Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2017, s. 29-33
*Aleksandra Janecka, Joanna Stefanowicz
Zespół metaboliczny jako odległe powikłanie leczenia onkologicznego u dzieci
Metabolic syndrome as a late side effect of the childhood neoplasm treatment
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Summary
Survival rate for the childhood cancers has improved remarkably. This situation results in increasing number of young adults who undergone cancer treatment. In this group of patients late side effects are observed, such as second malignancies, endocrine, cardiac, pulmonary complications, renal dysfunction, osteoporosis, impaired fertility. Obesity and metabolic syndrome are also reported more often than in general population. Complications of the metabolic syndrome such as atherosclerosis, strokes and death caused by other cardiovascular disorders are more common and start in younger age. The occurrence of metabolic syndrome is strictly connected with the type of neoplasm, its localization and undergone treatment. Especially patients with head tumors and patients with acute lymphoblastic leukemia who undergone radiotherapy of the head have a greater risk of developing such complications. However high percentage of survivors lead a life style predisposing to the development of metabolic syndrome. Thus there is a need of regular screening for metabolic disorders and education among patients.Aktualnie w populacji osób zdrowych obserwujemy rosnącą liczbę dzieci i dorosłych z nadwagą oraz otyłością. Sprzyja temu zmiana stylu życia i odżywiania. Na tym tle szczególną grupę stanowią osoby po przebytym w dzieciństwie leczeniu z powodu nowotworu.
W ostatnich latach obserwujemy postęp w leczeniu nowotworów złośliwych u dzieci. Ma to miejsce dzięki wprowadzanym nieustannie modyfikacjom protokołów terapeutycznych, które proponują coraz bardziej agresywne leczenie. W efekcie możemy się spodziewać, że w grupie ozdrowieńców wzrośnie także częstość występowania powikłań leczenia.
Do odległych powikłań leczenia onkologicznego zalicza się: drugie nowotwory, zaburzenia endokrynologiczne, niewydolność nerek, zaburzenia sercowo-naczyniowe, płucne, otyłość, bezpłodność, osteoporozę. Wraz z wiekiem ozdrowieńców wzrasta ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego (1-3).
Zespół metaboliczny (ZM) znany jest w literaturze medycznej od lat 20. XX wieku. Jednak za twórcę tego pojęcia uważa się Geralda Reavena, który w 1988 po raz pierwszy użył terminu „zespół X” dla określenia współwystępowania 6 cech zwiększających ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych oraz zgonu sercowego. Należą do nich: hiperinsulinemia, insulinooporność, upośledzona tolerancja glukozy, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze oraz choroba wieńcowa (4).
Przez lata wielokrotnie modyfikowano kryteria rozpoznania ZM u dorosłych. Problematyczne było również stworzenie definicji ZM u dzieci (5). Aktualnie najbardziej powszechnie znana jest definicja Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) z 2006 roku, według której ZM można rozpoznać przy współistnieniu otyłości i dwóch zaburzeń spośród: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, hipertrójglicerydemii i podwyższonego stężenia LDL. Według tych wytycznych ZM można rozpoznać u osób dorosłych, a wśród populacji pediatrycznej u dzieci powyżej 10. roku życia. U dzieci poniżej 10. roku życia nie można rozpoznać ZM – stwierdzone zaburzenia są jedynie sygnałem ostrzegawczym i wskazują na konieczność wprowadzenia działań profilaktycznych i dalszej obserwacji.
Patogeneza ZM jest bardzo złożona. U podłoża leżą insulinooporność i hiperlipidemia, pojawiające na skutek otyłości lub równolegle z nią, prowadzące do rozwoju miażdżycy. Znaczącą rolę odgrywają również czynniki prozapalne i prozakrzepowe (6).
Za główne przyczyny rozwijających się zaburzeń uważa się: styl życia prowadzący do otyłości, siedzący tryb życia, dietę wysokokaloryczną i bogatotłuszczową, palenie tytoniu. Rozwojowi zaburzeń metabolicznych szczególnie sprzyja otyłość brzuszna, ponieważ tkanka tłuszczowa trzewna jest organem produkującym hormony.
Oprócz stylu życia, istotnym elementem wpływającym na rozwój ZM jest skłonność genetyczna. Odkryto wiele wariantów genów, które prowadzą do rozwoju insulinooporności, nadciśnienia tętniczego i otyłości (7).
Częstość występowania ZM w populacji ogólnej szacuje się na 7-40% w zależności od położenia geograficznego i wieku badanych. Rośnie ona wraz z wiekiem. Na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się znaczący wzrost częstości występowania ZM, także wśród dzieci (4).
Na podstawie wielu obserwacji pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym wiadomo, że wśród odległych powikłań leczenia są otyłość i ZM.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Robison LL, Green DM, Hudson M et al.: Long-term outcomes of adult survivors of childhood cancer. Cancer 2005; 104(S11): 2557-2564.
2. Hudson MM: Survivors of Childhood Cancer: Coming of Age. Hematol Oncol Clin North Am 2008; 22(2): 211-231.
3. DeLaat CA, Lampkin BC: Long-term survivors of childhood cancer: evaluation and identification of sequelae of treatment. CA Cancer J Clin 1992; 42(5): 263-282.
4. Pacholczyk M, Ferenc T, Kowalski J: The metabolic syndrome. Part I: Definitions and diagnostic criteria for its identification. Epidemiology and relationship with cardiovascular and type 2 diabetes risk. Postępy Hig i Med Dos?w 2008; 62: 530-542.
5. Jańczyk W, Litwin M, Socha P: Co to jest zespół metaboliczny u dzieci? Stand Med Pediatr 2010; 7: 23-25.
6. Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ: The metabolic syndrome. Lancet 2005; 365(9468): 1415-1428.
7. Brown AE, Walker M: Genetics of Insulin Resistance and the Metabolic Syndrome. Curr Cardiol Rep 2016; 18(8): 75.
8. Bowers DC, McNeil DE, Liu Y et al.: Stroke As a Late Treatment Effect of Hodgkin’s Disease: A Report From the Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol 2005; 23(27): 6508-6515.
9. Bowers DC, Liu Y, Leisenring W et al.: Late-Occurring Stroke Among Long-Term Survivors of Childhood Leukemia and Brain Tumors: A Report From the Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol 2006; 24(33): 5277-5282.
10. van Waas M, Neggers SJCMM, Pieters R, van den Heuvel-Eibrink MM: Components of the metabolic syndrome in 500 adult long-term survivors of childhood cancer. Ann Oncol 2010; 21(5): 1121-1126.
11. Haugnes H, Aass N, Fossa S et al.: Components of the metabolic syndrome in long-term survivors of testicular cancer. Ann Oncol 2006; 18(2): 241-248.
12. Geenen MM, Bakker PJM, Kremer LCM et al.: Increased prevalence of risk factors for cardiovascular disease in long-term survivors of acute lymphoblastic leukemia and Wilms tumor treated with radiotherapy. Pediatr Blood Cancer 2010; 55(4): 690-697.
13. Skoczeń S, Tomasik P, Balwierz W et al.: Markers of metabolic syndrome and peptides regulating metabolism in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia. Przegl Lek 2011; 68(9): 592-596.
14. Tonorezos ES, Vega GL, Sklar CA et al.: Adipokines, body fatness, and insulin resistance among survivors of childhood leukemia. Pediatr Blood Cancer 2012; 58(1): 31-36.
15. Hoffman KE, Derdak J, Bernstein D et al.: Metabolic syndrome traits in long-term survivors of pediatric sarcoma. Pediatr Blood Cancer 2008; 50(2): 341-346.
16. van Waas M, Neggers SJCMM, Uitterlinden AG et al.: Treatment factors rather than genetic variation determine metabolic syndrome in childhood cancer survivors. Eur J Cancer 2013; 49(3): 668-675.
17. Smith WA, Li C, Nottage KA et al.: Lifestyle and metabolic syndrome in adult survivors of childhood cancer: A report from the St. Jude Lifetime Cohort Study. Cancer 2014; 120(17): 2742-2750.
otrzymano: 2016-11-30
zaakceptowano do druku: 2017-01-10

Adres do korespondencji:
*Aleksandra Janecka
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel.: +48 (58) 349-28-80
e-mail: olajanecka@hotmail.com

Nowa Pediatria 1/2017
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria