Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2019, s. 99-101 | DOI: 10.25121/PNM.2019.32.3.99
Robert Pasławski1, *Dorota Zyśko2, Urszula Pasławska1
Ewakuacja zwierząt jako istotny czynnik skutecznej ewakuacji w katastrofach
Animals' rescue as an essential essential factor of success of an evacuation process in disasters
1Veterinary Institute, Faculty of Biological and Veterinary Sciences Nicolaus Copernicus University Torun, Poland
2Department and Clinic of Emergency Medicine, Wroclaw Medical University, Poland
Streszczenie
Czynniki, które utrudniają proces ewakuacji, obejmują: obecność dzieci, osób starszych i zwierząt – szczególnie gdy jest wiele zwierząt różnych gatunków. Właściciele często odmawiają ewakuacji, jeśli ich zwierzęta nie mogą być transportowane razem z nimi. Staje się to coraz większym problemem, biorąc pod uwagę, że wiele osób posiada zwierzęta, np. 50% Amerykanów jest właścicielami zwierząt domowych. W Polsce w przypadku wystąpienia katastrofy operacją ewakuacji zarządzają przybyłe służby ratownicze lub wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Obowiązek zapewnienia możliwości ewakuacji dotyczy wyłącznie ludzi, nie zwierząt. W przypadku katastrof, państwowe służby weterynaryjne nie są zobowiązane do ochrony zwierząt na miejscu, chyba że stanowią one zagrożenie dla zdrowia ludzi. Usługi te koncentrują się na zapewnieniu żywności, zapobieganiu przenoszeniu chorób zakaźnych i opiece nad chorymi zwierzętami. Wydaje się jednak, że służby weterynaryjne powinny być bardziej zaangażowane w planowanie i realizację procesu ewakuacji w sytuacji kryzysowej. Pomoc lekarzy weterynarii może zwiększyć efektywność procesu ewakuacji oraz liczbę ewakuowanych ludzi i zwierząt. W ostatnich latach kwestia ta nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ społeczeństwa są zagrożone nie tylko klęskami żywiołowymi, ale także terroryzmem międzynarodowym.
Summary
Factors that complicate the evacuation process include the presence of children, elders and animals – especially when there are many animals of different species. Owners often refuse to evacuate if their animals cannot be transported with them. This is becoming a growing problem, given that many people own animals, e.g. 50% of Americans own pets. In Poland, in the case of incidents or disaster, the evacuation operation is managed by the first-arriving emergency services or provincial crisis management centres. The obligation concern exclusively humans, but no animals. In the case of disasters, the state veterinary services are not obliged to protect the animals on site unless they pose a threat to human health. These services focus on food safety, preventing transmission of infectious diseases and attending to sick animals. However, it seems that veterinary services should be more involved in the planning and implementation of the emergency evacuation process. Help from veterinarians can increase the efficiency of the evacuation process and the number of people and animals evacuated. In recent years, this issue has become increasingly important because societies are threatened not only by natural disasters, but also by international terrorism.
Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Gruntfest E, Huber C: Status report on flood warning systems in the United States. Environ Manag 1989; 13(3): 279-286.
2. Quarantelli EL: A note on the protective function of the family in disasters. Marriage Fam Living 1960; 22: 263-264.
3. Bourque LB, Russell LA, Goltz JD: Human behavior during and immediately after the earthquake. [In:] Bolton PA (eds.): The Loma Prieta, California, earthquake of October 17, 1989 – public response. US Geological Survey Professional Paper 1553-B. US GPO, Washington DC 1993: B3-22.
4. Vogt BM: Issues in nursing home evacuations. Int J Mass Emerg Disasters 1991; 9(2): 247-265.
5. Heath SE, Kass PH, Beck AM, Glickman LT: Human and Pet-related Risk Factors for Household Evacuation Failure During a Natural Disaster. Am J Epidemiol 2001; 153(7): 659-665.
6. Deeb BD: The pet-person bond during wartime. Am Kennel Gazette 1985; 8: 60-67.
7. DeLorenzo RA, Augustine JJ: Lesson in emergency evacuation from the Miamisburg train derailment. Prehosp Disaster Med 1996; 11(4): 270-275.
8. Nelson CE, Kurtz A, Hacker G: Hurricane evacuation behavior: lessons from Elena. Public Affairs Reporter 1988; 2(2): 1-3.
9. Beck AM, Meyers MN: Health enhancement and companion animal ownership. Ann Rev Public Health 1996; 17: 247-257.
10. Garrity TF, Stallones L, Marx MB, Johnson TP: Pet ownership and attachment as supportive factors in the health of the elderly. Anthrozoös 1990; 3(1): 35-44.
11. American Red Cross: Animals in American Red Cross disaster or evacuation shelters. Disaster services notice 161. American Red Cross, Arlington, VA 1996.
12. Florida Animal Disaster Planning Advisory Committee: Guidelines for developing a community animal disaster plan for people with special needs. Sarasota County Department of Emergency Management, Sarasota, FL 1998.
13. Heath SE, Voeks SK, Glickman LT: Epidemiologic features of pet evacuation failure in a rapid-onset disaster. J Am Vet Med Assoc 2001; 218(12): 1898-1904.
14. Perry RW, Lindell MK, Greene MR: Evacuation experiences. and the evacuation planning process. [In:] Perry RW, Lindell MK, Greene MR (eds.): Evacuation planning in emergency management Lexington. Lexington Books 1981: 121-150.
15. Heath SE, Kass P, Hart L: Epidemiologic study of cats and dogs affected by the 1991 Oakland fire. J Am Vet Med Assoc 1998; 212(4): 504-511.
16. Mitsuaki O: The animal rescue at the Great Hansin Earthquake. Great Hansin Earthquake Animal Rescue Headquarters, Kobe, Japan 1998.
17. Blake PA: Communicable disease control. [In:] US Department of Health and Human Services: the public health consequences of disasters 1989. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta 1989: 7-12.
18. Moore RM, Kaczmarek RG, Davis YM: Natural disasters: the role of the veterinarian. Prehosp Disaster Med 1991; 6: 265-270.
otrzymano: 2019-07-12
zaakceptowano do druku: 2019-08-02

Adres do korespondencji:
*Dorota Zyśko
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-367 Wrocław
tel.: +48 600-125-283
dzysko@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 3/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych