Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3/2020, s. 96-98 | DOI: 10.25121/MR.2020.23.3.96
Grażyna Jarząbek-Bielecka1, Katarzyna Plagens-Rotman2, Małgorzata Mizgier3, Piotr Merks4, Magdalena Czarnecka-Operacz5, Witold Kędzia1, Marek Bielecki6
Medyczne i humanistyczne zagadnienia związane z psychodermatologią w praktyce lekarza rodzinnego, ginekologa i seksuologa
Medical and humanistic issues related to psychodermatology in the practice of a family doctor, gynecologist and sexuologist
1Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii, Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
3Zakład Dietetyki, Katedra Nauk Biomedycznych i Nauk o Zdrowiu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
4Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
5Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
6Apteka „Medica”, Środa Wielkopolska, Nekla Wielkopolska
Summary
A family doctor, as well as a sexologist, gynecologist, in his medical practice encounters problems related to skin diseases significantly affecting the sense of femininity or masculinity. An example of such an issue, especially in gynecology of developmental age, is the problem of skin changes associated with androgenization syndromes.
Typical dermatological diseases are sometimes associated with enormous pain, not only physical, but also mental, resulting from the fact that skin disease processes significantly disfigure the body, lower self-esteem and significantly affect the sexual sphere.
Selected aspects related to the holistic approach to the issue of pain and suffering, also related to skin lesions, are presented. This issue, like all medical fields, is a source of philosophical reflection. It is inseparable from psychodermatology.
The experience of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic, taking into account skin lesions, also prompts a similar search.Życie jest jak fortepian. Białe klawisze to szczęśliwe dni. Te czarne to smutne dni. Ale potrzebne są i te białe i te czarne, aby móc stworzyć piękną muzykę.
A. Vece
W swej praktyce lekarz rodzinny, seksuolog, ginekolog spotykają się z problemami związanymi z chorobami skóry, które mają znaczny, negatywny wpływ na poczucie kobiecości czy męskości.
Przykładem takiego zagadnienia, zwłaszcza w ginekologii wieku rozwojowego, jest problem zmian skórnych związanych z zespołami androgenizacji.
Do objawów takich należą trądzik i hirsutyzm. Chociaż owłosienie nie odgrywa istotnej roli w procesach fizjologicznych, to jednak rozmieszczenie owłosienia w miejscach typowych dla płci męskiej wraz ze współtowarzyszącymi zmianami skórnymi o charakterze trądziku są przyczyną znacznego dyskomfortu, wręcz przyczyniają się do zakłócenia normalnego funkcjonowania, rzutując na rozwój psychoseksualny i społeczny. Pacjentki takie potrzebują konsultacji na temat swoich obaw nie tylko w kontekście medycznym, ale także psychologicznym i dietetycznym.
Większość badaczy zgadza się, że hirsutyzm, zwłaszcza stowarzyszony z trądzikiem, niekorzystnie wpływa na pewność siebie i samoświadomość, co z kolei prowadzi do wycofania się z życia społecznego i dalszych trudności w życiu społecznym (1-3).
Typowe choroby dermatologiczne wiążą się niekiedy z ogromnym bólem nie tylko fizycznym, ale i psychicznym, wynikającym z faktu, że procesy chorobowe skóry znacznie oszpecają pacjenta, obniżają samoocenę, rzutując istotnie także na sferę seksualną.
Problemy takie wymagają szczególnego podejścia do pacjenta, uwzględniającego nie tylko aspekty medyczne. Ze względu na fakt, że procesy chorobowe skóry niekiedy istotnie wiążą się z ogromnym cierpieniem, oszpeceniem ciała, obniżeniem nastroju, samooceny, z negatywnym wpływem na poczucie kobiecości czy męskości, doszło do wyodrębnienia się dziedziny, jaką jest psychodermatologia.
Psychodermatologia odnosi się do holistycznego podejścia do chorób skóry, obejmujących nie tylko umysł i skórę, ale także skórne skutki stresu psychicznego. Chorzy np. z łuszczycą, bielactwem i pokrzywką doświadczają bólu i cierpienia natury psychicznej, co objawia się lękiem, dystymią i depresją. Obniżenie samooceny, poczucia kobiecości, męskości negatywnie wpływa na funkcjonowanie w sferze seksualnej i relacje partnerskie (1, 4, 5).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Shenoi SD, Prabhu SS: Psychodermatology: An Indian Perspective. Clin Dermatol 2018; 36(6): 737-742.
2. Jarząbek-Bielecka G, Warchoł-Biedermann K, Kędzia W: Idiopathic hirsutism – medical and psychological aspects. J Med Sci 2014; 83(4): 308-312.
3. Mizgier M, Jarząbek-Bielecka G, Opydo-Szymaczek J et al.: Risk factors of overweight and obesity related to diet and disordered eating attitudes in adolescent girls with clinical features of polycystic ovary syndrome. J Clin Med 2020; 9(9): 1-18.
4. Przybylska R, Plagens-Rotman K, Jaracz K et al.: Lichen sclerosus as a clinical problem. Post Derm Alerg 2018; 6: 644-648.
5. Plagens-Rotman K, Przybylska R, Adamski Z, Czarnecka-Operacz M: Skin and mucous membranes’ manifestations of dermatological diseases within the genital area in females. Post Derm Alerg 2018; 2: 199-203.
6. Jarząbek-Bielecka G: Podstawy etyki i filozofii w medycynie w świetle rozważań Edmunda D. Pellegrina i Davida C. Thomasmy – zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2019.
7. Jarząbek-Bielecka G, Madziar K, Bojanowska K et al.: Zarys problemu cierpienia i bólu w praktyce lekarza rodzinnego. Wybrane aspekty medyczne i humanistyczne także kontekście pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Med Rodz 2020; 1: 22-25.
8. Jarząbek-Bielecka G, Stachewicz K, Jarząbek M et al.: W stronę filozofii w medycynie i pielęgniarstwie – antropologiczne i etyczne aspekty seksuologii. Pielęgniarstwo Polskie 2019; 4: 403-406.
9. Bouaziz JD, Duong T, Jachiet M et al.: Vascular skin symptoms in COVID-19: a french observational study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020; 34(9): e451-e452.
10. Catalá Gonzalo A, Galván Casas C: COVID-19 and the Skin. Actas Dermosifiliogr 2020; 13: S0001-7310(20)30131-9.
11. National Health Commission and National Administration of Traditional Chinese Medicine of the People’s Republic of China. Protocols for Diagnosis and Treatment of COVID-19 (7th Trial Version).
otrzymano: 2020-08-13
zaakceptowano do druku: 2020-09-03

Adres do korespondencji:
Grażyna Jarząbek-Bielecka
Klinika Ginekologii Katedra Perinatologii i Ginekologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
tel.: +48 618-419-278
grajarz@o2.pl

Medycyna Rodzinna 3/2020
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna