Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2018, s. 148-152 | DOI: 10.25121/NS.2018.23.4.148
*Alicja Porenczuk1, Bartłomiej Górski2, Wioletta Bielas1, Dariusz Gozdowski3, Agnieszka Mielczarek1
A comparative evaluation of clinical features of a restorative material packed in blisters
Ocena porównawcza właściwości klinicznych materiału wypełnieniowego pakowanego w blistry
1Restorative Dentistry Department, Medical University of Warsaw
Head of Department: Agnieszka Mielczarek, MD, PhD
2Department of Periodontology and Oral Diseases, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Renata Górska, MD, PhD
3Faculty of Agriculture and Biology, Department of Experimental Design and Bioinformatics, Warsaw University of Life Sciences
Head of Department: Professor Krzysztof Pawłowski, PhD, Eng.
Streszczenie
Wstęp. Szerokie wskazania do stosowania polimerowych materiałów złożonych w leczeniu ubytków twardych tkanek zębów wynikają z zachodzącego postępu technologicznego. Nowa grupa materiałów odtwórczych zapobiegających zakażeniom krzyżowym ma zapewnić sterylność zabiegu, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów klinicznych ważnych zarówno dla lekarza dentysty, jak i pacjenta. Jednorazowe opakowanie umożliwia wykorzystanie określonej porcji do odbudowy pojedynczego ubytku i zapobiega użyciu materiału podczas kolejnego zabiegu.
Cel pracy. Celem badania było porównanie właściwości klinicznych w zakresie aplikacji, modelowania, polerowania i estetyki materiału wypełnieniowego pakowanego w blistry względem innych materiałów polimerowych do wypełnień.
Materiał i metody. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 56 studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci otrzymali jednorazowy blister materiału wypełnieniowego do odbudowy pojedynczego ubytku, po czym wypełnili ankietę dotyczącą pracy klinicznej z tym materiałem. Zwrócone dane poddano analizie przy pomocy testu chi-kwadrat dla istotności statystycznej p < 0,05.
Wyniki. Całkowita responsywność badania wyniosła 44,6%. Pobieranie materiału wypełnieniowego z blistra uznano za wygodne (84%). Aplikacja materiału do ubytku została oceniona bardzo dobrze przez 92% respondentów, zaś 72% studentów uznało ten materiał za istotnie łatwiejszy w zakresie aplikacji i polerowania względem innych materiałów wypełnieniowych. Również 72% respondentów uznało materiał za istotnie bardziej estetyczny niż pozostałe materiały wypełnieniowe.
Wnioski. Materiał wypełnieniowy zapobiegający zakażeniom krzyżowym, pakowany w blistry, jest łatwy w aplikacji do ubytku, dobrze się modeluje i poleruje. Pakowanie w blistry jest wygodne w użyciu dla lekarza i asystentki. Z uwagi na bardzo dobrą estetykę może być szczególnie dedykowany do odbudów estetycznych.
Summary
Introduction. Vast indications for use of the polymer resins in cavity reconstruction result from a progress in manufacturing process. A new group of cross-infection control restoratives provide sterility of the treatment together with fulfillment of both the patients and the dentists requirements. A disposable packaging enables usage of the material’s portion to restore a single lesion and prevents its further re-use.
Aim. The aim of the study was to compare clinical features, such as application, modelling, polishing and esthetics, of a restorative material packed in blisters to other polymer restorative materials.
Material and methods. A survey study was conducted among 56 students of dentistry. They were given a blister of the material and asked to use it for restoration of a chosen cavity. Afterwards, they were asked to fill in a questionnaire concerning the clinical work with the material. All returned data was analyzed with chi-square test at p < 0.05.
Results. The overall responsive rate was 44.6%. Taking the material from the blister was comfortable for 84%. The material’s application in the cavity was estimated well by 92% of the respondents. 72% believed its application and polishing was significantly easier than the other materials. 72% of the students claimed the material was more esthetic than the other restoratives.
Conclusions. The restorative material packed in blisters is comfortable to apply in the cavity, can be easily modelled and polished. Blisters are comfortable to use by the dentist and the assistant. Due to high esthetics, it is dedicated for esthetic restorations.Introduction
Restorative dentistry is based on restorative materials, mainly resin-based polymers built of a matrix, composed of a blend of organic monomers, and an inorganic fillers, which sizes and percentage shares decide upon the material’s classification and clinical usage. Diversity and universality of the resin-based materials undoubtedly decide on their usage in both the anterior and posterior areas (1). Vast indications for their use in restorative treatment also result from a technological development, which is striving to eliminate their drawbacks, such as polymerization shrinkage, bacterial microgap, porosity, cytotoxicity and allergic action (1, 2). Microhybrid polymer resins, which are built of inorganic filler sized 0.4-1 μm (3), are universal restoratives for all lesion types (4). Nanocomposites, which were introduced to a clinical usage in the early XXIst century, contain pre-polymerized nanosized filler particles and their aggregates sized 25-75 nm, whose small dimensions enable an increase of their load in the material up to 79.5% (5). A decrease of the matrix containing hydrophilic monomers and an increase in the inorganic filler content, are the factors influencing the decrease of the water sorption by the material and, in effect, an increase of its physical endurance (6, 7). Nanocomposites are hence less prone to occlusal wear (3, 8), which makes them specifically dedicated for reconstruction of stress-bearing lesions. Apart from good mechanical features, they are also very esthetic (9). The cross-infection control materials based on a polymer resin are a new group of the restorative materials, whose aim is to provide sterile conditions during treatment and follow both the dentist and the patients requirements. A packaging, which concept is similar to the blisters in which pills are separately kept, decides on their protective action. Different blisters’ sizes make it possibile for the clinician to use an adequate portion of the material during single reconstruction. During treatment the material must be used shortly, as the opened packaging does not provide a good isolation from the outer environment. A representative of a cross-infection control material is Next (Dental Life Sciences (mfg Ltd., Wigan, UK)), dedicated for reconstruction of all class, both carious and non-carious lesions. Portions of the material set by the manufacturer (0.07 and 0.2 g) are packed in disposable, sterile blisters. The chemical composition of the material is depicted in figure 1.
Fig. 1. Chemical composition of restorative material Next
Aim
The aim of the study was to compare clinical features, such as application in the cavity, modelling, polishing and esthetics, of the restorative material Next to other polymer restorative materials.
Material and methods
A survey was conducted among 56 students (tab. 1) at the Dentistry Department of the Medical University in Warsaw. Each student was given a 0.07 g blister of the restorative material Next (mfg Ltd., Wigan, United Kingdom; shade A2) for reconstruction of a randomly chosen cavity. After reconstruction, the students were asked to individually and anonymously fill in the survey comprising of 25 questions about the material. The survey’s questions were constructed so as to enable the students the comparison of Next with a restorative material they would normally use during clinical classes. An open question about the material was also included in the survey. Filling out the survey took approximately 15 min. The data from all collected surveys were analyzed using chi-square test with SPP 10.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, USA), at a significance level of p < 0.05.
Tab. 1. Distribution of the response rates according to the year of study and the overall response rate
Academic yearGendern (%)Amount of handed surveysAmount of returned surveys (%)
3rd yearfemale3 (30)2810 (35.7)
male7 (70)
4th yearfemale5 (62.5)218 (38.1)
male3 (37.5)
5th yearfemale7 (100)77 (100)
male0
Total countTotal amount
of handed surveys
Total amount
of returned surveys (%)
females15 (60)5625 (44.6)
males10 (40)
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kobierska-Brzoza JM, Dobrzyński M, Fita KA et al.: Aktualnie zalecane materiały odtwórcze w nowoczesnej stomatologii zachowawczej. Polim Med 2015; 45(1): 37-43.
2. Yih-Dean J, Bor-Shiunn L, Chun-Pin L, Wan-Yu T: Biocompatibility and cytotoxicity of two novel low-shrinkage dental resin matrices. J Formos Med Assoc 2014; 113: 349-355.
3. Tuncer S, Demirci M, Öztaş E et al.: Microhybrid versus nanofill composite in combination with a three step etch and rinse adhesive in occlusal cavities: five year results. Restor Dent Endod 2017; 42(2): 253-263.
4. Zimmerli B, Strub M, Jeger F et al.: Composite materials: composition, properties and clinical applications. Schweiz Monatsschr Zahnmed 2010; 120(11): 972-979.
5. Hervás-García A, Martinez-Lozano MA, Cabanes-Vila J et al.: Composite resins. A review of the materials and clinical indications. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2006; 11(2): E215-E220.
6. Gonulol N, Ozer S, Sen Tunc E: Water sorption, solubility, and color stability of giomer restoratives. J Esthet Restor Dent 2015; 27(5): 300-306.
7. Harhash AY, ElSayad II, Zaghloul AGS: A comparative in vitro study on fluoride release and water sorption of different flowable esthetic restorative materials. Eur J Dent 2017; 11(2): 174-179.
8. Pieniak D, Walczak A, Niewczas AM: Comparative study of wear resistance of the composite with microhybrid structure and nanocomposite. Acta Mech Automat 2016; 10(4): 306-309.
9. Sachdeva S, Kapoor P, Tamrakar AK, Noor R: Nano-composite dental resins: an overview. Annals of Dental Specialty 2015; 3(2): 52-55.
10. Gouveia THN, Theobaldo JD, Vieira-Junior WF et al.: Esthetic smile rehabilitation of anterior teeth by treatment with biomimetic restorative materials: a case report. Clin Cosmet Investig Dent 2017; 11(9): 27-31.
11. Cieszko-Buk M, Kamińska K, Klichowska-Palonka M et al.: Ocena kliniczna materiału ELS w opinii studentów i lekarzy. Nowa Stomatol 2005; 1: 18-20.
12. Gourville J, Dilip S: Pricing and the Psychology of Consumption. Harv Bus Rev 2002; 80(9): 90-96.
otrzymano: 2018-10-09
zaakceptowano do druku: 2018-10-30

Adres do korespondencji:
*Alicja Porenczuk
Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: +48 (22) 502-20-32
alicja.mackiewicz@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 4/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia