Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2020, s. 151-155 | DOI: 10.25121/NM.2020.27.4.151
Przemysław Ciesielski1, 2, Mateusz Sala2, *Małgorzata Kołodziejczak1
Proktologia – nowe doniesienia
Proctology – an overview of new reports
1Warsaw Proctology Centre, St. Elizabeth’s Hospital, Warsaw
2Hospital of Our Lady of Perpetual Help in Wołomin
Streszczenie
Co roku w publikacjach medycznych pojawiają się nowe doniesienia dotyczące leczenia chorób proktologicznych lub pokrewnych dla tego zagadnienia problemów. Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa proktologicznego z ostatnich kilku lat. Wybrali i przedstawili kilka z nich wraz z własnym komentarzem praktycznym. Publikacje w wysoko indeksowanych czasopismach poddawane są ostrym kryteriom kwalifikacji oraz recenzji, dzięki czemu informacje w nich zawarte są bardzo wiarygodne. Mimo to często obserwuje się sprzeczne doniesienia na temat podobnych lub nawet tych samych metod operacyjnych czy leków. Czas i praktyka kliniczna weryfikują wartość tych prac. Autorzy omówili: doniesienia na temat zastosowania setonu chemicznego w leczeniu przetok odbytu, metody FiXcision w operacjach przetok, przeciwwskazania do metody LIFT, najnowsze opinie dotyczące leczenia przetok komórkami macierzystymi i leczenia botoksem szczelin odbytu, a także zastosowanie nowych narzędzi w operacjach proktologicznych. Autorzy konkludują, że wprowadzenie „nowości” do własnej praktyki zawodowej wymaga zachowania pewnej rezerwy, gdyż czas i odległe wyniki weryfikują wartość tych prac.
Summary
Every year, reports are published in medical journals to present new developments in the treatment of proctological diseases or related problems. The authors of this paper have reviewed the literature in the field of proctology spanning the last few years. A few publications have been selected and presented together with the authors’ practice-oriented comments. Research papers published in highly indexed scientific journals are subject to rigorous evaluation and review criteria, which makes them very credible. Nevertheless, there are often conflicting reports on similar or even the same surgical or pharmaceutical therapies. Time and clinical practice verify the value of these studies. The authors discuss reports on the application of chemical seton in the treatment of anal fistulas, FiXcision method in fistulectomy, outline contraindications to performing the LIFT procedure, and present the latest developments in stem cell therapy for fistulas and Botox treatment of anal fissures, as well as the application of new tools in proctological surgery. It is concluded that incorporating novel solutions into one’s own professional practice must be done with a certain amount of reserve, as their value is ultimately verified by time and distant outcomes of treatment.
Słowa kluczowe: seton chemiczny, FiXcision, LIFT, botoks.Wstęp
Każdy rok przynosi nowe doniesienia na temat diagnozowania i leczenia chorób proktologicznych. Publikacje w wysoko indeksowanych czasopismach medycznych poddawane są ostrym kryteriom kwalifikacji oraz recenzji, dzięki czemu zawarte w nich informacje są bardzo wiarygodne. Mimo to często obserwuje się sprzeczne doniesienia na temat podobnych lub nawet tych samych metod czy leków. Zdarza się, że niektóre metody odchodzą w zapomnienie, by za jakiś czas powrócić w nowej – często bardzo nowatorskiej – odsłonie. Tak stało się w ostatnich latach z metodą Hipokratesa (drenaż setonem) w leczeniu przetok odbytu. Obecnie stała się ona nieodłącznym etapem wstępnym bardzo wielu nowoczesnych definitywnych metod leczenia przetok odbytu, jak np. FiLaC czy LIFT.
Autorzy przedstawią kilka doniesień z piśmiennictwa ostatnich lat, opatrując je komentarzem praktycznym w oparciu o własne doświadczenia oraz wyniki wiarygodnych badań klinicznych.
Seton chemiczny w leczeniu przetok odbytu
Leczenie przetoki odbytu sposobem Hipokratesa ma długą historię, oryginalna metoda Hipokratesa polegała na przeprowadzeniu przez kanał przetoki setonu tnącego. W ostatnich latach pojawiła się również nowa wersja zastosowania tej metody w przygotowaniu przetoki przed operacją oszczędzającą zwieracze (FiLaC, LIFT itd.). Metoda tnącego setona nie należy obecnie do popularnych, a jej podstawowym założeniem jest mechaniczne przecinanie mięśnia przez stopniowo zaciskany seton na przetoce. W przypadku zastosowania setonu jako etapu przygotowawczego do innych procedur (np. LIFT) stosuje się seton luźny, który ma za zadanie drenaż wydzieliny ropnej i ograniczenie infekcji w otaczających przetokę tkankach. Jedną z mało popularnych w Polsce i na świecie metod leczenia jest chemiczny seton, inaczej nazywany setonem ajurwedyjskim (Ayurvedic seton lub Ksharasutra seton). Zasada funkcjonowania opiera się w tym przypadku na oddziaływaniu substancji chemicznych (głównie pochodzenia naturalnego) na tkanki. Seton jest spleciony z kilkunastu cienkich nitek bawełnianych nasączonych ziołami (m.in. Apamarga, Euphorbia nerifolia oraz Curcuma) i ma pH 9,7. Wymienia się go raz w tygodniu. Wspomniane substancje działają oczyszczająco i przeciwbakteryjnie oraz przyspieszają przecinanie tkanek, pozostawiając ranę do gojenia „na otwarto” (1). We wskazaniach do stosowania setonu Hindusi podają również guzki krwawnicze – tu stosuje się je jako podwiązki na powiększone guzki oraz cystę włosową, gdzie nici stosuje się do drenowania przetok w torbieli. Ta metoda cieszy się największym zainteresowaniem w Indiach, gdzie można znaleźć prace porównujące klasyczne leczenie operacyjne do zastosowania setonów Ksharasutra. Wynika z nich, że jest to metoda prostsza w zastosowaniu (jednocześnie sugerując, że może być wykonywana w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej bez potrzeby hospitalizacji pacjenta) i wymagająca mniejszych nakładów finansowych. Autorzy publikacji na ten temat wykazują mniejszy odsetek powikłań ze względu na brak rozległej rany pooperacyjnej (2, 3). Istnieją doniesienia o stosowaniu setonu chemicznego w starożytnej Grecji oraz w XIV wieku (4).
Niewiele jest doniesień klinicznych na temat opisanej metody. Badania, do których udało się dotrzeć autorom, potwierdzają wysoki odsetek wyleczeń (2). Autorzy powyższej pracy są zgodni co do niskich kosztów oraz braku powikłań metody. Jednak badacze zwracają uwagę na gorszą tolerancję i większe dolegliwości bólowe przez pierwsze dni po założeniu setonu.
Zastosowanie urządzenia FiXcision w operacjach przetok odbytu
Na rynku medycznym pojawiło się urządzenie pomocne w wycinaniu kanału przetoki o nazwie FiXcision. Metoda nie jest nowa (wycięcie przetoki), nowością jest urządzenie pomocne w operacji. Jego działanie oparte jest na stalowej, elastycznej sondzie, na którą po wprowadzeniu do kanału przetoki nakręca się kowadełko od strony kanału odbytu – na wysokości ujścia wewnętrznego. Po sondzie, jak po liderze, przesuwa się okrągłe ostrze w stronę kowadełka – okrągła sztanca wycina przetokę w całości, pozostawiając jedynie zdrowe tkanki. Operację kończy zaszycie ujścia wewnętrznego przetoki.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. https://www.nhp.gov.in/kshara-sutra-therapy-medicated-caustic-thread-_mtl.
2. Dutta G, Bain J, Ray AK et al.: Comparing Ksharasutra (Ayurvedic Seton) and open fistulotomy in the management of fistula-in-ano. J Nat Sci Biol Med 2015; 6(2): 406-410.
3. Nadabjar SP, Jatkar GL, Bhusari B: Comparison of “medicated seton versus fistulectomy” in the management of fistula-in-ano in tertiary care hospital. ISJ 2018; 5(8).
4. Ram Manohar P, Kashinath SBR, Sethukrishhna E et al.: Management of fistula in ancient Greek and ayurvedic medicine – A history analysis. INSA 2005; 40(2): 153-167.
5. Kasiri MM, Riss S, Stift A et al.: Optimized fistulectomy using the novel FiXcision device: a technical feasibility study and evaluation of short term healing rates. Techniques in Coloproctology 2019; 23: 579-582.
6. Zhang Y, Fan Z: Comment on ‘Optimized fistulectomy using the novel FiXcision® device: a technical feasibility study and evaluation of short term healing rates’. Techniques in Coloproctology 2019; 23: 1183.
7. Emile SH, Khan SM, Adejumo A, Koroye O: Ligation of intersphincteric fistula tract (LIFT) in treatment of anal fistula: An updated systematic review, meta-analysis, and meta-regression of the predictors of failure. Surgery 2020; 167(2): 484-492.
8. Zhou C, Li M, Zhang Y et al.: Autologous adipose-derived stem cells for the treatment of Crohn’s fistula-in-ano: an open-label, controlled trial. Stem Cell Res Ther 2020; 11(1): 124.
9. Cho YB, Park KJ, Yoon SN et al.: Long-term results of adipose-derived stem cell therapy for the treatment of Crohn’s fistula. Stem Cells Transl Med 2015; 4(5): 532-537.
10. Williams T: Invited commentary on “Topical 5% minoxidil versus topical 0.2% glyceryl trinitrate in treatment of chronic anal fissure: A randomized clinical trial”. Int J Surg 2020; 76: 120.
11. Kyriakakis R, Kelly-Schuette K, Hoedema R et al.: What predicts successful nonoperative management with botulinum toxin for anal fissure? Am J Surg 2020; 219(3): 442-444.
12. Agorria AA, Del JM, Lizcano C et al.: Treatment of a chronic anal fissure with a botulin toxin A injection and fissurectomy. Rev Esp Enferm Dig 2019; 111(9): 672-676.
13. FitzDowse AJ, Behrenbruch CC, Hayes IP: Combined treatment approach to chronic anal fissure with associated anal fistula. ANZ J Surg 2018; 88(7-8): 775-778.
otrzymano: 2020-10-05
zaakceptowano do druku: 2020-10-22

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital św. Elżbiety w Warszawie
ul. Goszczyńskiego 1, 02-615 Warszawa
tel.: +48 603-387-787
drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 4/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna