Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2016, s. 910-914
*Jarosław Kozakowski
Obesity and musculoskeletal system
Otyłość a układ mięśniowo-szkieletowy
Department of Endocrinology, Centre of Postgraduate Medical Education, Bielański Hospital, Warsaw
Head of Department: Professor Wojciech Zgliczyński, MD, PhD
Streszczenie
Otyłość nazywana „tsunami XXI wieku” prowadzi do rozwoju wielu zaburzeń metabolicznych i chorób, będąc przyczyną zwiększonej zachorowalności i umieralności. Z drugiej strony, choroby narządu ruchu są obecnie główną przyczyną niepełnosprawności i drugą co do częstości przyczyną wizyt u lekarza. Z wielu badań epidemiologicznych jasno wynika, że nadmierna masa ciała wpływa niekorzystnie na przebieg niemal wszystkich chorób układu mięśniowo-kostnego, od choroby zwyrodnieniowej stawów, poprzez choroby metaboliczne (m.in. osteoporoza, dna moczanowa), tzw. choroby układowe tkanki łącznej (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy), aż po choroby rzadkie (np. idiopatyczna hiperostoza) czy rzadko rozpoznawane (np. fibromialgia). Choć najczęściej zależność między wzrostem masy ciała a przebiegiem chorób układu ruchu potwierdzona jest badaniami obserwacyjnymi i populacyjnymi, a mechanizmy destrukcyjnego działania otyłości na układ mięśniowo-kostny pozostają wciąż niewyjaśnione, to uznaje się, że mają one charakter złożony i obejmują wpływ czynników biomechanicznych, dietetycznych, genetycznych, zapalnych i metabolicznych. W wielu przypadkach wydaje się mieć znaczenie nie tylko sam wzrost masy ciała, ale także jego charakter: czy dotyczy on masy tłuszczu, czy beztłuszczowej masy ciała, w tym mięśni szkieletowych. Dużą rolę w etiopatogenezie zmian w układzie mięśniowo-kostnym pod wpływem otyłości zdają się odgrywać produkty zmienionej tkanki tłuszczowej – adipokiny i cytokiny prozapalne.
Ogromne rozpowszechnienie zarówno otyłości, jak i chorób układu ruchu wymaga poznania przez lekarzy ich wzajemnych relacji.
Summary
Obesity called “tsunami of the 21st century” leads to the development of many metabolic disorders and diseases and is a cause of increased morbidity and mortality. On the other hand, diseases of the musculoskeletal system are now the main cause of disability and the second cause of doctor visits.
With many epidemiological studies, it is clear that excessive body weight adversely affects the course of almost all diseases of the musculoskeletal system, such as osteoarthritis, metabolic diseases, e.g. osteoporosis or gout, connective tissue diseases – rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, rare diseases like idiopathic hyperostosis, or rarely diagnosed as fibromyalgia. Although in many cases the relationship between the increasing weight and the course of the musculoskeletal system diseases is confirmed only on the basis of observational and epidemiological studies, and the mechanisms of the destructive impact of obesity on musculoscelestal system remain unexplained it is considered that they are complex, and include the biomechanical, diet, genetic, inflammatory and metabolic factors. In many cases not only the increase in body weight seems to have a meaning but also its nature: whether it relates to fat mass, or lean body mass, including skeletal muscles. A large role in etiopathogenesis of the musculoskeletal system changes under the influence of obesity seem to play adipokines and proinflammatory cytokines – products of changed fat tissue.
A huge spread of both obesity and diseases of the musculoskeletal system requires knowledge by doctors of their mutual relations.Definition and diagnosing of obesity
World Health Organization (WHO) defines overweight and obesity as abnormal or excessive fat accumulation that present a risk to health (1). “Algorithms of diagnosis and treatment of endocrine diseases” prepared by Polish Society of Endocrinology define obesity as a chronic illness, characterized by excessive fat accumulation, which increases the risk of many social diseases, including cardio-vascular or metabolic ones and cancers (2). Obesity is currently the most common metabolic disease all over the world, according to WHO reaching an epidemic size and posing a key health problem in developed and developing countries (3). Obesity is measured with BMI index, calculated as a body weight multiplied by body height squared (kg/m2). BMI equal to or higher than 30 kg/m2 indicates obesity, and over 40 kg/m2 is considered as morbid obesity. Depending on the location of excessive fat tissue obesity can be classified as abdominal (central), gynoid or mixed one.
Obesity is a key element of the so-called metabolic syndrome (MS). For example: MS criteria as defined by International Diabetes Federation (IDF) include: abdominal obesity (female waist > 80 cm, male waist > 94 cm), and at least two symptoms of the following:
– fasting blond glucose ≥ 100 mg/dL (5.6 mmol/L),
– triglyceride level ≥ 150 mg/dL (1.7 mmol/L),
– HDL-C cholesterol in male < 40 mg/dL and female < 50 mg/dL,
– blood pressure ≥ 130/85 mmHg.
In 2014 an estimated 1.9 billion of people over eighteen were overweight, and 600 million were obese. In other words: 13% of the world population were obese (11% males and 15% females). In 1980-2014 the number of obesity cases increased more than twice (1). An increasing number of obese children and young people is of particular concern.
The number of overweight or obese people in Poland is presented in table 1 (4).
Tab. 1. The number of overweight and obesity cases in Poland (4)
StudyMalesFemales
Overweight and obesity (%)Obesity (%)Overweight and obesity (%)Obesity (%)
“Household Food Consumption and Anthropometric Survey”, IŻŻ, 200056.715.748.619.9
NATPOL, 200258194819
WOBASZ, 2003-200561.121.148.622.4
NATPOL, 2011 ? 25  
GUS, 200452.112.639.112.5
GUS, 201161.416.644.615.2
Obesity is a direct cause of many metabolic disturbances and disorders. It constitutes a basic element of metabolic syndrome, adds to development of insulin resistance, type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia, and consequently arteriosclerosis, non-alcoholic fatty liver disease, cardiovascular disease and stroke. Obesity is also connected with sleep apnea, cholelithiasis, infertility (women) and erection problems (men) and constitutes a risk factor in many types of cancer, e.g. oesophagus, endometrial, breast or colon cancer.
Obesity and the musculoskeletal system
It is believed, that the relationship between obesity and musculoskeletal diseases is complex, involving biomechanical, dietary, genetic, inflammatory, and metabolic factors. Excess body weight has long been claimed to be related to many symptoms and diseases of muscles and bone. These are presented in table 2.
Tab. 2. Relationship between obesity and symptoms and diseases of musculoskeletal system (5)
Symptoms and diseases of musculoskeletal system related to obesity
– degenerative disease (knees, hips, palms)
– spinal pain
– diffuse idiopathic skeletal hyperostosis
– gait disturbances
– soft tissues illnesses (e.g. carpal tunnel syndrome, plantar fasciitis)
– osteoporosis
– gout
– fibromyalgia
– connective tissue diseases (rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus)

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. WHO: Obesity and overweight, fact sheet, updated June 2016; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/.
2. Kozakowski J: Otyłość. XX Jesienna Szkoła Endokrynologii. Materiały Zjazdowe. Cz. 2: Podstawowe zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zaburzeniach endokrynologicznych – algorytmy. 2014: 98-103.
3. James WP: WHO recognition of the global obesity epidemic. Int J Obes (Lond) 2008; 32 (suppl. 7): S120-S126.
4. Jarosz M (red.): Ogólnopolskie działania w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2013: 12.
5. Anandacoomarasamy A, Caterson I, Sambrook P et al.: The impact of obesity on the musculoskeletal system. Int J Obes (Lond) 2008; 32(2): 211-222.
6. Manek NJ, Hart D, Spector TD, MacGregor AJ: The association of body mass index and osteoarthritis of the knee joint: an examination of genetic and environmental influences. Arthritis Rheum 2003; 48(4): 1024-1029.
7. Felson DT, Zhang Y, Hannan MT et al.: Risk factors for incident radiographic knee osteoarthritis in the elderly: the Framingham Study. Arthritis Rheum 1997; 40(4): 728-733.
8. Felson DT, Anderson JJ, Naimark A et al.: Obesity and knee osteoarthritis. The Framingham Study. Ann Intern Med 1988; 109(1): 18-24.
9. Cicuttini FM, Baker JR, Spector TD: The association of obesity with osteoarthritis of the hand and knee in women: a twin study. Rheumatol 1996; 23(7): 1221-1226.
10. Jordan JM, Luta G, Stabler T et al.: Ethnic and sex differences in serum levels of cartilage oligomeric matrix protein: the Johnston County Osteoarthritis Project. Arthritis Rheum 2003; 48(3): 675-681.
11. Cicuttini FM, Teichtahl AJ, Wluka AE et al.: The relationship between body composition and knee cartilage volume in healthy, middle-aged subjects. Arthritis Rheum 2005; 52(2): 461-467.
12. Sharma L, Lou C, Cahue S, Dunlop DD: The mechanism of the effect of obesity in knee osteoarthritis: the mediating role of malalignment. Arthritis Rheum 2000; 43(3): 568-575.
13. Mirtz TA, Greene L: Is obesity a risk factor for low back pain? An example of using the evidence to answer a clinical question. Chiropr Osteopat 2005; 13(1): 2.
14. Liuke M, Solovieva S, Lamminen A et al.: Disc degeneration of the lumbar spine in relation to overweight. Int J Obes (Lond) 2005; 29(8): 903-908.
15. Fassett DR, Schmidt MH: Spinal epidural lipomatosis: a review of its causes and recommendations for treatment. Neurosurg Focus 2004; 6(4): E11.
16. Bout-Tabaku S, Michalsky MP, Jenkins TM et al.: Musculoskeletal Pain, Self-reported Physical Function, and Quality of Life in the Teen-Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery (Teen-LABS) Cohort. JAMA Pediatr 2015; 169(6): 552-559.
17. Mader R, Dubenski N, Lavi I: Morbidity and mortality of hospitalized patients with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Rheumatol Int 2005; 26(2): 132-136.
18. Shirakura Y, Sugiyama T, Tanaka H et al.: Hyperleptinemia in female patients with ossification of spinal ligaments. Biochem Biophys Res Commun 2000; 267(3): 752-755.
19. Maffiuletti NA, Agosti F, Proietti M et al.: Postural instability of extremely obese individuals improves after a body weight reduction program entailing specific balance training. J Endocrinol Invest 2005; 28(1): 2-7.
20. Werner RA, Franzblau A, Gell N et al.: A longitudinal study of industrial and clerical workers: predictors of upper extremity tendonitis. J Occup Rehabil 2005; 15(1): 37-46.
21. Geoghegan JM, Clark DI, Bainbridge LC et al.: Risk factors in carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Br 2004; 29(4): 315-320.
22. Riddle DL, Pulisic M, Pidcoe P et al.: Risk factors for Plantar fasciitis: a matched case-control study. J Bone Joint Surg Am 2003; 85-A(5): 872-877.
23. Kröger H, Tuppurainen M, Honkanen R et al.: Bone mineral density and risk factors for osteoporosis-a population-based study of 1600 perimenopausal women. Calcif Tissue Int 1994; 55(1): 1-7.
24. Halioua L, Anderson JJ: Age and anthropometric determinants of radial bone mass in premenopausal Caucasian women: a cross-sectional study. Osteoporos Int 1990; 1(1): 50-55.
25. Felson DT, Zhang Y, Hannan MT, Anderson JJ: Effects of weight and body mass index on bone mineral density in men and women: the Framingham study. J Bone Miner Res 1993; 8(5): 567-573.
26. Cao JJ: Effects of obesity on bone metabolism. J Orthop Surg Res 2011; 6: 30.
27. Lecka-Czernik B, Rosen CJ: Energy Excess, Glucose Utilization, and Skeletal Remodeling: New Insights. Bone Miner Res 2015; 30(8): 1356-1361.
28. Khosla S: Minireview: the OPG/RANKL/RANK system. Endocrinology 2001; 142(12): 5050-5055.
29. Oshima K, Nampei A, Matsuda M et al.: Adiponectin increases bone mass by suppressing osteoclast and activating osteoblast. Biochem Biophys Res Commun 2005; 331(2): 520-526.
30. Kato I, Toniolo P, Zeleniuch-Jacquotte A et al.: Diet, smoking and anthropometric indices and postmenopausal bone fractures: a prospective study. Int J Epidemiol 2000; 29(1): 85-92.
31. Mattila VM, Jormanainen V, Sahi T et al.: An association between socioeconomic, health and health behavioural indicators and fractures in young adult males. Osteoporos Int 2007; 18(12): 1609-1615.
32. El Maghraoui A, Sadni S, El Maataoui A et al.: Influence of obesity on vertebral fracture prevalence and vitamin D status in postmenopausal women. Nutr Metab (Lond) 2015; 12: 44. 10.1186/s12986-015-0041-2.
33. Nielson CM, Srikanth P, Orwoll ES: Obesity and fracture in men and women: an epidemiologic perspective. J Bone Miner Res 2012; 27(1): 1-10.
34. Hamann C, Kirschner S, Günther KP, Hofbauer LC: Bone, sweet bone – osteoporotic fractures in diabetes mellitus. Nat Rev Endocrinol 2012; 8(5): 297-305.
35. Raška I Jr, Rašková M, Škhra J: Body composition is associated with bone and glucose metabolism in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus. Physiol Res 2016 Oct 26 (Epub ahead of print).
36. Kuo CF, Grainge MJ, Zhang W, Doherty M: Global epidemiology of gout: prevalence, incidence and risk factors. Nat Rev Rheumatol 2015; 11(11): 649-662.
37. Gota CE, Kaouk S, Wilke WS: Fibromyalgia and Obesity: The Association Between Body Mass Index and Disability, Depression, History of Abuse, Medications, and Comorbidities. J Clin Rheumatol 2015; 21(6): 289-295.
38. Symmons DP, Bankhead CR, Harrison BJ et al.: Blood transfusion, smoking, and obesity as risk factors for the development of rheumatoid arthritis: results from a primary care-based incident case-control study in Norfolk, England. Arthritis Rheum 1997; 40(11): 1955-1961.
39. Cao H, Lin J, Chen W et al.: Baseline adiponectin and leptin levels in predicting an increased risk of disease activity in rheumatoid arthritis: A meta-analysis and systematic review. Autoimmunity 2016; 30: 1-7.
40. Urrego T, Vásquez GM, Gómez-Puerta JA: Relationship between Obesity, Adipokines and Systemic Lupus Erythematosus. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba 2016; 73(1): 32-39.
41. Weil E, Wachterman M, McCarthy EP et al.: Obesity among adults with disabling conditions. JAMA 2002; 288(10): 1265-1268.
otrzymano: 2016-11-03
zaakceptowano do druku: 2016-11-30

Adres do korespondencji:
*Jarosław Kozakowski
Department of Endocrinology Centre of Postgraduate Medical Education Bielański Hospital
Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 834-31-31 fax +48 (22) 834-31-31
jkozakowski@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 12/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych