Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2018

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 97
Editorial by the Editor-in-chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 98
Praca oryginalna
Original paper
Zgorzel Fourniera – doświadczenia oddziałów
Fournier gangrene – ward experience
Zbigniew Tański, Zbigniew Jarząbek, Bartosz Konowalski, Maciej Truszkowski, Jakub Biedrzycki, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka – s. 101-107
Fournier gangrene – ward experience
Zgorzel Fourniera – doświadczenia oddziałów
Zbigniew Tański, Zbigniew Jarząbek, Bartosz Konowalski, Maciej Truszkowski, Jakub Biedrzycki, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka – s. 101-107
Opisy przypadków
Case reports
Perforacja jelita spowodowana przez dren otrzewnowy układu zastawkowego
Intestinal perforation caused by ventriculoperitoneal shunt
Jakub Noskiewicz, Bartłomiej Kopaczewski, Małgorzata Rzanny-Owczarzak, Krzysztof Jarmusz, Barbara Kocąb, Przemysław Mańkowski – s. 108-111
Intestinal perforation caused by ventriculoperitoneal shunt
Perforacja jelita spowodowana przez dren otrzewnowy układu zastawkowego
Jakub Noskiewicz, Bartłomiej Kopaczewski, Małgorzata Rzanny-Owczarzak, Krzysztof Jarmusz, Barbara Kocąb, Przemysław Mańkowski – s. 108-111
Leczenie chirurgiczne w gwałtownie postępującej aktywnej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – opis przypadku
Surgical treatment of rapidly advancing active ulcerative colitis: a case report
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 112-122
Surgical treatment of rapidly advancing active ulcerative colitis: a case report
Leczenie chirurgiczne w gwałtownie postępującej aktywnej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – opis przypadku
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 112-122
Prace poglądowe
Review papers
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – ocena aktywności choroby na podstawie współcześnie stosowanych skal
Ulcerative colitis: assessment of disease activity based on contemporary scales
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 123-137
Ulcerative colitis: assessment of disease activity based on contemporary scales
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – ocena aktywności choroby na podstawie współcześnie stosowanych skal
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 123-137
Zgorzel Fourniera – co nowego w leczeniu?
Fournier gangrene: what’s new in treatment?
Zbigniew Tański, Zbigniew Jarząbek, Bartosz Konowalski, Maciej Truszkowski, Jakub Biedrzycki, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka – s. 138-149
Fournier gangrene: what’s new in treatment?
Zgorzel Fourniera – co nowego w leczeniu?
Zbigniew Tański, Zbigniew Jarząbek, Bartosz Konowalski, Maciej Truszkowski, Jakub Biedrzycki, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka – s. 138-149
Zasady przygotowania dorosłego pacjenta z cukrzycą do planowych operacji koloproktologicznych
Perioperative management of an adult diabetic patient for elective colorectal surgery
Jacek Wadełek – s. 150-163
Perioperative management of an adult diabetic patient for elective colorectal surgery
Zasady przygotowania dorosłego pacjenta z cukrzycą do planowych operacji koloproktologicznych
Jacek Wadełek – s. 150-163
Wybrane powikłania kolonoskopii – punkt widzenia anestezjologa
Selected complications of colonoscopy – an anaesthetist’s point of view
Jacek Wadełek – s. 164-175
Selected complications of colonoscopy – an anaesthetist’s point of view
Wybrane powikłania kolonoskopii – punkt widzenia anestezjologa
Jacek Wadełek – s. 164-175