Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2017, s. 310-312 | DOI: 10.25121/MR.2017.20.4.310
Daniel Ślęzak1, Klaudiusz Nadolny2, 3, Joanna Synoweć4
Czy e-papierosy są mniej szkodliwe od tradycyjnych?
Are e-cigarettes less harmful than traditional ones?
1Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Pracownia Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
2Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
4Dział Koordynacji Opieki Medycznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Summary
The rapid increase in the popularity of electronic devices dispensing nicotine, the so-called e-cigarettes, caused an avalanche of speculation about the health effects resulting from their use. The purpose of the article was to answer the question whether e-cigarettes are less harmful than traditional tobacco products. Research has shown that the aerosol produced by electronic nicotine dispensing devices contains more than 25 times less carcinogenic substances than in traditional cigarette smoke. The concentration of these substances is also significantly lower, which translates into lower incidence of cancer in comparison with people who smoke tobacco products. The supporting function of e-cigarettes in the process of quitting smoking has also been proven. People who used a substitute during this period were more motivated to give up their addiction, also their abstinence period lasted longer. On the other hand, it should be remembered that the long-term effects of using e-cigarettes are not known. Small amounts of formaldehyde and acetaldehyde and other aromatic compounds that are present in the aerosol can cause unknown pathologies.
W ostatnich latach odnotowuje się znaczny wzrost użytkowania elektronicznych urządzeń dozujących nikotynę, czyli tzw. e-papierosów. Świadczy o tym fakt, w 2017 roku na świecie uzyskano ponad trzykrotnie większy przychód ze sprzedaży elektronicznych papierosów niż w 2014 roku, co pokazuje rycina 1. Ową popularność eskaluje przekonanie o znikomej szkodliwości e-papierosów oraz subsydiarności wobec tradycyjnych papierosów w kwestii zaspokojenia głodu nikotynowego. Uważa się je również za terapię zastępczą pomocną w rzucaniu palenia (2). Czy owe założenia są słuszne?
Ryc. 1. Dochód ze sprzedaży e-papierosów na świecie w latach 2008-2017 (mln USD). Źródło: (1)
E-papierosy opracowano w 2003 roku. Ich pomysłodawcą jest chiński farmaceuta Hon Lik. W 2004 roku firma Ruyan z Hongkongu rozpoczęła ich dystrybucję w Chinach, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej oraz Australii. E-papieros zbudowany jest z dwóch głównych elementów, czyli baterii i clearomizera. Rolą pierwszego jest zasilanie urządzenia. Z reguły bateria jest uruchamiana manualnie. Liquid nalewany jest do drugiego elementu, który podgrzewa go oraz transformuje w parę. W odróżnieniu od wcześniej stosowanych rozwiązań clearomizer nie jest wypełniony parą oraz nie wymaga ciągłej kontroli poziomu płynu (3). Budowę e-papierosa przedstawia rycina 2.
Ryc. 2. Budowa e-papierosa. Źródło: (4)
E-papierosy utworzono z myślą o ich stosowaniu jako alternatywnego względem dotychczasowych produktów tytoniowych źródła nikotyny. Analogicznie, miały być wykorzystywane w nikotynowej terapii zastępczej. Pomocne dla pacjentów może być zachowanie pewnych nawyków, m.in. palenie w chwilach stresu czy podczas spotkań towarzyskich. Zawarta w urządzeniu nikotyna powinna wywierać znane palaczom efekty farmakologiczne. Jej wpływ na organizm ma wymiar uzależnienia, które nie jest związane ze spowodowanymi paleniem papierosów patologiami. Wywołują je związki chemiczne zawarte w dymie tytoniowym (5).
International Agency for Research on Cancer (IARC) oszacowała, iż w dymie tytoniowym występuje 9 związków uznanych za kancerogenne grupy 1, dla których udowodniono rakotwórcze działanie dla człowieka. Kolejnych 9 związków znajdujących się w dymie papierosowym uważa się za prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka (grupa 2A klasyfikacji IARC), a 34 związki są przypuszczalnie kancerogenne (grupa 2B wg IARC) (6).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. https://www.statista.com/statistics/493214/global-e-cigarettes-dollar-sales/ (dostęp z dnia: 18.12.2017).
2. Jerry JM, Collins GB, Streem D: E-cigarettes: safe to recommend to patients? Cleve Clin J Med 2015; 82(8): 521-526.
3. Królikowski K, Domagała-Kulawik J: E-papieros: fakty i mity, doświadczenia własne. Pneumonol Alergol Pol 2014; 82(1): 74-75.
4. http://www.e-papieros.edu.pl/budowa_e-papierosa.html (dostęp z dnia 19.12.2017).
5. Kośmider L, Knysak J, Goniewicz MŁ, Sobczak A: Elektroniczny papieros – bezpieczny substytut papierosa czy nowe zagrożenie? Przegl Lek 2012; 69(10): 1084-1089.
6. Talhout R, Schulz T, Florek E et al.: Hazardous compounds in tobacco smoke. J Environ Res Public Health 2011; 8(2): 613-628.
7. Klager S, Vallarino J, MacNaughton P: Flavoring chemicals and aldehydes in e-cigarette emissions. Environ Sci Technol 2017; 51(18): 10806-10813.
8. McAuley TR, Hopke PK, Zhao J, Babaian S: Comparison of the effects of e-cigarette vapour and cigarette smoke on indoor air quality. Inhal Toxicol 2012; 24: 133-139.
9. Pokhrel P, Herzog TA, Muranaka N, Fagan P: Young adult e-cigarette users’ reasons for liking and not liking e-cigarettes: a qualitative study. Psychol Health 2015; 30(12): 1450-1469.
10. Flouris AD, Poulianiti KP, Chorti MS et al.: Acute effects of electronic and tobacco cigarette smoking on complete blood count. Food Chem Toxicol 2012; 50: 3600-3603.
11. Callahan-Lyon P: Electronic cigarettes: human health effects. Tob Control 2014; 23: 36-40.
12. Vardavas CI, Anagnostopoulos N, Kougias M et al.: Short-term pulmonary effects of using an electronic cigarette. Chest 2012; 141: 1400-1406.
otrzymano: 2017-10-05
zaakceptowano do druku: 2017-10-31

Adres do korespondencji:
Daniel Ślęzak
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Pracownia Ratownictwa Medycznego Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel. +48 (58) 349-37-80
slezakdaniel@gumed.edu.pl

Medycyna Rodzinna 4/2017
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna