Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2023, s. 137-140 | DOI: 10.25121/NM.2023.30.4.137
*Rafał Przybylski, Paulina Malinowska
Faecal incontinence after surgical treatment of urinary incontinence – case report
Nietrzymanie stolca po operacji nietrzymania moczu – opis przypadku
Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety w Warszawie
Streszczenie
Autorzy przedstawiają przypadek rzadkiego powikłania po operacji ginekologicznej w postaci inkontynencji stolca, która wystąpiła u 34-letniej pacjentki po dwukrotnej operacji z plastyką tylnej ściany pochwy wykonanej z powodu nietrzymania moczu.
Kobieta była operowana dwukrotnie w ciągu pół roku z powodu nieustąpienia objawów nietrzymania moczu po pierwszej operacji. Inkontynencja gazów i stolca wystąpiła po drugim zabiegu, po którym całkowicie ustąpiło nietrzymanie moczu.
U pacjentki zdiagnozowano neurogenną przyczynę nietrzymania stolca. Wobec braku wskazań do leczenia chirurgicznego zastosowano specjalistyczne leczenie rehabilitacyjne. Po roku terapii uzyskano całkowite ustąpienie dolegliwości.
Inkontynencja gazów i stolca po operacyjnej plastyce tylnej ściany pochwy jest powikłaniem rzadkim. Przy braku uszkodzeń strukturalnych zwieraczy postępowaniem terapeutycznym z wyboru jest fizykoterapia w ośrodku referencyjnym.
Summary
We present a case of faecal incontinence developed as a rare complication after gynaecological surgery in a 34-year-old patient after repeated posterior repair due to urinary incontinence.
The woman underwent two surgeries over six months due to the lack of improvement in urinary incontinence after the first procedure. Although the second surgery led to complete resolution of urinary incontinence, it was complicated by gas and faecal incontinence.
The patient was diagnosed with neurogenic faecal incontinence. Due to the lack of indications for surgery, specialised physiotherapy was initiated. The symptoms fully resolved after a year of treatment. Gas and faecal incontinence is a rare complication of posterior repair. If no structural sphincter damage is found, physical therapy in a reference centre is the treatment of choice.
Słowa kluczowe: inkontynencja, biofeedback.Introduction
Faecal incontinence (FI) is a rare and serious complication of gynaecological surgical treatment of urinary incontinence and pelvic organ prolapse (POP). It may occur after posterior vaginal wall and perineal body repair (posterior colporrhaphy and perineorrhaphy) with levator ani plication (1). We present a case of faecal incontinence, which occurred in a 34-year-old patient as a complication after repeated posterior repair.
Case report
A 34-year-old patient with a history of two childbirths and stress postpartum urinary incontinence (the first delivery ended with the use of a vacuum extractor device after a prolonged second stage of labour, the second pregnancy was terminated with caesarean section), with a negative history of other chronic diseases, was qualified for surgical treatment by her gynaecologist.
The preoperative diagnosis included “perineal failure: third-degree pelvic organ prolapse (lowering of the uterus beyond the vaginal vestibule), cervical hypertrophy and prolapse, cystocele, rectocele”.
The Manchester surgery (2, 3), i.e. cervical conization with suturing of the cervical stump to the cardinal ligament and the uterosacral ligament, anterior and posterior vaginal wall repair and perineal repair were performed. It was pointed out in the description of the procedure that “three stitches were placed on the levator ani muscles”. After the procedure, a good repair outcome was achieved. Gas and faecal continence was normal, as before the surgery, but the patient noticed no improvement in urinary continence.
Due to the lack of therapeutic effect after 4 months, the patient was qualified for another surgical procedure. The urethra was supported with a polypropylene tape passed through the obturator holes using the transobturator tape (TOT) method; posterior and perineal repair was performed again with levator ani suturing. After the procedure, stress urinary incontinence resolved completely, but symptoms of gas and faecal incontinence appeared already in the early postoperative period.
Using the Wexner scale (0-20), the patient rated her FI as 20, which means the need for constant use of disposable devices. This prevented the patient not only from resuming work, but also from performing everyday activities, thus significantly reducing her quality of her life.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Muir TW: Surgical Treatment of Rectocele and Perineal Defects Urogynecology and Reconstructive Pelvic Surgery. Third Edition. 2007: 246-261.
2. Skręt A, Kotarski J, Baranowski W et al.: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące profilaktyki oraz leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych i wysiłkowego nietrzymania moczu u pacjentek zakwalifikowanych do histerektomia. Ginekol Pol 2009; 80: 459-465.
3. Park YJ, Kong MK, Lee J et al.: Manchester Operation: An Effective Treatment for Uterine Prolapse Caused by True Cervical Elongation. Yonsei Med J 2019; 60(11): 1074-1080.
4. Wałęga P, Romaniszyn M: Nietrzymanie stolca. Med Prakt Chir 2013; 4: 53-62.
5. Gustilo-Ashby AM, Paraiso MR, Jelovesk JE et al.: Bowel symptoms 1 year after surgery for prolapse: further analysis of a randomized trial of rectocele repair. Am J Obstet Gynecol 2007; 197(1): 76.e1-5.
6. Kahn MA, Stanton SL: Techniques of Rectocele Repair and their Effects on Bowel Function. Urogencol J 1998; 9: 37-47.
7. Kahn MA, Stanton SL: Posterior colporrhaphy: its effects on bowel and sexual function. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104: 82-86.
8. Abramov Y, Gandhi S, Goldberg RP et al.: Site-specific rectocele repair compared with standard posterior colporrhaphy. Obstet Gynecol 2005; 105(2): 314-318.
9. Dua A, Radley S, Brown S et al.: The effect of posterior colporrhaphy on anorectal function. Int Urogynecol J 2012; 23(6): 749-753.
10. Maeda K, Honda K, Koide Y et al.: Outcomes of Transvaginal Anterior Levatorplasty with Posterior Colporrhaphy for Symptomatic Rectocele. J Anus Rectum Colon 2021; 5(2): 137-143.
otrzymano: 2023-10-06
zaakceptowano do druku: 2023-10-20

Adres do korespondencji:
*Rafał Przybylski
Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety w Warszawie
ul. Seweryna Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa
rafal.przybylski.szpitalse@gmail.com

Nowa Medycyna 4/2023
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna