Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2019, s. 132-134 | DOI: 10.25121/NP.2019.23.4.132
*Anna Wierzbicka-Rot, Artur Gadomski
Tonsillektomia w populacji pediatrycznej – główne wskazania, aktualne wytyczne Amerykańskiej Akademii Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Tonsillectomy in children – main indications, current guidelines of American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
Oddział Pediatrii, Szpital św. Anny w Piasecznie
Kierownik Oddziału: lek. Anna Wolniewicz
Summary
In February 2019 American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery published clinical practice guidelines which provides evidence-based recommendations that applies to children under consideration for tonsillectomy. This update to the 2011 publication includes large amount of new, practical information about pre-, intra- and postoperative care and management, that can be useful for surgeons as well as GPs and pediatricians.W lutym 2019 roku opublikowano wytyczne Amerykańskiej Akademii Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (AAO-HNSF) dotyczące tonsillektomii u dzieci. Jest to aktualizacja wytycznych z 2011 roku. Omawiane w nich, na podstawie najnowszych doniesień naukowych, aspekty kliniczne są istotne nie tylko dla otolaryngologów dziecięcych, ale również pediatrów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej prowadzących pacjentów przed zabiegiem i po nim (1).
Migdałki podniebienne są skupiskiem tkanki limfatycznej położonym strategicznie pomiędzy jamą ustną i nosogardłem, wchodzą w skład pierścienia chłonnego Waldeyera. Ich największą aktywność obserwuje się między 3. a 10. rokiem życia. Z wiekiem ulegają inwolucji. W migdałkach podniebiennych inicjowana jest odpowiedź immunologiczna na antygeny dostające się do organizmu przez usta i nos. Komórki dendrytyczne i makrofagi prezentują antygeny limfocytom T pomocniczym, które następnie stymulują proliferację limfocytów B wytwarzających swoiste przeciwciała. Spośród wszystkich klas wytwarzanych przeciwciał największą rolę odgrywają tu sekrecyjne IgA, będące kluczowym elementem śluzówkowego układu odpornościowego górnych dróg oddechowych.
Tonsillektomia jest drugim, obok paracentezy, najczęściej wykonywanym zabiegiem w populacji pediatrycznej. W wytycznych zdefiniowano zabieg jako całkowite, wewnątrztorebkowe usunięcie migdałków podniebiennych, które wykonuje się z jednoczesnym usunięciem migdałka gardłowego lub bez niego. W analizie nie uwzględniono tonsillotomii, czyli częściowego wycięcia migdałków podniebiennych. W 2017 roku Sathe i wsp. dokonali przeglądu 17 randomizowanych badań porównujących efekty tonsillektomii i tonsillotomii (2). Wykazano przewagę tonsillotomii w krótszym czasie rekonwalescencji, ocenianym jako powrót do normalnej aktywności i diety, jednocześnie wiąże się ona z ryzykiem ponownego przerostu migdałków i nawrotu objawów. Konieczne są dalsze badania, szczególnie porównujące odległe efekty obu zabiegów (3).
Wytyczne skupiają się na dwóch podstawowych wskazaniach do zabiegu, jakimi są: nawracające zapalenia gardła i migdałków (bakteryjne lub wirusowe) oraz obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu (OZOPS). Wymienione są również inne, rzadsze i gorzej udokumentowane badaniami – szczególnie w populacji pediatrycznej – wskazania, tj.: zaburzenia połykania, zaburzenia mowy, podejrzenie procesu nowotworowego, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych, halitoza, występowanie kamieni migdałkowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Mittchell RB, Archer SM, Ishman SL: Clinical Practice Guideline: Tonsillectomy in Children (Update). Otolaryngol Head Neck Surg 2019; 160(1 suppl.): S1-S42.
2. Sathe N, Chinnaudrai S, McPheeters M, Francis DO: Comparative effectiveness of partial versus total tonsillectomy in children: a systemic review. Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 156: 456-463.
3. Parkish SR, Archer S, Ishman SL, Mitchell RB: Why is there no statement regarding partial intracapsular tonsillectomy (tonsillotomy) in the new guidelines? Otolaryngol Head Neck Surg 2019; 160(2): 213-214.
4. Windfuhr JP, Chen YS, Remmert S: Hemorrhage following tonsillectomy and adenoidectomy in 15,218 patients. Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 132: 281-286.
5. Burton MJ, Galsziou PP, Chong LY, Venekamp RP: Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Databasec Syst Rev 2014; (11): CD001802.
6. Thomas NH, Xanthopoulos MS, Kim JY et al.: Effects of adenotonsillectomy on parent-reported behavior in children with obstructive sleep apnea. Sleep 2017; 40(4): zsx018.
7. Todd CA, Bareiss AK, McCoul ED et al.: Adenotonsillectomy for obstructive sleep apnea and quality of life: systemic review and meta-analysis. Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 157: 767-773.
otrzymano: 2019-10-24
zaakceptowano do druku: 2019-11-14

Adres do korespondencji:
Anna Wierzbicka-Rot
Oddział Pediatrii, Szpital św. Anny w Piasecznie
ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno
anna.wierzbicka-rot@emc-sa.pl

Nowa Pediatria 4/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria