Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2023, s. 113-119 | DOI: 10.25121/NM.2023.30.4.113
Przemysław Ciesielski1, 2, *Małgorzata Kołodziejczak1, 2
Stapled haemorrhoidopexy versus conventional haemorrhoidectomy – benefits and limitations
Hemoroidopeksja staplerowa versus klasyczna hemoroidektomia – zalety i wady metod
1Department of General Surgery, District Hospital in Ostrów Mazowiecka
2Warsaw Proctology Centre, Saint Elisabeth Hospital, Warsaw
Streszczenie
Autorzy przedstawiają zalety i ograniczenia hemoroidektomii klasycznej i hemoroidopeksji. Po początkowym okresie zachwytu nad metodą hemoroidopeksji, przez parę lat wielu chirurgów zaniechało jej stosowania z powodu powikłań związanych najczęściej z niewłaściwą kwalifikacją pacjentów do zabiegu. Obecnie od kilku lat obserwuje się ponowne zainteresowanie hemoroidopeksją. Metoda ulegała różnym modyfikacjom, stosowano też różne staplery. Na podstawie dostępnej literatury autorzy porównali zalety i wady hemoroidopeksji i hemoroidektomii klasycznej, biorąc pod uwagę następujące elementy: łatwość wykonania procedury, skuteczność operacji, ból po zabiegu, okres gojenia oraz koszty.
Autorzy podsumowując temat, stwierdzają, że hemoroidopeksja nadal ma swoje miejsce w leczeniu choroby hemoroidalnej, jednakże wskazania do jej zastosowania powinny być rozważne. Najczęstsze z nich to okrężne wypadanie guzków krwawniczych z błoną śluzową oraz niepełnościenne wypadanie błony śluzowej odbytnicy. W powyższych chorobach mukosektomia staplerowa może się stać metodą z wyboru.
Summary
We present the benefits and limitations of conventional haemorrhoidectomy and haemorrhoidopexy. After the initial period of delight over the latter, many surgeons started avoiding this method for several years due to complications, which are most often related to improper patient qualification for the procedure. However, there has been a renewed interest in haemorrhoidopexy for several years now. The method has undergone a variety of modifications, and various staplers have been used. Based on the available literature, we discussed the advantages and disadvantages of haemorrhoidopexy and conventional haemorrhoidectomy, considering the complexity of the procedure, operative efficacy, postoperative pain, healing period and costs.
We concluded that haemorrhoidopexy still has its place in the treatment of haemorrhoidal disease, but with cautious indications. The most common are circumferentially prolapsing haemorrhoids with rectal mucosal prolapse and partial rectal mucosal prolapse. Here, stapled mucosectomy may become the method of choice.
Słowa kluczowe: hemoroidopeksja, hemoroidektomia sposobem Milligana-Morgana, wypadanie odbytnicy, mukosektomia staplerowa
Key words: rectal prolapse,Haemorrhoidal disease (HD) is the most common proctologic condition. It is considered a lifestyle disease and multiple treatment modalities, both conservative and surgical, have been developed for its management. Stapled haemorrhoidopexy, also known as ‘procedure for prolapse and haemorrhoids‘ (PPH), is one of them.
Stapled haemorrhoidopexy
Haemorrhoidopexy using a stapler was first presented in 1998 by Antonio Longo (1). By design, haemorrhoidopexy does not involve haemorrhoid excision, but instead is intended to cut off its arteriovenous blood supply and, by excising a doughnut of mucosa above the dentate line, cause retraction and collapse of the prolapsed haemorrhoids. After the initial period of delight over the method, it was avoided by many surgeons for several years due to complications, which are most often related to improper qualification of patients for the procedure.
However, there has been a renewed interest in haemorrhoidopexy for several years now. The method has undergone a variety of modifications, and various staplers have been used.
The indications have been limited to:
– circumferentially prolapsing hemorrhoids and rectal mucosal prolapse (fig. 1),
Fig. 1. Haemorrhoids with prolapsed mucosa
– partial rectal mucosal prolapse.
Contraindications for PPH include:
– large, hypertrophied anorectal folds (in such cases classical approach to excise the folds may be needed),
– fixed, irreducible prolapsed haemorrhoids.
Operative technique
A dedicated set of tools is needed for this method (fig. 2). Currently, staplers with various diameters and volumes of housing to accommodate redundant mucosa are available. It is important to know how a given stapler works before using this technique.
Fig. 2. Stapler procedure
The procedure begins with slow, progressive dilation of the anus using the anoscopes provided with the set. After dilation, an anoscope with a collar is inserted into the anal canal, covering the anal canal and revealing the tissues located above the stapler. In the next stage, a continuous purse-string suture is placed on the mucosa at a height of approximately 3-5 cm above the dentate line. Single sutures (the “parachute” technique) may be used instead of a continuous suture; when this is the case, it is important that the spaces between punctures are not large in order to obtain a circular excision without tissue loss. In the next stage, the stapler is inserted and, pulling the sutures accommodates the excess tissue in the stapler housing. The stapler is tightened with taut sutures subject to traction through the channels on the stapler housing. The tissue specimen should have a rectangular shape, which indicates the correct technique of the procedure. The staple line should be checked and if bleeding occurs, it is sometimes necessary to add a few haemostatic sutures. Once the anoscope is removed, the procedure may be considered finished.
Conventional Milligan-Morgan haemorrhoidectomy
Conventional haemorrhoidectomy was described in 1937 by Edward Milligan and Clifford Morgan, surgeons from St Mark’s Hospital in London, which means that it is 50 years “older” than stapled haemorrhoidopexy (2). Nevertheless, it is still the most commonly used surgical approach for haemorrhoids in Europe. Due to the development of many alternative treatment methods for HD, the indications for its use have been significantly limited and include:
– persistent, profuse haemorrhoidal bleeding causing anaemia,
– grade 3 and 4 haemorrhoids (especially in the case of irreducible prolapse of grade 4 haemorrhoids),
– large hypertrophied anodermal folds causing permanent cosmetic defects and difficulties in maintaining hygiene,
– acute conditions: prolapse of thrombosed, inflamed or strangulated haemorrhoids.
Limitations

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Longo A: Treatment of hemorrhoidal disease by reduction of mucosa and hemorrhoidal prolapse with a circular suturing device: a new procedure. [In:] Proceedings of the 6th World Congress of Endoscopic Surgery. Monduzzi Editore, Bologna, Italy 1998: 777-784.
2. Milligan ETC, Morgan CN, Jones LE et al.: Surgical anatomy of the anal canal and operative treatment of haemorrhoids. Lancet 1937; 1: 1119-1124.
3. Kołodziejczak M, Ciesielski P (red.): Atlas technik operacyjnych w proktologii. Wyd. Borgis, Warszawa 2019: 24-43.
4. Ng KS, Holzgang M, Young C: Still a Case of “No Pain, No Gain”? An Updated and Critical Review of the Pathogenesis, Diagnosis, and Management Options for Hemorrhoids in 2020. Ann Coloproctol 2020; 36(3): 133-147.
5. Jayaraman S, Colquhoun PH, Malthaner RA: Stapled hemorrhoidopexy is associated with a higher long-term recurrence rate of internal hemorrhoids compared with conventional excisional hemorrhoid surgery. Dis Colon Rectum 2007; 50(9): 1297-1305.
6. Michalik M, Pawlak M, Bobowicz M, Witzling M: Long-term outcomes of stapled hemorrhoidopexy. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2014; 9(1): 18-23.
7. Jayne DG, Seow-Choen F: Modified stapled haemorrhoidopexy for the treatment of massive circumferentially prolapsing piles. Tech Coloproctol 2002; 6: 191-193.
8. Naldini G, Fabiani B, Menconi C et al.: Tailored prolapse surgery for the treatment of hemorrhoids with a new dedicated device: TST Starr plus. Int J Colorectal Dis 2015; 30: 1723-1728.
9. Lee KC, Liu CC, Hu WH et al.: Risk of delayed bleeding after hemorrhoidectomy. Int J Colorectal Dis 2019; 34: 247-253.
10. Shalaby R, Desoky A: Randomized clinical trial of stapled versus Milligan-Morgan haemorrhoidectomy. Br J Surg 2001; 88: 1049-1053.
11. Mehigan BJ, Monson JR, Hartley JE: Stapling procedure for haemorrhoids versus Milligan-Morgan haemorrhoidectomy: randomised controlled trial. Lancet 2000; 355(9206): 782-785.
12. Zhang G, Liang R, Wang J et al.: Network meta-analysis of randomized controlled trials comparing the procedure for prolapse and hemorrhoids, Milligan-Morgan hemorrhoidectomy and tissue-selecting therapy stapler in the treatment of grade III and IV internal hemorrhoids (meta-analysis). Int J Surg 2020; 74: 53-60.
13. Araki Y, Ishibashi N, Kishimoto Y et al.: Circular stapling procedure for mucosal prolapse of the rectum associated with outlet obstruction. Kurume Med J 2001; 48(3): 201-204.
14. Ertem M, Ozben V: Stapled mucosectomy: an alternative technique for the removal of retained rectal mucosa after ileal pouch-anal anastomosis. Gut Liver 2011; 5(4): 539-542.
otrzymano: 2023-10-06
zaakceptowano do druku: 2023-10-20

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital św. Elżbiety w Warszawie
ul. Goszczyńskiego 1, 02-615 Warszawa
tel.: +48 603-387-787
drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 4/2023
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna