Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2018, s. 101-107 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.3.101
*Zbigniew Tański, Zbigniew Jarząbek, Bartosz Konowalski, Maciej Truszkowski, Jakub Biedrzycki, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka
Fournier gangrene – ward experience
Zgorzel Fourniera – doświadczenia oddziałów
Urological Ward, Mazovian Specialistic Hospital named dr Józef Psarski in Ostrołęka
Head of Department: Zbigniew Jarząbek, MD
Streszczenie
Wstęp. Zgorzel Fourniera jest martwiczym zapaleniem powięzi i tkanek miękkich. Rozpoczyna się podstępnie i gwałtownie. Należy do grupy martwiczego zapalenia tkanek miękkich. Dotyczy często chorych z predyspozycjami układowymi i może jej towarzyszyć szereg chorób, np. cukrzyca, otyłość, marskość wątroby, nowotwory i inne.
Cel pracy. Przedstawiono wyniki leczenia 30 pacjentów (mężczyzn w wieku od 34 do 84 lat, średnia wieku 67 lat) z rozpoznaniem zgorzeli Fourniera. Omówiono i przeanalizowano choroby współistniejące.
Materiał i metody. Chorzy byli leczeni przeciwwstrząsowo, stosowano antybiotyki. Przedstawiono powikłania w trakcie leczenia, postępowanie z raną spowodowaną przez chorobę, metody chirurgicznego opracowania i leczenia ran oraz ostateczne zaopatrzenie ubytków skóry przeszczepami siatkowymi pośredniej grubości. Wszyscy leczeni chorzy mieli zaopatrzone rany przeszczepami pośredniej grubości, byli wypisywani z oddziałów z ranami zagojonymi lub w trakcie gojenia. Omówiono metody leczenia oraz opracowanie chirurgiczne ran w piśmiennictwie.
Wyniki. Nie stwierdzono zgonów w omawianej grupie chorych.
Wnioski. Zgorzel Fourniera jest nagłym, zagrażającym życiu, ostrym schorzeniem urologicznym, wymagającym natychmiastowej diagnostyki, postępowania przeciwwstrząsowego i przeciwbakteryjnego i intensywnego chirurgicznego leczenia zmian martwiczych, a następnie zaopatrzenia ubytków skóry i tkanek miękkich.
Summary
Introduction. Fournier’s gangrene is a necrotising soft-tissue infection characterized by insidious and rapid onset. It belongs to the group of necrotising soft-tissue infections. The disease is more common in patients with systemic predispositions such as diabetes mellitus, obesity, hepatic cirrhosis, cancer, etc.
Aim. The results of medical treatment thirtieths patients (man from 34 to 84 years old, middle age 67 years old) and co-morbidity with Fournier’s gangrene was presented.
Material and methods. The co-morbidity was discussed and analized. The patients were treated by antishock therapy, proper antibiotic therapy was applied. The complications were presented during treatment, procedures with wounds, debridement and wounds treatment and final treatment skin deficiency. All patients had covered skin deficiency by mesh grafts, they were discharged from hospital with healed wounds or almost healed. Treatment from medical literature dealing with treatment and experience of Urological Wards was also presented (Fournier’s gangrene is a part of this disease).
Results. Mortality was not observed in this group of patients.
Conclusions. Fournier’s gangrene is a rapid-onset, life-threatening, acute urological disease requiring immediate diagnosis, as well as anti-shock and antibacterial therapy combined with intensive surgical debridement followed by the management of skin and soft tissue defects.Introduction
Fournier gangrene, which was described in 1883 by Jean Alfred Fournier, a specialist in dermatology and venereology, is a life-threatening necrotising fasciitis and cellulitis involving the external genitalia and the perineum. It is characterised by acute onset and abrupt course.
Necrotising fasciitis tends to begin within the scrotum or penis, and extends along fascial planes (below the fascia of Scarpa) to the perineum and abdomen, even reaching the axillary fossae. The initial term “Fournier gangrene” referred to a spontaneous gangrene of the external genitals, while currently it also denotes non-idiopathic gangrene. Its causes can be determined in 80-90% of cases (1).
Aetiology of Fournier’s gangrene
Origin: the colon and rectum (30%):
– infection of the anal glands,
– ischiorectal abscess,
– diverticulitis,
– appendicitis.
Origin: the urogenital system (50%):
– bulbourethral gland inflammation,
– periurethral abscess,
– urethral stricture,
– urinary tract infection.
Origin: the skin (20%):
– hidradenitis suppurativa,
– scrotal ulcer or erosion,
– scrotal injury.
Comorbidities in Fournier gangrene:
– diabetes (2),
– obesity (2),
– liver cirrhosis (3),
– neoplasms,
– drug or alcohol overuse (3),
– malnutrition,
– HIV infection (1),
– chronic use of steroids and non-steroidal anti-inflammatory drugs (4).
The disease often develops in patients with systemic predispositions, such as diabetes or alcoholism. Clinical observations and epidemiological studies show that bacterial, fungal and viral infections, and Fournier gangrene, are more common in patients with diabetes than in the rest of the population (2, 5). The course of infections in diabetic patients is generally more severe and complicated. Factors increasing the susceptibility to infections in patients with concomitant diabetes include:
– impairment of bactericidal function of granulocytes (especially in chronic hypoglycaemia, hyperglycaemia and acidosis),
– excessive IgG immunoglobulin glycation (strictly related with the degree of metabolic control in diabetes),
– reduced synthesis of complement system components (C4),
– dehydration,
– trophic tissue disorders resulting in angiopathy and neuropathy.
Alcohol overuse causes immune system injury. Acute occasional poisoning events impair mainly the innate immunity, while chronic poisoning damages both innate and acquired immunity. Liver cirrhosis is more common in alcoholics, which is significant for gangrene treatment. T cell activity inhibition is observed in both diabetes and alcoholism (3).
Aim
The aim of this paper was to present the diagnosis and treatment of patients with Fournier’s gangrene, the management of infected wounds, antibiotic therapy, surgical debridement and the closure of postoperative wounds with split-thickness mesh grafts.
Material and methods
In 1979-2017, 30 patients (aged 34-84 years, mean age 67 years) diagnosed with Fournier gangrene were treated at the Urology Wards (Specialistic Hospital in Ostrołęka, Department of Urology, Medical University of Warsaw).
The patients had the following comorbidities:
– type I diabetes: 10 patients,
– type II diabetes: 16 patients,
– alcoholism: 18 patients,
– sepsis: 8 patients,
– septic shock: 6 patients,
– urethral stricture: 4 patients,
– rectal tumour: 1 patient.
Initial diagnosis
The described group was characterised by acute onset with significant oedema and redness of the genitals, fever, shivers and malaise. Prodromal symptoms lasted from 2 to 7 days. Physical examination was the basis for the diagnosis. Scrotal and penile bullae, filled with yellowish and brownish fluid, were a pathognomonic sign of developing deep fasciitis. Some patients presented separation of necrotic tissues. The testicles and spermatic cords were not involved.
Imaging

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Siroky MD, Oates RD, Babyan RK: Podręcznik urologii. Diagnostyka i leczenie. Czelej, Lublin 2006: 193-194.
2. Kuczerowski R: Zakażenia u chorych na cukrzycę. https://pulsmedycyny.pl/zakazenia-u-chorych-na-cukrzyce-cz-1-893229.
3. Waszkiewicz N: Interakcje alkoholu z lekami. Med po Dyp 2016; 5(241): 8-22.
4. Stevens DL, Bryan AE: Necrotizing Soft-Tissue Infections. The New Engl J Med 2017; 377: 2253-2265.
5. Wadełek J: Diagnostyka i leczenie zgorzeli Fourniera w oddziale intensywnej terapii. Nowa Med 2016; 23(3): 102-113.
6. Mościcka P, Szewczyk MT, Cwajda-Białasik J et al.: Nowoczesne opatrunki w ambulatoryjnym leczeniu ran zakażonych. Chir po Dyp 2018; 13(3): 36-42.
7. Cybułka B, Rapeła J, Piasecki T et al.: Zgorzel Fourniera. Chirurgiczne wyzwanie w zaopatrzeniu rozległej rany krocza. Pułapki oraz przeszkody terapeutyczne. Wielokierunkowe postępowanie jako nadzieja skutecznej terapii – opis przypadku. Lecz Ran 2015; 12(4): 147-154.
8. Zięba S, Tomczyk A, Szewczyk W et al.: Wolny przeszczep skórny pośredniej grubości pokrywający rozległy ubytek w przebiegu zgorzeli Fourniera. Lecz Ran 2013; 10(1): 29-32.
9. Kuzaka B, Borkowski T, Kawecki D et al.: Fournier’s gangrene. Clinical presentation of 13 cases. Mad Sci Monit 2018; 24: 548-555.
10. Kuzaka B, Jardanowski R, Dobroński P: Zgorzel Fourniera. Opis przypadku. Urol Pol 1998; 51(1): 93-100.
otrzymano: 2018-07-04
zaakceptowano do druku: 2018-07-25

Adres do korespondencji:
*Zbigniew Tański
Oddział Urologiczny Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Aleja Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka
tel.: +48 694-555-195
tanska@interia.pl

Nowa Medycyna 3/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna