Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2021, s. 108-111 | DOI: 10.25121/NewMed.2021.25.4.108
Maria Rutowicz1, Maria Wolniewicz2, Paula Piórkowska1, *Lidia Zawadzka-Głos2
Unusual location of the ectopic salivary glands – a case report
Ślinianka ektopowa o nietypowej lokalizacji – opis przypadku
1Student, member of Students’s Association Otorhino, working by the Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
2Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Associate Professor Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Termin „heterotopia ślinianek” obejmuje 3 jednostki chorobowe: dodatkowe gruczoły ślinowe, wady wrodzone związane z anomalią łuków skrzelowych oraz „właściwą” heterotopię (HSGT). HSGT jest definiowane jako obecność tkanki gruczołów ślinowych w lokalizacji poza większymi, mniejszymi czy dodatkowymi śliniankami, przy jednoczesnym wykluczeniu klinicznie i histopatologicznie cech charakterystycznych dla wad łuków skrzelowych. Prawdziwa heterotopia występuje rzadko, zazwyczaj zlokalizowana jest w dolnym rejonie szyi. Istotne jest, by pamiętać, że tkanka ta jest zdolna do reakcji w odpowiedzi na typową stymulację do produkcji śliny, a także może ulegać zmianom chorobowym typowym dla gruczołów ślinowych.
W naszej pracy chciałybyśmy przedstawić przypadek 7-letniego chłopca przyjętego do szpitala z powodu okrągłej, czerwonej, uszypułowanej zmiany zlokalizowanej na tylnym łuku podniebiennym po stronie prawej, która ostatecznie została zdiagnozowana jako ślinianka ektopowa.
Summary
Under the term „salivary heterotopia” we can distinguish 3 entities, which are accessory salivary glands, branchial cleft anomalies containing salivary gland tissue and finally heterotopic salivary gland tissue (HSGT). True HSGT is defined as presence of a normal salivary tissue outside of the major, minor, or accessory salivary glands, together with exclusion of clinical and histopathological features characteristic for branchial cleft anomalies. It is a rare condition, usually localized in the lower neck region. It is important to remember that it reacts with physiological saline-production stimulation and can be affected by all salivary glands’ disorders.
In our article we would like to present a case of a 7-year-old boy presented with pedunculated, red, globular lesion in the right posterior tonsillar arch, which was diagnosed as an ectopic salivary gland.Introduction
Salivary heterotopia may occur in 3 forms: as accessory salivary glands, in association with branchial cleft anomaly or as a heterotopic salivary gland tissue (HSGT) (1). Accessory salivary glands are localized close to the major glands and have a duct that connects to the main salivary duct, most frequently they are associated with Parotid gland and Stenson duct, with the prevalence up to 25% of the population (1). Branchial cleft anomalies, due to their embryological origin, contain tissue that may differentiate into salivary gland tissue (1). In contrast, true heterotopic salivary gland tissue (HSGT) is defined as presence of a normal salivary tissue outside of the major, minor, or accessory salivary glands, together with exclusion of clinical and histopathological features characteristic for branchial cleft anomalies (1-3). They present as masses, cysts or draining sinuses (4) and may be classified by its location into intranodal, most commonly in periparotid lymph nodes (2, 3) or extranodal, typically occurring in the lower neck region, along the anterior border of the sternocleidomastoid muscle (5). However, numerous other locations have been reported including mandible, parathyroid glands (6), larynx (so far 5 cases in English literature) (7, 8), middle ear (9), gastrointestinal tract (10, 11) cheeks (12). True HSGT is a rare condition. Out of 119 patients with lateral neck anomalies treated in the University Department of Otolaryngology in Madrid, Spain in the period of 12 years in 10 patients salivary gland tissue was identified, but only 5 accomplished criteria for HSGT (13).
Most lesions are diagnosed within the first months of life or in the early childhood. Typical clinical manifestation is a draining sinus, painless swelling or enlarged nodule, located unilaterally on the right side of the lower parts of the neck, often accompanied by intermittent draining of a clear, saliva-like fluid, connected with meal consumption (5, 13). Occasionally, ectopic salivary glands can appear bilaterally, and those patients often have family history of cervical anomalies (14). Interestingly, Hsu et al. reported a case of familial ectopic salivary gland which persisted through five generations – the pedigree of the propositus indicated an autosomal dominant pattern of inheritance (15).
The pathogenesis of these remains uncertain. There are several concepts, but the one that appears the most widely accepted is that some elements of the branchial arches become displaced during the embryologic development and an ectopic ectomesenchyme induces the development of a heterotopic salivary gland- type tissue (1). Other theories include abnormal differentiation of local tissue, dislocation of a portion of one of the normal salivary glands, inclusion of salivary tissue in lymph nodes, and abnormal migration of normal salivary tissue (1).
Below we would like to present an example of an unusual location of ectopic salivary glands within the oral cavity that was observed in our clinic.
Case report

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Cannon DE, Szabo S, Flanary VA: Heterotopic salivary tissue. Am J Otolaryngol 2012; 33(4): 493-496.
2. Shinohara M, Harada T, Nakamura S et al.: Heterotopic salivary gland tissue in lymph nodes of the cervical region. Int J Oral Maxillofac Surg 1992; 21(3): 166-171.
3. Neuman T, Maly A, Alterman M et al.: Salivary Gland Heterotopia, a Clinical and Pathological TNM Staging Challenge – Carcinoma ex Pleomorphic Adenoma Arising in a Parotid Lymph node. Cancer Treat Res Commun 2021; 28: 100435.
4. Daniel E, McGuirt WF Sr: Neck masses secondary to heterotopic salivary gland tissue: a 25-year experience. Am J Otolaryngol 2005; 26(2): 96-100.
5. Haemel A, Gnepp DR, Carlsten J, Robinson-Bostom L: Heterotopic salivary gland tissue in the neck. J Am Acad Dermatol 2008; 58(2): 251-256.
6. Edwards PC, Bhuiya T, Kahn LB, Fantasia JE: Salivary heterotopia of the parathyroid gland: a report of two cases and review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 99(5): 590-593.
7. Valentino W, Paknezhad H, Sataloff RT: Heterotopic Salivary Gland Tissue in the Larynx. Ear Nose Throat J 2020; 99(8): NP84-NP85.
8. Shori T, Kouichi Y, Ryuzaburo H, Katsuhisa I: A case of ectopic salivary gland of the larynx, Auris Nasus Larynx 2018; 45(3): 633-636.
9. Morimoto N, Ogawa K, Kanzaki J: Salivary gland choristoma in the middle ear: a case report. Am J Otolaryngol 1999; 20(4): 232-235.
10. Schulberg SP, Serouya S, Cho M, Gadangi PK: Ectopic salivary gland found on rectal biopsy-a rare pathological diagnosis. Int J Colorectal Dis 2020; 35(5): 967-969.
11. Lee JH, Kim S, Kim SJ: (Heterotopic Salivary Gland Tissue at the Hepatic Flexure of the Large Intestine: A Case Report). Korean J Gastroenterol 2018; 72(4): 213-216.
12. Marucci DD, Lawson K, Harper J et al.: Sialoblastoma arising in ectopic salivary gland tissue. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009; 62(8): 241-246.
13. Lassaletta-Atienza L, López-Ríos F, Martín G et al.: Salivary gland heterotopia in the lower neck: a report of five cases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1998; 43(2): 153-161.
14. Ogawa K, Kondoh K, Kanaya K et al.: Bilateral cervical fistulas from heterotopic salivary gland tissues. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 2014; 76(6): 336-341.
15. Hsu RF, Hsu YC, Huang SC: Hereditary ectopic salivary gland: survey of three generations. Acta Otolaryngol 2006; 126(3): 330-333.
16. Jankowska K, S?miechura-Gan?czarczyk M, Konopka W: [Unilateral palatal tonsillar tumor – case report]. Otorynolaryngologia 2018; 17(1): 36-40.
17. Das R, Nath G, Bohara S et al.: Two Unusual Cases of Acinic Cell Carcinoma: Role of Cytology with Histological Corelation. J Clin Diagn Res 2016; 10(8): ED21-22.
18. Kamath B, Kamath P, Bhukebag P: Pleomorphic Adenoma in Subcutaneous Plane of the Neck: A Rare Entity. J Clin Diagn Res 2015; 9(9): PD24-25.
otrzymano: 2021-10-12
zaakceptowano do druku: 2021-10-26

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 92-091Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
laryngologia.dsk@uckwum.pl

New Medicine 4/2021
Strona internetowa czasopisma New Medicine