents is particularly alarming. It is estimated that this problem concerns 20-25% of the pediatric population. The massive occurrence of this phenomenon and its health-related consequences make obesity the fifth major cause of mortality in the world (1).
The most effective treatment of obesity is bariatric surgery. In 2013, approximately 179,000 bariatric procedures were conducted in the USA (according to the Bariatric Outcomes Longitudinal Database, American College of Surgeons/Metabolic and Bariatric Surgery as well as Quality Improvement Program National Inpatient Sample). Sleeve gastrectomy (SG) is considered as one of the most common bariatric techniques worldwide (42% of all cases) (2). It allows a reduction of about 18-22% of the body weight. It is thought to causes fewer complications and carry fewer risks but has similar efficacy compared with gastric bypass surgery (RYGB), which is a “gold standard” in surgical treatment of obesity. SG consists in removing approximately 85% of the stomach, leaving a small sleeve-shaped fragment with a volume of approximately 50 ml along the lesser curvature. As a result, ingesting large amounts of food at one occasion becomes impossible. The surgery also induces a decline in ghrelin, the most important gastrointestinal hormone with orexigenic action (3). Potential complications of SG include early reactions typical of other abdominal laparoscopic procedures, late reactions more specific to bariatric procedures and various dietary deficiencies.
Case presentation
A 39-year-old male after sleeve gastrectomy (SG), conducted due to morbid obesity 13 months before, was admitted to the clinic to determine the cause of inability to ingest solid or thickened foods. As the patient reported, he had been gaining weight gradually for 10 years, which he attributed to failure to follow diets and considerably limited physical activity. Several attempts to lose weight, undertaken with dietary consultants’ assistance, brought little and short-term effects (2-4 kg) with a subsequent yo-yo effect. At the time of surgery, BMI amounted to 58 kg/m2. The patient developed arterial hypertension before the marked weight gain. Type 2 diabetes mellitus, requiring pharmacological treatment (metformin 2 x 850 mg), nocturnal sleep apnea (CPAP from 2011) and joint pain (particularly in the lower limbs) occurred secondary to obesity. Since conservative treatment was ineffective, the patient, having consulted a physician, decided to undergo surgery. On 12 March 2015, in the regional center of acknowledged experience in bariatric surgery, laparoscopic sleeve gastrectomy was conducted. The post-operative period proceeded without complications; the wounds healed with no signs of infection. The patient was discharged in a good local and overall condition with recommendations to follow a liquid diet for 7 days and take enoxaparin 1 x 40 mg for 7 days and pantoprazole 2 x 40 mg for 20 days.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. http://easo.org/education-portal/obesity-facts-figures/.
2. Updated position statement on sleeve gastrectomy as a bariatric procedure. ASMBS Clinical Issues Committee. Surg Obes Relat Dis 2012; 8: e21-e26.
3. Hady HR, Dadan J, Gołaszewski P, Safiejko K: Impact of laparoscopic sleeve gastrectomy on body mass index, ghrelin, insulin and lipid levels in 100 obese patients. Videosurgery Miniinv 2012; 7(4): 251-259.
4. Clinical Issues Committee of American Society for Metabolic and Bariatric Surgery: Sleeve gastrectomy as a bariatric procedure. Surg Obes Relat Dis 2007; 3(6): 573-576.
5. Paśnik K: Powikłania po operacjach bariatrycznych. Chir Dypl 2014; 9(1): 1-4.
6. Casella G, Soricelli E, Giannotti D et al.: Long-term results after laparoscopic sleeve gastrectomy in a large monocentric series. Surg Obes Relat Dis 2016; 12(4): 757-762.
7. Kourosh S, Birch DW, Sharma A, Karmali S: Complications associated with laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity: a surgeon’s guide. Can J Surg 2013; 56(5): 347-352.
8. Han SM, Kim WW, Oh JH: Results of laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) at 1 year in morbidly obese Korean patients. Obes Surg 2005; 15(10): 1469-1475.
9. Lalor PF, Tucker ON, Szomstein S, Rosenthal RJ: Complications after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Obes Relat Dis 2008; 4(1): 33-38.
10. Gagner M, Deitel M, Kalberer TL et al.: The Second International Consensus Summit for Sleeve Gastrectomy, March 19-21. Surg Obes Relat Dis 2009; 5(4): 476-485.
11. Frezza EE, Reddy S, Gee LL, Wachtel MS: Complications after sleeve gastrectomy for morbid obesity. Obes Surg 2009; 19(6): 684-687.
otrzymano: 2016-11-03
zaakceptowano do druku: 2016-11-30

Adres do korespondencji:
*Jarosław Kozakowski
Department of Endocrinology Centre of Postgraduate Medical Education Bielański Hospital
Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel./fax +48 (22) 834-31-31
jkozakowski@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 12/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych