Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2020, s. 17-21 | DOI: 10.25121/NM.2020.27.1.17
*Małgorzata Kołodziejczak1, Przemysław Ciesielski1, 2
Kosmetyczny aspekt operacji proktologicznych
Cosmetic aspect of proctological surgeries
1Warsaw Proctology Centre, Saint Elisabeth Hospital in Warsaw
2Department of General Surgery District Hospital in Wołomin
Streszczenie
Estetyczny wygląd rany po operacji proktologicznej pozornie wydaje się być drugorzędnym celem w stosunku do wyleczenia choroby, jednakże może mieć wpływ na prawidłowe gojenie, skuteczność zabiegu i zachowanie funkcji czynnościowych odbytu. Kosmetyczne zabiegi korekcyjne dotyczące odbytu to przede wszystkim: wycięcie fałdów brzeżnych oraz zabiegi korekcyjne zniekształceń powstałych po operacjach proktologicznych. Autorzy przedstawiają wskazania do wycięcia fałdów brzeżnych, a także sytuacje, kiedy należy odstąpić od takiego zabiegu. Deformacje po operacjach proktologicznych to najczęściej deformacja typu „dziurki od klucza” powstała po operacji szczeliny ze sfinkterotomią tylną i operacji przetoki z drenażem sposobem Hipokratesa oraz deformacje powstałe w wyniku nieprawidłowego gojenia się rany. Poza złym efektem kosmetycznym deformacje mogą skutkować powikłaniami czynnościowymi w postaci nieszczelności odbytu, brudzenia bielizny i gorszego trzymania gazów i wówczas wymagają zabiegu korekcyjnego. Kolejną grupą pacjentów są chorzy z deformacją okolicy odbytu spowodowaną bliznami po licznych zabiegach proktologicznych bez ubytków czynnościowych. Postępowanie w tej grupie w dużej mierze zależy od psychicznego nastawienia pacjenta do deformacji i najczęściej nie operuje się tych chorych. Dobry efekt kosmetyczny po operacji proktologicznej często jest spójny z dobrym efektem czynnościowym i z satysfakcją pacjenta po zabiegu.
Summary
Although it may seem that the aesthetic appearance of a wound after proctological surgery is of secondary importance relative to the cure of disease, it may affect proper healing, treatment efficacy and the maintenance of anal function. Cosmetic correction of the anal region primarily includes removal of marginal anodermal folds and correction of deformities after proctological surgeries. We present indications for the removal of hypertrophied anodermal folds, as well as situations when such surgery should be abandoned. The most common deformities after proctological surgeries include keyhole deformity, which forms after anal fissure surgery with posterior sphincterotomy and surgical treatment of anal fistula with Hippocrates’ drainage, as well as deformities due to abnormal wound healing. In addition to poor cosmetic result, deformities may lead to functional complications in the form of anal leakage, underwear staining and poor gas continence, which requires surgical correction. Another group includes patients with anal deformity due to scars after multiple proctological procedures, but with no functional defects. The management in these patients largely depends on their mental attitude to these defects and usually no surgical treatment is implemented. Good cosmetic result after proctological surgery often corresponds with good functional outcome and patient’s postoperative satisfaction.Wstęp
Estetyczny wygląd rany po operacji proktologicznej pozornie wydaje się być drugorzędnym celem w stosunku do wyleczenia choroby, jednakże ma znaczenie w prawidłowym gojeniu, skuteczności zabiegu i zachowaniu funkcji czynnościowych odbytu.
Wykonując operacje proktologiczne, ważne jest, aby rany chirurgiczne na skórze przy odbycie były odpowiednio szerokie, stwarzające warunki do dobrego drenażu. Unika się szczelnego zeszycia ran z wyjątkiem ran u podstawy moszny, które, jeśli się ich nie zeszyje, mają tendencję do rozejścia się. Najlepiej goją się rany przeprowadzone promieniście w stosunku do kanału odbytu, co skutkuje dobrym efektem kosmetycznym.
Kosmetyczne zabiegi korekcyjne dotyczące odbytu to przede wszystkim:
– wycięcie fałdów brzeżnych,
– zabiegi korekcyjne zniekształceń powstałych po operacjach proktologicznych.
Fałdy brzeżne – defekt kosmetyczny czy choroba?
Fałdy brzeżne są to przerosty anodermy, których przyczyną mogą być przebyte stany zapalne (np. zakrzepy brzeżne). Mogą być różnych rozmiarów i czasami stanowić przyczynę dolegliwości, np. stanów zapalnych, świądu, pieczenia. U młodych kobiet mogą powodować kompleksy związane ze sferą seksualną. U większości pacjentów jednak „nie przeszkadzają” i najczęściej są zdiagnozowane przy okazji badania proktologicznego wykonywanego z innych przyczyn. Wielu pacjentów myli przerośnięte fałdy brzeżne z hemoroidami. Zdarza się, że pacjentki kwalifikowane do hemoroidektomii utożsamiają fałdy brzeżne z hemoroidami, oczekując przede wszystkim dobrego efektu kosmetycznego po zabiegu. Bardzo istotna jest w tych przypadkach rozmowa z pacjentem przed operacją i wytłumaczenie, czego można się spodziewać po zabiegu, omówienie gradacji celów operacji i możliwych powikłań.
Kiedy należy usuwać fałdy brzeżne?
Fałdy należy usuwać w następujących sytuacjach:
– kiedy są „twarde” w dotyku, budzą podejrzenie raka odbytu. Zmiany nowotworowe zlokalizowane w fałdach brzeżnych są rzadkie i dotyczą ok. 3-4% wszystkich raków odbytu (ryc. 1). Najczęstsze z nich to: choroba Bowena (ang. intraepithelial squamous cell cancer), choroba Pageta (ang. intraepithelial adenocarcinoma), rak podstawnokomórkowy, rzadziej melanoma (1),
Ryc. 1. Rak odbytu w fałdzie
– kiedy często ulegają stanom zapalnym (Uwaga! Świąd nie zawsze ustępuje po wycięciu fałdów),
– na wyraźną prośbę pacjenta (np. u kobiet, którym fałdy przeszkadzają w życiu intymnym),
– podczas operacji hemoroidów, jednak pamiętając o zachowaniu „mostków” między ranami.
Metody usunięcia fałdów brzeżnych

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wietfeldt ED, Thiele J: Anal Cancer and Retrorectal Tumors Malignancies of the Anal Margin and Perianal. Skin Clin Colon Rectal Surg 2009; 22(2): 127-135.
2. Mazier WP: Keyhole deformity. Fact and fiction. Dis Colon Rectum 1985; 28(1): 8-10.
3. Yüksel O, Bostanci H, Leventoğlu S et al.: Keyhole deformity: a case series. J Gastrointest Surg 2008; 12(6): 1110-1114.
otrzymano: 2020-01-17
zaakceptowano do druku: 2020-02-07

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital św. Elżbiety w Warszawie
ul. Goszczyńskiego 1, 02-615 Warszawa
tel.: +48 603-387-787
drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 1/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna