Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2022, s. 72-75 | DOI: 10.25121/PF.2022.23.2.72
Karolina Stanicka1, *Magdalena Woźniak1, Michał Krueger2, Agnieszka Waśkiewicz1, Elżbieta Kędzia3, Izabela Ratajczak1
Zawartość związków fenolowych oraz pierwiastków w orzechach ziemnych
The content of phenolic compounds and elements in peanuts
1Katedra Chemii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. inż. Izabela Ratajczak, prof. UPP
2Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Andrzej Michałowski
3Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Małgorzata Łochyńska, prof. IWNIRZ-PIB
Streszczenie
Wstęp. Orzechy ziemne, zwane też arachidowymi, są cennym surowcem powszechnie wykorzystywanym w przemyśle spożywczym, m.in. w cukiernictwie, do produkcji oleju i masła orzechowego. Orzechy ziemne stanowią cenne źródło białka i są bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe. Swoje prozdrowotne właściwości zawdzięczają również obecności związków fenolowych, które charakteryzują się wysoką aktywnością biologiczną, m.in. aktywnością przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczą, a także wyłapują wolne rodniki, które są przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych.
Cel pracy. Celem pracy było określenie zawartości związków fenolowych oraz makro- i mikroelementów w orzechach ziemnych.
Materiał i metody. Do badań wykorzystano orzechy ziemne, w których oznaczono stężenie związków fenolowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz zawartość makro- i mikroelementów metodą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej.
Wyniki. W badanych orzechach ziemnych stwierdzono obecność związków fenolowych, których stężenie było bardzo zróżnicowane i mieściło się w zakresie od 10,85 ng/g dla kwasu kawowego do 5818,67 ng/g dla kwasu syryngowego. Analiza zawartości mikro- i makroelementów w orzechach ziemnych również wykazała ich zróżnicowanie –– od ilości śladowych do 3,55 μg/g dla magnezu.
Wnioski. Otrzymane wyniki badań zawartości związków fenolowych oraz makro- i mikroelementów w orzechach arachidowych dostępnych na polskim rynku wskazują, że są one cennym źródłem składników wykazujących pozytywne oddziaływanie na organizm człowieka, a tym samym ich spożywanie może mieć wpływ na zapobieganie rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych.
Summary
Introduction. Peanuts also known as arachidic nuts, are a valuable raw material commonly used in the food industry, including in confectionery, for the production of oil or peanut butter. Peanuts are a valuable source of protein and are rich in unsaturated fatty acids. Peanuts also owe their health-promoting properties to the presence of phenolic compounds, which are characterized by wide biological activity, including antibacterial and antifungal activity, as well as catch free radicals, which are the cause of many civilization diseases.
Aim. The aim of the study was to determine the content of phenolic compounds as well as macro- and microelements in peanuts.
Material and methods. Peanuts were used in the research, in which the concentration of phenolic compounds was determined by high-performance liquid chromatography and the content of macro- and microelements by X-ray fluorescence spectroscopy.
Results. The presence of phenolic compounds in peanuts was confirmed, their concentration was very diverse and ranged from 10.85 ng/g for caffeic acid to 5818.67 ng/g for syringic acid. The analysis of the content of macro- and microelements also showed their different content, from a trace amount to 3.55 μg/g for magnesium.
Conclusions. The obtained results of the research on the content of phenolic compounds as well as macro- and microelements in arachidic nuts available on the Polish market indicate that they are a valuable source of ingredients with a positive effect on the human body, and thus their consumption may have an impact on preventing the development of many civilization diseases.
Słowa kluczowe: związki fenolowe, mikroelementy.Wprowadzenie
Orzacha podziemna, orzech ziemny (Arachis hypogaea L.), jest rośliną jednoroczną zaliczaną do rodziny bobowatych (motylkowatych) Fabaceae (Papilionaceae). Owocem jest dojrzewający pod ziemią strąk, zawierający 1-4 nasiona, nazywane orzechami arachidowymi, orzechami ziemnymi lub fistaszkami. Początkowo gatunek ten uprawiano na terenach Ameryki Południowej (1), potem uprawy rozprzestrzeniły się na wiele tropikalnych oraz subtropikalnych rejonów świata oraz rejony klimatu umiarkowanego ciepłego (2). Obecnie orzech ziemny uprawiany jest przede wszystkim w Azji, a Chiny i Indie odpowiadają za około 50% produkcji światowej. Istotną rolę w eksporcie orzechów ziemnych odgrywają również kraje takie, jak: Argentyna, USA, Nigeria oraz Wietnam. Orzechy ziemne powszechnie znane są jako przekąski oraz równie często wykorzystywane są w przemyśle cukierniczym. Stanowią one drugą najważniejszą roślinę strączkową na świecie, a ponad 50% ich światowej produkcji wykorzystuje się po rozdrobnieniu nasion do ekstrakcji oleju, produkcji pasty arachidowej oraz masła orzechowego (3).
Orzechy ziemne stanowią cenne źródło białka, którego zawartość wynosi około 28% (1). Posiadają w swej budowie liczne aminokwasy, m.in.: izoleucynę, leucynę, lizynę, metioninę, fenyloalaninę, treoninę, tryptofan oraz walinę, a także kwas glutaminowy i asparaginowy, które mogą promować rozwój komórek mózgowych oraz wpływać na poprawę pamięci (4). Orzechy arachidowe mają również wysoką zawartością węglowodanów (ok. 16%) oraz błonnika (8%) (1). Około 40-50% masy orzechów stanowią kwasy tłuszczowe, a ok. 80% tych kwasów to kwasy nienasycone, w tym głównie kwas oleinowy i linolowy (4). Olej arachidowy oprócz nienasyconych kwasów tłuszczowych charakteryzuje się wysoką zawartością przeciwutleniaczy, a jego spożywanie przyczynia się do obniżenia poziomu niekorzystnej frakcji cholesterolu LDL oraz stężenia lipidów we krwi, co może zmniejszać ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej serca (5). Dane literaturowe wskazują na zależność pomiędzy spożywaniem orzechów ziemnych a występowaniem choroby Alzheimera, chorób serca i układu krążenia oraz rozwojem nowotworów (2-5). Właściwości prozdrowotne orzechów arachidowych związane są również z obecnością związków fenolowych, których stężenie różni się nieznacznie ze względu na zmienność genetyczną orzecha ziemnego (2). Związki fenolowe charakteryzują się szeroką aktywnością biologiczną, w tym m.in. wykazują aktywność przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczą, a także zmiatają wolne rodniki, które są odpowiedzialne za wiele chorób cywilizacyjnych (6-8). Ze względu na cenne składniki i wartości odżywcze orzechy ziemne oraz produkty na ich bazie są często wykorzystywane w przemyśle spożywczym.
Cel pracy
Celem pracy było określenie zawartości związków fenolowych oraz pierwiastków w orzechach ziemnych Arachis hypogaea L.
Materiał i metody
Materiał roślinny
W badaniach wykorzystano dostępne na polskim rynku orzeszki ziemne (trzy opakowania tego samego producenta, pochodzące z trzech różnych partii produktu). Z każdego opakowania pobrano próbkę o takiej samej masie i po połączeniu zmielono je, otrzymując próbkę reprezentatywną, która została wykorzystana do oznaczeń zawartości związków fenolowych oraz makro- i mikroelementów.
Analiza związków fenolowych

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wroniak M, Parzychowska J, Re?kas A. Charakterystyka i poro?wnanie wartos?ci z?ywieniowej orzecho?w i otrzymywanych z nich olejo?w. Post Nauki Technol Przem Rol-Spoz? 2016; 71:44-58.
2. Akram N, Shafiq F, Ashraf M. Peanut (Arachis hypogaea L.): A prospective legume crop to offer multiple health benefits under changing climate. Compr Rev Food Sci F 2018; 17(5):1325-38.
3. Bodoira R, Cittadini M, Velez A i wsp. An overview on extraction, composition, bioactivity and food applications of peanut phenolics. Food Chem 2022; 381:1-12.
4. Rui M, Ma C, White J i wsp. Metal oxide nanoparticles alter peanut (Arachis hypogaea L.) physiological response and reduce nutritional quality: a life cycle study. Environ Sci Nano 2018; 1-15.
5. Zahran H, Tawfeuk H. Physicochemical properties of new peanut (Arachis hypogaea L.) varieties. OCL 2019; 26:1-7.
6. Fragopoulou E, Nomikos T, Karantonis H i wsp. Biological activity of acetylated phenolic compounds. J Agric Food Chem 2007; 55:80-9.
7. Ranilla L, Kwon Y, Apostolidis E i wsp. Phenolic compounds, antioxidant activity and in vitro inhibitory potential against key enzymes relevant for hyperglycemia and hypertension of commonly used medicinal plants, herbs and spices in Latin America. Bioresource Technol 2010; 12:4676-89.
8. Puupponen-Pimiä R, Nohynek L, Meier C i wsp. Antimicrobial properties of phenolic compounds from berries. J Appl Microbiol 2001; 90:494-507.
9. Sikora E, Liszka P. Składniki odżywcze i nie odżywcze w surowych i przetworzonych orzeszkach ziemnych (Arachis hypogaea). Bromat Chem Toksykol 2011; 44:1047-53.
10. Bodoira R, Maestri M. Phenolic compounds from nuts: extraction, chemical profiles and bioactivity. J Agric Food Chem 2020; 68:927-42.
11. Yang Q, Kim G, Farha A i wsp. Phenolic profile, antioxidant and antiproliferative activities of diverse peanut cultivars. J Food Meas Charact 2020; 14(5):1-9.
12. Khaopha S, Senawong T, Jogloy S i wsp. Comparison of total phenolic content and composition of individual phenolic acids in testae and testa-removed kernels of 15 Valencia-type peanut (Arachis hypogaea L.) genotypes. Afr J Biotechnol 2021; 92:15923-30.
13. Asibuo J, Akromah R, Safo-Kantanka O i wsp. Chemical composition of groundnut, Arachis hypogaea (L) landraces. Afr J Biotechnol 2008; 13:2203-8.
14. Momen A, Zacharidis G, Anthemidis A i wsp. Use of fractional factorial design for optimization of digestion procedures followed by multi-element determination of essential and non-essential elements in nuts using ICP-OES technique. Talanta 2007; 71:443-51.
15. Moreda-Piñeiro J, Herbello-Hermelo P, Domínguez-González R i wsp. Bioavailability assessment of essential and toxic metals in edible nuts and seeds. Food Chem 2016; 205:146-54.
16. Szymański M, Turczynowicz P, Szymański A. Badania wyciągów z liści, kwiatów, owoców i gałązek Padus avium Mill. Post Fitoter 2021; (2):89-96.
17. Woźniak M, Mrówczyńska L, Waśkiewicz A i wsp. Zawartość związków fenolowych w ekstrakcie z propolisu oraz ocena jego aktywności przeciwutleniającej i cytoochronnej względem erytrocytów ludzkich w warunkach stresu oksydacyjnego in vitro. Post Fitoter 2019; (1):18-24.
18. Antoniak K, Dudek-Makuch M, Bylka W. Lukrecja – czy tylko słodka? Związki chemiczne, aktywność biologiczna. Post Fitoter 2020; (3):154-60.
otrzymano: 2022-03-29
zaakceptowano do druku: 2022-04-19

Adres do korespondencji:
*dr n. leśn. Magdalena Woźniak
Katedra Chemii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 75, 60-625 Poznań
tel. +48 (61) 848-78-38
e-mail: magdalena.wozniak@up.poznan.pl

Postępy Fitoterapii 2/2022
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii