Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2a/2018, s. 23-27 | DOI: 10.25121/MR.2018.21.2A.23
Aleksandra Raźnikiewicz1, Agnieszka Stroba-Żelek2, Tomasz Fryc3, Andrzej Grabowski1, Wojciech Korlacki1
Trudności diagnostyczno-lecznicze zdwojenia jelita grubego – opis przypadku
Diagnostic and therapeutic difficulties of colorectal duplication – case report
1Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2Oddział Pediatrii, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej 3Oddział Chirurgii z Oddziałem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
Summary
Duplication of the gastrointestinal tract is a rare congenital malformation that can occur throughout the length of the digestive tract. The duplication of the colon on a long section connected with the light of the digestive tract is a relatively rare form of gastrointestinal tract duplication. This defect is a difficult diagnostic and therapeutic problem due to non-characteristic symptoms. Imaging diagnostics allows to correctly recognize gastrointestinal duplication in only 25% of cases.
The authors present the case of a girl who was hospitalized many times at the Department of Pediatric Surgery due to recurrent abdominal pain of various types character. Variable clinical symptoms and diagnostic difficulties have caused delay in making a diagnosis of tubular double colon. The final diagnosis was made only after two computed tomography, which was performed due to the rapidly deteriorating and unclear patients condition. The postoperative period after resection of the double intestine proceeded with a wide spectrum of complications that required long-term hospitalization.
Duplication of the colon is a difficult diagnostic problem. Non-characteristic symptoms and unclear imaging results delay the diagnosis and expose the patient to complications.Wstęp
Zdwojenie przewodu pokarmowego jest rzadką wadą wrodzoną, która może wystąpić na całej długości przewodu pokarmowego z częstością 1 na 4500 żywo urodzonych dzieci (1). Szacuje się, że około 53% przypadków dotyczy zdwojenia jelita cienkiego, z czego 2/3 z nich jest zlokalizowanych w jelicie krętym (2). Zdwojenie jelita może mieć charakter tabularny, torbieli enterogennej lub połączenia obu form, które zazwyczaj łączą się z prawidłowym światłem jelita, sporadycznie pozostają izolowane (3). Patogeneza anomalii nie jest znana, choć istnieje kilka hipotez na ten temat. Szerokie spektrum niespecyficznych objawów, występujących również w wielu innych schorzeniach jamy brzusznej, znacznie utrudnia szybkie i prawidłowe rozpoznanie anomalii, stanowi także duże wyzwanie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Rodzaj objawów zależy od wielkości oraz lokalizacji zdwojenia. Głównie występują: ból i wzdęcie brzucha, zaparcia, niedrożność, nudności, wymioty, dysfagia, dyspepsja, krwawienie z przewodu pokarmowego, zaburzenia oddychania (4-6). Diagnostyka obrazowa obejmująca ultrasonografię, tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny pozwala prawidłowo zdiagnozować zdwojenie przewodu pokarmowego jedynie w 25% przypadków (7). Większość zdwojeń przewodu pokarmowego wymaga interwencji chirurgicznej. Zakres zabiegu operacyjnego jest uzależniony od rozległości i morfologii zdwojenia oraz topografii położenia wobec innych ważnych struktur anatomicznych. Wyniki chirurgicznego leczenia są dobre, a śmiertelność wady nie przekracza 20% (8).
Opis przypadku
Jedenastoletnia pacjentka została przyjęta na Oddział Gastroenterologii z dolegliwościami bólowymi brzucha trwającymi od około 2 lat. W wykonanej kolonoskopii uwidoczniono podwójne zagięcie wątrobowe jelita grubego. Zlecono mebewerynę, po której ustąpiły dolegliwości bólowe brzucha.
W wieku 15 lat pacjentka zgłosiła się do Izby Przyjęć z powodu kurczowego bólu brzucha w okolicy nadbrzusza środkowego i prawego oraz nudności. W badaniu fizykalnym stwierdzono palpacyjnie tkliwy brzuch, o największym nasileniu w podżebrzu prawym, objaw Chełmońskiego dodatni, objawy otrzewnowe ujemne oraz objaw Goldflama obustronnie ujemny. Pacjentkę przyjęto na Oddział Chirurgiczny. Podczas hospitalizacji wykonano badanie USG jamy brzusznej, w którym stwierdzono duży cienkościenny pęcherzyk żółciowy, z obecnością licznych złogów o średnicy do 18 mm oraz poszerzony do 127 mm przewód pęcherzykowy ze złogami. W trybie planowym wykonano cholecystektomię metodą laparoskopową. Okres pooperacyjny był niepowikłany, wypisano pacjentkę do domu w stanie ogólnym dobrym.
Po 2 miesiącach od wykonanej cholecystektomii pacjentka ponownie zgłosiła się do Izby Przyjęć z silnymi dolegliwościami bólowymi brzucha zlokalizowanymi głównie w prawym dole biodrowym i okolicy lędźwiowej. Z powodu bólu okolicy prawego dołu biodrowego promieniującego do okolicy lędźwiowej oraz zmian w moczu o charakterze zapalnym (obecne leukocyty oraz liczne bakterie) przyjęto pacjentkę na Oddział Nefrologii. Po wykluczeniu kolki nerkowej dziewczynkę przekazano na Oddział Chirurgiczny z podejrzeniem chirurgicznej przyczyny dolegliwości bólowych. Wykonano badanie tomografii komputerowej ze wzmocnieniem kontrastowym, w którym uwidoczniono kilkuodcinkowe zmiany zapalne poprzecznicy, małego fragmentu zstępnicy oraz końcowego odcinka jelita cienkiego. Wysunięto podejrzenie obecności uchyłka jelita grubego w obrębie prawego śródbrzusza. Obraz wyrostka robaczkowego bez wyraźnych zmian, z zachowanym światłem i szerokością ściany do 2,6 mm. W okolicy okołopęcherzowej po prawej stronie zlokalizowano strukturę torbielowatą wychodzącą prawdopodobnie z prawego jajnika wraz ze śladem wolnego płynu wokół zmiany, który uwidoczniono również w badaniu USG jamy brzusznej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Schalamon J, Schleef J, Hollwarth ME: Experience with gastro-intestinal duplications in childhood. Langenbecks Arch Surg 2000; 385(6): 402-405.
2. Liaqat N, Latif T, Khan FA et al.: Enteric duplication in children: A case series. Afr J Paediatr Surg 2014; 11(3): 211-214.
3. Rasool N, Safdar CA, Ahmad A, Kanwal S: Enteric duplication in children: Clinical presentation and outcome. Singapore Med J 2013; 54: 343-346.
4. Puligandla PS, Nguyen LT, St-Vil D et al.: Gastrointestinal duplications. J Pediatr Surg 2003; 38: 740-744.
5. Stern LE, Warner BW: Gastrointestinal duplications. Semin Pediatr Surg 2000; 9: 135-140.
6. Iyer CP, Mahour GH: Duplications of the alimentary tract in infants and children. J Pediatr Surg 1995; 30: 1267-1270.
7. Zouari M, Bouthour H, Abdallah RB et al.: Alimentary tract duplications in children: report of 16 years’ experience. Afr J Paediatr Surg 2014; 11(4): 330-333.
8. Olajide AR, Yisau AA, Abdulraseed NA et al.: Gastrointestinal duplications: Experience in seven children and a review of the literature. Saudi J Gastroenterol 2010; 16(2): 105-109.
9. Jellali MA, Mekki M, Saad J et al.: Perinatally discovered complete tubular colonic duplication associated with anal atresia. Pediatr Surg 2012; 47(6): e19-23.
10. Castejón-Casado J, Muñoz Miguelsanz M, Diaz EM et al.: Acute abdomen secondary to complete tubular colonic duplication. Indian Assoc Pediatr Surg 2014; 19(3): 166-168.
11. Sengar M, Gupta CR, Jain V, Mohta AJ: Colorectal duplication with prostatorectal fistulae. Pediatr Surg 2013; 48(4): 869-872.
12. Singh S, Ahmed I, Rawat J, Panday A: Association of anorectal malformation with duplicated colon, sacral meningomyelocele and scrotal anomalie. BMJ Case Rep 2011; 2011: bcr1220103632.
13. Cavar S, Bogović M, Luetić T et al.: Intestinal duplications – experience in 6 cases. Eur Surg Res 2006; 38(3): 329-332.
14. Sharma S, Yadav AK, Mandal AK et al.: Enteric Duplication Cysts in Children: A Clinicopathological Dilemma. J Clin Diagn Res 2015; 9(8): EC08-EC11.
15. Górecki W, Bogusz B, Zając A, Sołtysiak P: Laparoscopic and Laparoscopy-Assisted Resection of Enteric Duplication Cysts in Children. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2015; 25(10): 838-840.
otrzymano: 2018-04-18
zaakceptowano do druku: 2018-05-09

Adres do korespondencji:
Aleksandra Raźnikiewicz
Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
tel.: +48 792-797-870
aleraznik@gmail.com

Medycyna Rodzinna 2a/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna