Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 4/2019

Spis treści / Contents

Prace poglądowe
Review papers
Anemia z niedoboru żelaza u dzieci – o czym warto pamiętać
Iron deficiency anemia in childhood – things to remember
Marcin Janczak, Agata Janczak – s. 123-128
Postępowanie okołoporodowe u noworodka matki nosicielki hemofilii
Perinatal demeanor with newborn when the mother is a hemophilia carrier
Agnieszka Pieszchlewicz – s. 129-131
Tonsillektomia w populacji pediatrycznej – główne wskazania, aktualne wytyczne Amerykańskiej Akademii Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Tonsillectomy in children – main indications, current guidelines of American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
Anna Wierzbicka-Rot, Artur Gadomski – s. 132-134