Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2018, s. 42-47 | DOI: 10.25121/PNM.2018.31.1.42
Agnieszka Madziala1, Robert Galazkowski2, 3, Halla Kaminska4, Kurt Ruetzler5, Jerzy Robert Ladny6, Klaudiusz Nadolny6, Wladyslaw Gawel7, Wojciech Wieczorek1, 8, *Lukasz Szarpak1, 3, 8
Comparison of the airway access skills of medical students in cardiopulmonary resuscitation simulation: a randomized crossover study
Porównanie umiejętności studentów medycyny w zakresie zabezpieczenia drożności dróg oddechowych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Badanie randomizowane krzyżowe
1Department of Emergency Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
2Department of Emergency Medical Services, Medical University of Warsaw, Poland
3Polish Medical Air Rescue, Warsaw, Poland
4Department of Children’s Diabetology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
5Departments of Outcomes Research and General Anesthesiology, Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA
6Department of Emergency Medicine and Disaster, Medical University of Bialystok, Poland
7Student’s Scientific Association of Children’s Diabetology, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
8Department of Anaesthesiology and Intensive Care, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Streszczenie
Wstęp. Intubacja dotchawicza jest uznawana za standard zabezpieczenia drożności dróg oddechowych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Laryngoskop AirTraq jest urządzeniem pozwalającym na lepsze uwidocznienie głośni w porównaniu z laryngoskopem z łopatką Millera lub Macintosha.
Cel pracy. Celem badania było porównanie efektywności intubacji z wykorzystaniem AirTraq oraz laryngoskopu Macintosha w warunkach symulowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej z uciskaniem i bez uciskania klatki piersiowej wykonywanej przez studentów ostatniego roku studiów medycznych.
Materiał i metody. Czterdziestu jeden studentów VI roku studiów medycznych wykonywało intubację dotchawiczą symulatora pacjenta, wykorzystując laryngoskop AirTraq oraz Macintosh. Kolejność była losowa. Intubacja dotchawicza była wykonywana w warunkach symulowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej pacjenta w dwóch scenariuszach: z zaprzestaniem uciskania klatki piersiowej na czas wykonania intubacji dotchawiczej (scenariusz A) oraz z nieprzerwalnym uciskaniem klatki piersiowej podczas procedury intubacji (scenariusz B). Badanie zaprojektowano jako randomizowane krzyżowe. Badano skuteczność intubacji, czas procedury, liczbę prób intubacji oraz trudności intubacji.
Wyniki. Czterdziestu jeden studentów ostatniego roku studiów medycznych uczestniczyło w badaniu. Czas intubacji podczas scenariusza A był zróżnicowany i wynosił odpowiednio 33 s (IQR: 30-41,5) w przypadku laryngoskopu Macintosha oraz 24 s (IQR: 22-32) dla AirTraq. Skuteczność pierwszej próby intubacji wynosiła odpowiednio 51,2 i 65,9%. W przypadku scenariusza B czas intubacji dla obydwu laryngoskopów uległ wydłużeniu i wynosił 47,5 s (IQR: 34-59) dla laryngoskopu Macintosha oraz 33 s (IQR: 30,5-43) dla AirTraq. Skuteczność pierwszej próby intubacji w przypadku laryngoskopu z łopatką Macintosha wynosiła 34,1%, zaś dla AirTraq – 48,8%.
Wnioski. Podsumowując, laryngoskop AirTraq może być dobrym wyborem w przypadku intubacji dotchawiczej wykonywanej przez niedoświadczony personel podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wykorzystanie AirTraq zwiększyło skuteczność pierwszej próby intubacji, skróciło czas trwania procedury, polepszyło uwidocznienie głośni oraz ułatwiło intubację w porównaniu z laryngoskopem Macintosha.
Summary
Introduction. Endotracheal intubation is considered to be a golden standard for securing the patients airway patency during cardiopulmonary resuscitation. The AirTraq laryngoscope is an intubating device that provides equal or better glottic visualization then conventional Macintosh or Miller laryngoscopes.
Aim. The aim of this study was to investigate the use of the AirTraq laryngoscope in cardiopulmonary resuscitation scenario with and without chest compression compared with the more conventional Macintosh laryngoscope performed by inexperienced last year medical students.
Material and methods. Forty-one last year medical students intubated the trachea of a manikin using the AirTraq laryngoscope and a Macintosh laryngoscope, in randomized order. They performed the endotracheal intubation in two distinct scenarios: scenario A where the chest compressions were paused during intubation attempt and scenario B where participants had to intubate while constant chest compressions were made. The study was designed as a randomized, cross-over study. Success rate, time to successful intubation, number of intubation attempts and difficulty score were measured.
Results. Forty-one last year medical students participated in this study. Time for successful intubation during scenario A was varied for Macintosh laryngoscope 33 (IQR: 30-41.5) and AirTraq 24 (IQR: 22-32) sec. The efficacy of the first intubation attempts were 51.2 and 65.9%, respectively. In case of scenario B, the intubation time for both laryngoscopes was prolonged and in the case of Macintosh laryngoscope it was 47.5 (IQR: 34-59) vs. 33 (IQR: 30.5-43) sec for AirTraq. The effectiveness of the first intubation attempt for the Macintosh laryngoscope was 34.1 vs. 48.8% for AirTraq.
Conclusions. In conclusion, this study indicates that the AirTraq laryngoscope may be a good first choice in tracheal intubation for an inexperienced intubation provider during a cardiopulmonary resuscitation, due to the improved first-attempt success rate, shorter intubation time, fewer intubation attempts, improve glottic view, and ease of use reported in this study when compared with classic laryngoscope.
INTRODUCTION
Intubation of endotracheal in cardiopulmonary resuscitation may be a challenge for medical personnel. A recent Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) guidelines published by the American Heart Association recommend that endotracheal intubation should be performed by the most experienced person and if possible without any pause during chest compressions (1, 2). Since the invention of the Macintosh and Miller laryngoscope blades in the 1940s, direct laryngoscopy has been the mainstay of endotracheal intubation. Laryngoscopes with Miller or Macintosh blades are the most popular laryngoscopes in Poland during both pre-hospital and in-hospital management of the patient (3-5). However, as the numerous publications suggest, the effectiveness of intubation in pre-hospital conditions is insufficient (6). Ducharme et al. in a study analyzing the effectiveness of direct laryngoscopy provided by paramedics in pre-hospital management present the effectiveness of the first intubation attempt with this method to be 66.7%, and the total efficacy being 81% (7). Another study by Myers et al. (8) found the total intubation efficacy to be 75%. Cavus et al. (9), presented the data which shows the total efficacy of endotracheal intubation performed by emergency physicians varies, depending on the videolaryngoscope used in 61 to 97% range. Due to the low efficacy of endotracheal intubation performed during emergency, it is reasonable to research the alternative methods of the airway patency protection which will increase the effectiveness of the first intubation attempt and shorten the duration of the procedure (10-13).
AIM
The aim of this study was to compare the endotracheal intubation effectiveness with the use of Macintosh and with the AirTraq laryngoscope in simulated cardiopulmonary resuscitation with and without chest compression scenarios performed by medical students.
MATERIAL AND METHODS
This study was approved by the Institutional Review Board of the Polish Society of Emergency Medicine (Approval number: 89.11.2017.IRB). Written informed consents were obtained from all medical students who participated in the study. The study is a continuation of the authors’ research on the alternative approach for the direct laryngoscopy during endotracheal intubation in cardiopulmonary resuscitation.
Subjects
Forty-one last year medical students were included in the study. A Resusci Anne Simulator (Laerdal, Stavanger, Norway) was used to simulate intubation during cardiopulmonary resuscitation. For all intubations a size 7.5 cuffed endotracheal tube, lubricated with silicon aerosol (Laerdal, Stavanger, Norway) was used. A semi-rigid stylet of the tube was not used during comparison of the intubation difficulty among the laryngoscopes.
Study protocol
The participants of the study performed endotracheal intubation with the use of: (1) laryngoscope with Macintosh size 3 blade (gold standard), (2) AirTraq laryngoscope (PRODOL MEDITEC, Vizcaya, Spain). In the case of AirTraq laryngoscope, a special accessory with iPhone 6S phone, which was set in the video camera mode, was attached to AirTraq, which allowed the device to work as a video laryngoscope (fig. 1). The intubation performed in two scenarios: scenario A – normal airway without chest compression and scenario B – normal airway with uninterrupted chest compression. In order to standardize the challenges occurring during uninterrupted chest compressions while securing the airway patency, a chest compression system set in the constant chest compression mode was used that was during the scenario B. Each study participant had a maximum of three endotracheal intubation attempts in each scenario. Both the order of participants and the methods of intubation were randomized by Research Randomizer program, which divided the participants into four groups. The first group began endotracheal intubation with MAC during the scenario A, the second one used AirTraq for the scenario A, the third group intubated with MAC during the scenario B and the last fourth group used AirTraq for the scenario B. Detailed procedure of randomization of the study is presented on figure 2.
Fig. 2. Randomization flow chart of the study
Fig. 1. AirTraq videolaryngoscope
Measures
The primary endpoint was time to intubation. We defined intubation time as the time elapsing between the intubating devices entering the oral cavity until first successful ventilation using valve-bag-mask. We defined a failed intubation as one in which the trachea was not intubated within 60 seconds, or the tracheal tube has been inserted into the esophageal.
Additional endpoints were: first intubation attempt efficacy, total intubation efficacy, the number of esophageal intubations and the grade of the laryngeal view based on the Cormack-Lehane scale (14, 15). The easiness of tracheal intubation was also measured with a visual analogue scale ranging from 0 (very simple) to 100 (impossible). Details and outcomes of the three last tracheal intubation attempts performed with each device at the end of the training programme with the scenario A were taken as control data (control group) and compared with those of scenario B.
Statistical analysis

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. de Caen AR, Berg MD, Chameides L et al.: Part 12: Pediatric Advanced Life Support: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2015; 132(18 suppl. 2): S526-542.
2. Link MS, Berkow LC, Kudenchuk PJ et al.: Part 7: Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2015; 132(18 suppl. 2): S444-464.
3. Wojewodzka-Zelezniakowicz M, Madziala A, Madziala M: Comparison of the Miller and Macintosh laryngoscopes in simulated pediatric trauma patient: a pilot study. Disaster Emerg Med J 2017; 2(1): 1-6.
4. Varghese E, Kundu R: Does the Miller blade truly provide a better laryngoscopic view and intubating conditions than the Macintosh blade in small children? Paediatr Anaesth 2014; 24(8): 825-829.
5. Kaminska H, Wieczorek W, Dabrowski M et al.: Comparison of four laryngoscopes in cervical immobilization scenario. Pilot data. Am J Emerg Med 2017 Sep 15. pii: S0735-6757(17)30749-0. doi: 10.1016/j.ajem.2017.09.024.
6. Denninghoff KR, Nuño T, Pauls Q et al.: Prehospital Intubation is Associated with Favorable Outcomes and Lower Mortality in ProTECT III. Prehosp Emerg Care 2017; 21(5): 539-544.
7. Ducharme S, Kramer B, Gelbart D et al.: A pilot, prospective, randomized trial of video versus direct laryngoscopy for paramedic endotracheal intubation. Resuscitation 2017; 114: 121-126.
8. Myers LA, Gallet CG, Kolb LJ et al.: Determinants of Success and Failure in Prehospital Endotracheal Intubation. West J Emerg Med 2016; 17(5): 640-647.
9. Cavus E, Janssen S, Reifferscheid F et al.: Videolaryngoscopy for Physician-Based, Prehospital Emergency Intubation: A Prospective, Randomized, Multicenter Comparison of Different Blade Types Using A.P. Advance, C-MAC System, and KingVision. Anesth Analg 2017 Dec 11. DOI: 10.1213/ANE.0000000000002735.
10. Klosiewicz T, Sip M, Zalewski R, Zielinski M: Alternative of endotracheal intubation for paramedics to provide direct laryngoscopy. The randomized manikin trial. Disaster Emerg Med J 2017; 2(3): 142-144.
11. Gawel WB, Kaminska H, Wieczorek W: The efficacy of endotracheal intubation utilizing INTUBRITE laryngoscope during cardiopulmonary resuscitation. Am J Emerg Med 2018 Jan 30. pii: S0735-6757(18)30095-0. DOI: 10.1016/j.ajem.2018.01.081.
12. Hansen ML, Lin A, Eriksson C et al.; CARES surveillance group: A comparison of pediatric airway management techniques during out-of-hospital cardiac arrest using the CARES database. Resuscitation 2017; 120: 51-56.
13. Szarpak L, Smereka J, Ladny JR: Comparison of Macintosh and Intubrite laryngoscopes for intubation performed by novice physicians in a difficult airway scenario. Am J Emerg Med 2017; 35(5): 796-797.
14. Rutter JM, Murphy PG: Cormack and Lehane revisited. Anaesthesia 1997; 52(9): 927.
15. Glosser L: Assessment of endotracheal tube intubation. Review of existing scales. Disaster Emerg Med J 2017; 2(2): 91-93.
16. Kim W, Lee Y, Kim C et al.: Comparison of the Pentax Airwayscope, Glidescope Video Laryngoscope, and Macintosh Laryngoscope During Chest Compression According to Bed Height. Medicine (Baltimore) 2016; 95(5): e2631.
17. Kurowski A, Szarpak Ł, Zaśko P et al.: Comparison of direct intubation and Supraglottic Airway Laryngopharyngeal Tube (S.A.L.T.) for endotracheal intubation during cardiopulmonary resuscitation. Randomized manikin study. Anaesthesiol Intensive Ther 2015; 47(3): 195-199.
18. Szarpak Ł, Karczewska K, Czyżewski Ł, Kurowski A: A randomized comparison of the Laryngoscope with Fiber Optic Reusable Flexible Tip English Macintosh blade to the conventional Macintosh laryngoscope for intubation in simulated easy and difficult child airway with chest compression scenarios. Am J Emerg Med 2015; 33(7): 951-956.
19. Xue FS, Xiong J, Wang Q et al.: Comparison of tracheal intubation using the Macintosh laryngoscope, AirWay Scope and gum elastic bougie under chest compression and cervical stabilisation. Resuscitation 2010; 81(11): 1593.
20. Ladny JR, Smereka J, Szarpak L: Comparison of the Trachway video intubating stylet and Macintosh laryngoscope for endotracheal intubation. Preliminary data. Am J Emerg Med 2017; 35(4): 574-575.
21. Noppens RR, Werner C, Piepho T: Indirekte Laryngoskopie (Indirect laryngoscopy: Alternatives to securing the airway) (German). Der Anaesthesist 2010; 59(2): 149-161.
22. Gadomski BC, Shetye SS, Hindman BJ et al.: Intubation biomechanics: validation of a finite element model of cervical spine motion during endotracheal intubation in intact and injured conditions. J Neurosurg Spine 2018; 28(1): 10-22.
23. Castejón de la Encina ME, Sanjuán Quiles Á, Del Moral Vicente-Mazariegos I et al.: Efficacy and safety of endotracheal intubation performed in moving vs motionless environments. Emergencias 2017; 29(1): 5-10.
24. Belze O, Lepage E, Bazin Y et al.: Glidescope versus Airtraq DL for double-lumen tracheal tube insertion in patients with a predicted or known difficult airway: A randomised study. Eur J Anaesthesiol 2017; 34(7): 456-463.
25. Orozco JA, Rojas JL, Medina-Vera AJ: Haemodynamic response and effectiveness of tracheal intubation with Airtraq® versus Macintosh laryngoscope in paediatric patient undergoing elective surgery: prospective, randomised and blind clinical trial. Rev Esp Anestesiol Reanim 2018; 65(1): 24-30.
26. Rendeki S, Keresztes D, Woth G et al.: Comparison of VividTrac®, Airtraq®, King Vision®, Macintosh Laryngoscope and a Custom-Made Videolaryngoscope for difficult and normal airways in mannequins by novices. BMC Anesthesiol 2017; 17(1): 68.
27. Karczewska K, Szarpak L, Smereka J et al.: ET-View compared to direct laryngoscopy in patients with immobilized cervical spine by unexperienced physicians: A randomized crossover manikin trial. Anaesthesiol Intensive Ther 2017; 49(4): 274-282.
28. Czekajlo M, Dabrowska A: In situ simulation of cardiac arrest. Disaster Emerg Med J 2017; 2(3): 116-119.
otrzymano: 2018-01-05
zaakceptowano do druku: 2018-01-26

Adres do korespondencji:
*Łukasz Szarpak
Zakład Ratownictwa Medycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
tel. +48 500-186-225
lukasz.szarpak@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 1/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych