Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2020, s. 5-9 | DOI: 10.25121/NM.2020.27.1.5
*Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Jerzy Ogłuszka, Feliks Orchowski
Przezodbytowa mikrochirurgia endoskopowa – opis przypadku
Transanal endoscopic microsurgery – a case report
Department of General Surgery, Healthcare Center of the Poviat Hospital in Sochaczew
Streszczenie
Operacje mikrochirurgiczne przezodbytowe są obecnie procedurami z wyboru w przypadku gruczolaków położonych w odbytnicy do 20 cm od brzegu odbytu, których nie można usunąć za pomocą endoskopii. W pracy opisano przypadek 67-letniej pacjentki z guzem odbytnicy wstępnie ocenionym jako zmiana nowotworowa o niskim stopniu dysplazji, leczonej tą metodą. Autorzy podkreślają celowość takiego postępowania również w przypadku braku możliwości uzyskania wyniku histopatologicznego adekwatnego do cech klinicznych zmiany. Guz znajdował się nisko w dystalnej odbytnicy, dochodząc do zwieraczy na ścianie tylnej, był średnicy 2 na 3,5 cm. W badaniach obrazowych opisano cechy sugerujące zmianę nowotworową. Guz wycięto w całości za pomocą rektoskopu operacyjnego. Ranę zamknięto szwem ciągłym, plecionym, wchłanialnym. Pacjentka przebywała w szpitalu 5 dni. W wyciętym preparacie rozpoznano raka gruczołowego G1. W badaniu kontrolnym 4 tygodnie po operacji pacjentka zagojona, bez cech inkontynencji. Kontynencję oceniono w skali Wexnera. Kobieta po konsultacji onkologicznej została zakwalifikowana do leczenia uzupełniającego radioterapią.
W przedstawionym przypadku guza odbytnicy o niskim stopniu dysplazji metoda TEM okazała się operacją bezpieczną i skuteczną.
Summary
Transanal endoscopic microsurgery is currently a method of choice for adenomas located up to 20 cm from the anal verge, which cannot be removed using endoscopy. We present a case of a 67-year-old patient with rectal tumour, which was initially diagnosed as a neoplastic lesion with low-grade dysplasia and was treated using this method. We emphasise that this type of management is also advisable in the absence of the possibility of obtaining a histopathological result corresponding to the clinical features of the lesion. The tumour was located low in the distal rectum, reaching the sphincters on the posterior wall. The tumour had a diameter of 2 x 3.5 cm. Diagnostic imaging showed features suggestive of a neoplastic lesion. A complete resection of the tumour was performed using a surgical rectoscope. The wound was closed with a continuous, braided, absorbable suture. Hospital stay was 5 days. The resected specimen was diagnosed as G1 adenocarcinoma. A follow-up 4 weeks after the surgery showed a healed wound, with no signs of incontinence. Continence was assessed using the Wexner Continence Scale. After oncological consultation, the patient was qualified for adjuvant radiation therapy.
Transanal endoscopic microsurgery (TEM) proved to be a safe and effective method in the presented case of rectal tumour with low-grade dysplasia.Wstęp
Gruczolaki jelita grubego są zmianami wczesnymi, które po nabyciu cech inwazyjnych przejdą w raka gruczołowego. Głównie znajdujemy gruczolaki tubularne, kosmkowe lub formy mieszane, czyli kosmkowo-tubularne (1, 2). Rak gruczołowy jest obecnie trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem u ludzi, a śmiertelność z nim związana jest tak wysoka, że stawia go na drugim miejscu na świecie (3, 4). Dlatego ważne jest wykonywanie kolonoskopii oraz usuwanie wszystkich podejrzanych zmian podczas badania. Pewne cechy mogą powodować trudności w doszczętnym i bezpiecznym usunięciu polipa podczas endoskopii. Rozmiar guza, zaciągnięcie w części centralnej, brak uniesienia w przypadku wstrzyknięcia soli fizjologicznej pod zmianę sugerują złośliwy charakter zmiany (2). Obecny rozwój technologii pozwolił na wykorzystanie technik minimalnie inwazyjnych również w naturalnych otworach ciała (5). Rozwój tej techniki zapoczątkował Gerhard Buess w Tubingen w Niemczech w 1983 roku (6, 7). Od tego momentu metoda ta stała się doskonałym narzędziem do usuwania zmian położnych do 20 cm od brzegu odbytu. Powstało wiele prac podkreślających wyższość tej metody nad klasyczną chirurgią polegającą na niskiej, przedniej resekcji i amputacją brzuszno-kroczową odbytnicy (3, 8).
Celem pracy była ocena skuteczności leczenia metodą TEM u pacjentki z guzem odbytnicy zlokalizowanym poniżej załamka otrzewnej o niskim stopniu dysplazji.
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Jorge JMN, Wexner SD: Etiology and management of fecal incontinence. Dis Colon Rectum 1993; 36: 77-97.
2. De Leon MP, Di Gregorio C: Pathology of colorectal cancer. Dig Liver Dis 2001; 33: 372-388.
3. Samalavicius NE, Smolskas E, Mikelis K, Samalavicius R: Transanal endoscopic microsurgery for rectal adenomas: single center experience. Videosurgery Miniinv 2016; 11(1): 26-30.
4. Siegel RL, Miller KD, Jemal A: Cancer statistics 2015. CA Cancer J Clin 2015; 65: 5-29.
5. Buess G, Theis R, Gunther M et al.: Endoscopic surgery of the rectum. Endoscopy 1985; 17: 31-35.
6. Buess G, Hutterer F, Theiss J et al.: Das System fuer die transanale endoskopische Rektumoperation. Chir 1984; 55: 677-680.
7. Buess G, Kayser J: Technik und Indication aur sphinctererhaltenden transanalen Resection beim. Rectumcarcinom Chirurg 1996; 67: 121-128.
8. Veereman G, Vlayen J, Robays J et al.: Systematic review and meta-analysis of local resection or transanal endoscopic microsurgery versus radical resection in stage i rectal cancer: A real standard? Crit Rev Oncol Hematol 2017; 114: 43-52.
9. Adair H, Wewrett WG: Villous and tubulo-villous adenomas of the large bowel. JR Coll Surg Edinb 1983; 28: 318-323.
10. Hermanek P, Frühmorgen P, Guggenmoos-Holzmann I et al.: The malignant potential of colorectal polyps – a new statistical approach. Endoscopy 1983; 15: 16-20.
11. Richter P et al.: Endoscopic treatment in colorectal adenomas and carcinomas. Surg Endosc 1998; 12(5): 582.
12. De Graaf EJR, Doornebosch PG, Tetteroo GW et al.: Transanal endoscopic microsurgery is feasible for adenomas throughout the entire rectum: a prospective study. Dis Colon Rectum 2009; 52: 1107-1113.
13. D’Hondt M, Yoshihara E, Dedrye L et al.: Transanal Endoscopic Operation for Benign Rectal Lesions and T1 Carcinoma. JSLS 2017; 21(1): e2016.00093.
14. Iannaccone R, Catalano C, Mangiapane F et al.: Colorectal polyps: detection with low-dose multi detector row helical CT-colonography versus two sequential colonoscopies. Radiology 2005; 237: 927-937.
15. Sengupta S, Tjandra JJ: Local excision of rectal cancer. What is the evidence? Dis Colon Rectum 2001; 44: 1345-1361.
16. De Graaf EJR, Burger JWA, van Ijsseldijk ALA et al.: Transanal endoscopic microsurgery is superior to transanal excision of rectal adenomas. Colorectal Dis 2011; 13: 762-767.
17. Said S, Huber P, Pichlmaier H: Technique and clinical results of endorectal surgery. Surg 1993; 113: 65-75.
18. Herman RM, Richter P, Wałęga P et al.: Anorectal sphincter function and rectal barostat study in patients following transanal endoscopic microsurgery. Int J Colorectal Dis 2001; 16: 370-376.
19. Amann M, Modabber A, Burghardt J et al.: Transanal endoscopic microsurgery in treatment of rectal adenomas and T1 low-risk carcinomas. World J Surg Oncol 2012; 10: 255.
20. Stipa F, Giaccaglia V, Burza A: Management and outcome of local recurrence following transanal endoscopic microsurgery for rectal cancer. Dis Colon Rectum 2012; 55: 262-269.
21. De Graaf EJR: Transanal endoscopic microsurgery. Scand J Gastroenterol Suppl 2003; 239: 34-39.
22. Ung L, Chua TC, Engel AF: A systematic review of local excision combined with chemoradiotherapy for early rectal cancer. Colorectal Dis 2014; 16: 502-515.
23. Fluee M, Harder F: Die transanalen endoskopische Microchirurgie (TEM): Indikation und Grenzen. Schweiz Med. Wochemschr 1994; 124: 1800-1806.
24. Bujko K, Richter P, Fraser M et al.: Preoperative radiotherapy and local excision of rectal cancer with immediate radical re-operation for poor responders: A prospective multicentre study. Radiother Oncol 2013; 106: 198-205.
25. Maslekar S, Beral DL, White TJ et al.: Transanal endoscopic microsurgery: where are we now? Dig Surg 2006; 23: 12-22.
26. Hompes R, Cunningham C: Extending the role of Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM) in rectal cancer. Colorectal Dis 2011; 13 (suppl. 7): 32-36.
otrzymano: 2020-01-17
zaakceptowano do druku: 2020-02-07

Adres do korespondencji:
*Szymon Głowacki
Oddział Chirurgiczny Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnych
ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc
tel.: +48 (24) 275-85-16
szymon.glowacki@onet.pl

Nowa Medycyna 1/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna