Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2023, s. 137-140 | DOI: 10.25121/NM.2023.30.4.137
*Rafał Przybylski, Paulina Malinowska
Nietrzymanie stolca po operacji nietrzymania moczu – opis przypadku
Faecal incontinence after surgical treatment of urinary incontinence – case report
Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety w Warszawie
Streszczenie
Autorzy przedstawiają przypadek rzadkiego powikłania po operacji ginekologicznej w postaci inkontynencji stolca, która wystąpiła u 34-letniej pacjentki po dwukrotnej operacji z plastyką tylnej ściany pochwy wykonanej z powodu nietrzymania moczu.
Kobieta była operowana dwukrotnie w ciągu pół roku z powodu nieustąpienia objawów nietrzymania moczu po pierwszej operacji. Inkontynencja gazów i stolca wystąpiła po drugim zabiegu, po którym całkowicie ustąpiło nietrzymanie moczu.
U pacjentki zdiagnozowano neurogenną przyczynę nietrzymania stolca. Wobec braku wskazań do leczenia chirurgicznego zastosowano specjalistyczne leczenie rehabilitacyjne. Po roku terapii uzyskano całkowite ustąpienie dolegliwości.
Inkontynencja gazów i stolca po operacyjnej plastyce tylnej ściany pochwy jest powikłaniem rzadkim. Przy braku uszkodzeń strukturalnych zwieraczy postępowaniem terapeutycznym z wyboru jest fizykoterapia w ośrodku referencyjnym.
Summary
We present a case of faecal incontinence developed as a rare complication after gynaecological surgery in a 34-year-old patient after repeated posterior repair due to urinary incontinence.
The woman underwent two surgeries over six months due to the lack of improvement in urinary incontinence after the first procedure. Although the second surgery led to complete resolution of urinary incontinence, it was complicated by gas and faecal incontinence.
The patient was diagnosed with neurogenic faecal incontinence. Due to the lack of indications for surgery, specialised physiotherapy was initiated. The symptoms fully resolved after a year of treatment. Gas and faecal incontinence is a rare complication of posterior repair. If no structural sphincter damage is found, physical therapy in a reference centre is the treatment of choice.
Słowa kluczowe: inkontynencja, biofeedback.Wstęp
Nietrzymanie stolca jako powikłanie operacji ginekologicznej z powodu nietrzymania moczu oraz obniżenia narządów dna miednicy jest powikłaniem rzadkim i poważnym. Może do niego dojść po operacji plastyki tylnej ściany pochwy oraz krocza z szyciem mięśni dźwigaczy (1). Autorzy przedstawiają przypadek powikłania w postaci inkontynencji stolca, która wystąpiła u 34-letniej pacjentki po dwukrotnej operacji plastyki tylnej ściany pochwy.
Opis przypadku
Pacjentka lat 34 po dwóch porodach z wysiłkowym, poporodowym nietrzymaniem moczu (pierwszy zakończony użyciem próżnociągu po przedłużonej drugiej fazie porodu, drugi zakończony cięciem cesarskim), z negatywnymi wywiadami w kierunku innych chorób przewlekłych, została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego przez ginekologa.
W rozpoznaniu przedoperacyjnym opisano: „krocze niewydolne: obniżenie narządów miednicy mniejszej III stopnia (obniżenie macicy przekraczające przedsionek pochwy), przerost i wypadanie szyjki macicy, cystocele, rektocele”.
Wykonano operację sposobem Manchester (2, 3), czyli konizację szyjki macicy z podwieszeniem kikuta szyjki na więzadle podstawowym macicy oraz na więzadle maciczno-krzyżowym, plastykę przedniej i tylnej ściany pochwy oraz plastykę krocza. W opisie operacji znajduje się stwierdzenie: „założono trzy szwy na mięśnie dźwigacze odbytu”. Po zabiegu uzyskano dobry efekt plastyki, trzymanie gazów i stolca – podobnie jak przed operacją – było prawidłowe, natomiast pacjentka nie odnotowała poprawy w zakresie trzymania moczu.
W związku z brakiem efektu terapeutycznego po 4 miesiącach pacjentkę zakwalifikowano do kolejnego zabiegu operacyjnego. Wykonano podparcie cewki moczowej przy użyciu taśmy polipropylenowej przeprowadzonej przez otwory zasłonowe metodą TOT (ang. transobturator tape) i ponownie wykonano plastykę tylnej ściany pochwy i krocza z zeszyciem mięśni dźwigaczy odbytu. Po zabiegu całkowicie ustąpiło wysiłkowe nietrzymanie moczu, natomiast już we wczesnym okresie pooperacyjnym wystąpiły objawy nietrzymania gazów i stolca.
Pacjentka oceniała stopień nietrzymania stolca na 20 punktów w 20-stopniowej w skali Wexnera, co oznacza potrzebę stałego stosowania środków zaopatrzenia higienicznego. Uniemożliwiało to chorej nie tylko podjęcie pracy zawodowej, ale też wykonywanie codziennych czynności, obniżając tym samym znacznie jakość jej życia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Muir TW: Surgical Treatment of Rectocele and Perineal Defects Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery. Third Edition. 2007: 246-261.
2. Skręt A, Kotarski J, Baranowski W et al.: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące profilaktyki oraz leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych i wysiłkowego nietrzymania moczu u pacjentek zakwalifikowanych do histerektomia. Ginekol Pol 2009; 80: 459-465.
3. Park YJ, Kong MK, Lee J et al.: Manchester Operation: An Effective Treatment for Uterine Prolapse Caused by True Cervical Elongation. Yonsei Med J 2019; 60(11): 1074-1080.
4. Wałęga P, Romaniszyn M: Nietrzymanie stolca. Med Prakt Chir 2013; 4: 53-62.
5. Gustilo-Ashby AM, Paraiso MR, Jelovesk JE et al.: Bowel symptoms 1 year after surgery for prolapse: further analysis of a randomized trial of rectocele repair. Am J Obstet Gynecol 2007; 197(1): 76.e1-5.
6. Kahn MA, Stanton SL: Techniques of Rectocele Repair and their Effects on Bowel Function. Urogencol J 1998; 9: 37-47.
7. Kahn MA, Stanton SL: Posterior colporrhaphy: its effects on bowel and sexual function. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104: 82-86.
8. Abramov Y, Gandhi S, Goldberg RP et al.: Site-specific rectocele repair compared with standard posterior colporrhaphy. Obstet Gynecol 2005; 105(2): 314-318.
9. Dua A, Radley S, Brown S et al.: The effect of posterior colporrhaphy on anorectal function. Int Urogynecol J 2012; 23(6): 749-753.
10. Maeda K, Honda K, Koide Y et al.: Outcomes of Transvaginal Anterior Levatorplasty with Posterior Colporrhaphy for Symptomatic Rectocele. J Anus Rectum Colon 2021; 5(2): 137-143.
otrzymano: 2023-10-06
zaakceptowano do druku: 2023-10-20

Adres do korespondencji:
*Rafał Przybylski
Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety w Warszawie
ul. Seweryna Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa
rafal.przybylski.szpitalse@gmail.com

Nowa Medycyna 4/2023
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna