Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2018, s. 79-86 | DOI: 10.25121/NewMed.2018.22.3.79
Agata Wasilewska, *Lidia Zawadzka-Głos
Retroauricular region involvement during otitis externa caused by P. aeruginosa
Odczyn na wyrostku sutkowatym w przebiegu zapalenia ucha zewnętrznego o etiologii P. aeruginosa
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Associate Professor Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Rozlane zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego jest jedną z przyczyn bólu ucha, szczególnie dzieci w wieku szkolnym. Chorobie sprzyja uszkodzenie skóry w wyniku czyszczenia przewodu słuchowego, narażenia na wilgoć, czynniki anatomicznie oraz schorzenia dermatologiczne.
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie obrazu klinicznego, diagnostyki różnicowej i metod leczenia rozlanego zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego na podstawie przypadków pacjentów hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Materiał i Metody. Dokonano retrospektywnej analizy obrazu klinicznego oraz wyników badań dodatkowych u 12 pacjentów z rozpoznanym rozlanego zapalenia ucha zewnętrznego hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego okresie od 1 marca 2017 do 1 marca 2018.
Wyniki. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym rozlanego zapalenia ucha środkowego był Pseudomonas aeruginosa. Ponad połowa pacjentów prezentowała odczyn okolicy zausznej w przebiegu zapalenia ucha zewnętrznego. U wszystkich pacjentów zastosowano antybiotykoterapię miejscową i dożylną.
Wnioski. Nietypowy przebieg związany z szerzeniem się stanu zapalnego na okolice zauszną sprzyja błędnemu rozpoznaniu zapalenia ucha zewnętrznego jako powikłania zapalenia ucha środkowego. Leczenie jest trudne ze względu na silne dolegliwości bólowe oraz oporność P. aeruginosa na większość antybiotyków.
Summary
Introduction. Diffuse otitis externa is one of the causes of ear pain, especially in school-age children. Risk factors for the disease include skin damage during cleaning audito
ry canal, moisture exposure, anatomical factors, and dermatological comorbidities.
Aim. The aim of the study was to present clinical picture, differential diagnosis and method of treatment of diffuse otitis externa based on cases of patients hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw.
Material and Methods. A retrospective analysis of the clinical presentation and diagnostic tests of 12 cases of children with diffuse otitis externa hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw from 1st March 2017 to 1st March 2018 was conducted.
Results. The most common etiological factor of diffuse otitis externa was Pseudomonas aeruginosa. Over half of the patients presented an involvement of retroauricular region during otitis externa. All the patients were treated with local and intravenous antibiotics.
Conclusions. Atypical course associated with the spread of inflammation to the retroauricular region may lead to an erroneous diagnosis of otitis externa as a complication of otitis media. Treatment is difficult due to severe pain and resistance of P. aeruginosa to most antibiotics.
Introduction
Diffuse otitis externa is one of the causes of ear pain, especially in school-age children (1-3). Risk factors of otitis externa include anatomical predisposition (narrow ear canal), immune disorders, diabetes, dermatological comorbidities, such as contact dermatitis and psoriasis, as well as foreign bodies in the auditory canal (1, 2, 4, 5). In addition, there are risk factors that are more specific to otitis externa, which include injuries during ear cleaning, humidity and skin maceration caused by long baths (1, 2, 4, 5).
The ear canal is a tube running from the external opening of the ear to the tympanic membrane (6). It consists of two parts: outer and inner. The outer, cartilaginous part is covered by thicker skin and contains multiple sebaceous and ceruminous glands, as well as hair follicles (6). In the inner, bone part, periosteum, richly supplied with nerve fibers, is directly covered by thin skin (6). For this reason, even a relatively benign inflammatory process in this region causes severe pain (6). The cerumen protects the skin against external factors, e.g. water, and ciliated epithelium transports secretions and dirt outside (6).
Superior to ear canal is the middle cranial fossa, anterior – temporomandibular joint and parotid gland, medial – tympanic membrane, posterior – mastoid process, inferior – base of skull and neck region (6). Potentially, complications of otitis externa may develop in these directions (4, 6).
Otitis externa is manifested by a sudden ear pain associated with pruritus and discomfort (1, 2, 4, 5). Discharge may also be present, which is perceived as wetness of the ear. The patient may also report tinnitus and decreased hearing (1, 2, 4, 5). Strong tenderness of the tragus is characteristic (1, 2, 4, 5). In otoscopy, congestion and edema of ear canal is observed, moreover, purulent discharge may be present (1, 2, 4, 5). Tympanic membrane may be normal, red or invisible due to edema (1, 2, 4, 5).
In otitis externa, inflammation easily passes to the surrounding tissues – parotid gland, skin, lymph nodes and auricular cartilage (1, 4-6). This may be manifested by protruding auricular cartilage and swelling of the retroauricular region. The clinical presentation may be similar to mastoiditis in the course of otitis media (4, 5).
Aim
The aim of the study was the analysis of cases of patients with diffuse otitis externa hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw from 1st March 2017 to 1st March 2018.
Material and Methods
Clinical presentation and test results were analyzed retrospectively. All the patients were hospitalized and diagnosed with diffuse otitis externa. The patient treated in the out-patient clinic were not included in the study. Signs and symptoms, as well as results of ear canal swab culture, were analyzed.
Results
The study group included 12 patients with diffuse otitis externa aged 5 to 16 years. Mean age of the patients was 11.9 years. The largest number of hospitalizations occurred during summer (May-August) and autumn (September-November) – 5 patients each (41.5%). During the winter (December-February), 2 patients (16.8%) were hospitalized.
At admission, all the patients reported auricular pain and tenderness of the tragus. In 6 patients (58.3%), retroauricular and mastoid edema or protruding auricle have been observed. Signs and symptoms presented by the patients are shown in table 1. At admission, otoscopy revealed redness of the external auditory canal in all patients and swelling of the external auditory canal in 8 patients (67%). Figure 1 presents the otoscopic picture and a photograph of the retroauricular region of one of the patients.
Fig. 1. Otoscopic picture and a photograph of the retroauricular region of one of the patients
Tab. 1. Signs and symptoms presented by the patients
Sign or symptomNumber of patients (%)
Fever2 (16.6%)
Elevated inflammatory markers7 (58.3%)
Auricular pain 12 (100%)
Hearing impairment5 (41.7%)
Tenderness of the tragus 12 (100%)
Redness of external auditory canal12 (100%)
Edema of external auditory canal
Including edema preventing the assessment of the tympanic membrane
8 (66%)
 
4 (33.3%)
Purulent discharge from the external auditory canal6 (50%)
Retroauricular and mastoid edema or protruding auricle7 (58.3%)
In all the patients, medical management involved obtaining external auditory canal swab and culture before the beginning of treatment and cleaning the external auricular canal with suction and 3% boric acid irigation. After cleaning the external auditory canal, topical treatment with ofloxacillin drops three times a day was introduced. In patients with prominent external auditory canal swelling, an ear tampon soaked in ofloxacillin and dexametazone was introduced into the auditory canal for a few hours. In addition to topical treatment, all but one patient (91.3% of patients) received intravenous antibiotics due to: accompanying inflammation of surrounding tissues, poor outcomes of previously administered topical or oral antibiotics, suspected or confirmed P. aeruginosa infection or infection with another antibiotic-resistant microorganism, and/or a comorbidity predisposing to the complications of otitis externa (psoriasis in one patient).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-07-02
zaakceptowano do druku: 2018-09-20

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Polska
Tel.: + 48 (22) 317-97-21
e-mail: laryngologia@spdsk.edu.pl

New Medicine 3/2018
Strona internetowa czasopisma New Medicine