Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2024, s. 5-11 | DOI: 10.25121/NM.2024.31.1.5
*Piotr Stec1, Alex Slack2
Efficacy of early surgical loosening of TVT in short-term postoperative pelvic floor dysfunction in the form of voiding problems
Skuteczność wczesnej chirurgicznej redukcji napięcia taśmy załonowej w przypadkach pooperacyjnych zaburzeń czynności dna miednicy pod postacią zaburzeń mikcji**
1St. Elizabeth’s Hospital, Warsaw, Poland
2Tunbridge Wells Hospital, Tonbridge Road, Pembury, Tunbridge Wells, Kent, TN2 4QJ, United Kingdom
Streszczenie
Wstęp. Implantacja taśmy podcewkowej w wysiłkowym nietrzymaniu moczu jest operacją stosunkowo niskiego ryzyka, z szybkim powrotem do zdrowia i wysoką skutecznością. Jednym z najczęściej zgłaszanych powikłań zabiegu jest zaburzenie mikcji. W przypadku wystąpienia pooperacyjnego zaburzenia mikcji nie ma standaryzowanego leczenia, a w literaturze cytowane są różne podejścia.
Cel pracy. Celem pracy była analiza wyników wczesnej chirurgicznej redukcji napięcia taśmy załonowej (TVT) w przypadkach pooperacyjnych zaburzeń mikcji.
Materiał i metody. Retrospektywna analiza 11 kolejnych przypadków pooperacyjnego zaburzenia mikcji leczonej wczesną chirurgiczną redukcją napięcia taśmy. Każdy zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym w ciągu 8 dni od pierwotnego zabiegu. Dostęp do TVT uzyskano poprzez ponowne otwarcie pierwotnego nacięcia pochwy, następnie zredukowano napięcie taśmy bez jej przecinania, wywierając nacisk w dół na jej część podcewkową.
Wyniki. W 6 przypadkach prawidłowa mikcja powróciła natychmiast po zabiegu. Cztery pacjentki wymagały dalszego krótkotrwałego samocewnikowania, a czynność mikcji uległa normalizacji w ciągu 4 tygodni od zabiegu redukcji napięcia TVT. W jednym przypadku nie uzyskano poprawy i konieczne było przecięcie taśmy. U wszystkich badanych pacjentek zabieg redukcji napięcia taśmy nie wpłynął negatywnie na pozabiegowe trzymanie moczu.
Wnioski. Badanie to potwierdza skuteczność chirurgicznej redukcji napięcia taśmy TVT, bez uszczerbku dla skuteczności oryginalnej procedury.
Summary
Introduction. Suburethral sling implantation in stress urinary incontinence is a relatively low risk operation with quick recovery and high success rates. One of the most frequently reported complications of the procedure is voiding dysfunction. There is no standardised treatment for voiding dysfunction and various approaches are cited in the literature.
Aim. The aim of this study was to assess the outcomes of early surgical loosening of tension-free vaginal tape (TVT) in cases of postoperative voiding dysfunction.
Material and methods. We performed a retrospective analysis of eleven consecutive cases of postoperative voiding dysfunction treated with early surgical loosening. Each intervention was performed under general anaesthesia within eight days of the primary procedure. Tension-free vaginal tape was accessed by reopening the primary vaginal incision and loosened by applying downwards pressure on its suburethral portion, without dividing it.
Results. Voiding function returned to normal immediately after the loosening procedure in 6 cases. Four patients required further short-term catheterisation and their voiding function normalised within 4 weeks from the loosening procedure. One patient did not improve and required tape division. All patients remained continent after the loosening procedure.
Conclusions. This study confirms the efficacy of surgical loosening of a tension-free vaginal tape, without compromising the effectiveness of the primary procedure.
Słowa kluczowe: taśma załonowa, wysiłkowe nietrzymanie moczu, przecięcie taśmy podcewkowej, zaburzenia mikcji
Key words: voiding dysfunction.Introduction
Stress urinary incontinence (SUI) results from dysfunction of the urethral sphincter mechanism, in particular the weakened support of the urethra by the pelvic floor.
The pelvic floor, consisting of muscles and fascia, is responsible for keeping the pelvic organs in their physiological place. This structure evolved as human posture transitioned from horizontal to vertical. During evolution, the muscles of the uterine floor, mainly responsible for moving the tail, were partially replaced by fascia, providing adequate support for the pelvic organs exposed to the forces of gravity.
A group of muscles forming the levator ani is the main component of the pelvic floor. It is a complex of striated muscles and its uniqueness lies in the fact that it has resting electric activity. Contraction of this muscle raises the pelvic diaphragm, which increases the angle of inclination both between the bladder and the urethra, and between the rectum and the anus. This plays an essential role in controlling urination and defecation.
Weakening of the pelvic floor due to congenital (collagenosis) or acquired factors (childbirth, weights lifting, pelvic trauma) has a significant impact on its function and, as a result, may lead to pelvic organ prolapse (POP) or SUI. Vaginal delivery is the most common cause of damage to the pelvic floor. During the delivery of the neonate’s head, partial or complete avulsion of the pubic attachment of the puborectalis muscle, injury to the fascia and excessive stretching of the pelvic floor may occur, which in turn leads to an increased size of the levator ani hiatus, especially in the anterior part. The risk of injury is greater in older primiparous women and in instrumental delivery. The size of the levator muscle hiatus directly correlates with the degree of POP. Bilateral puborectalis avulsion is associated with a significantly increased risk of POP.
Pelvic floor dysfunction may also result from its denervation. Denervation progresses with age, causing gradual muscle weakness. Labour, especially prolonged, also causes damage to the innervation of the pelvic floor. In the postnatal period, partial reinnervation of muscles by preserved healthy neurons occurs. As a result, a higher percentage of the muscle is innervated by fewer neurons than before the damage, which increases the susceptibility to age-related denervation. Symptoms of denervation become clinically apparent when aging-related changes overlap with previous damage. Damage to the innervation of the puborectalis muscle also occurs in patients with chronic constipation. This is most likely caused by excessive lowering of the pelvic diaphragm during bowel movement. Therefore, women with chronic constipation have a higher risk of pelvic floor dysfunction, which may lead to POP.
Fascia is made of collagen, elastin and smooth muscle fibres. Dysfunction of each of these elements may cause disturbances in the biomechanical properties of fascia. Chronic or repeated increase in intra-abdominal pressure disrupts the structure of the connective tissue. This happens in the case of obesity, frequent lifting of heavy objects, prolonged standing or repeated jumps from high altitudes, e.g. parachute jumps. Congenital defects of the collagen structure predispose to pelvic floor disorders at an earlier age. The rate of postoperative recurrences is also higher in this group of patients. Approximately 1/3 of patients with Marfan syndrome and up to 3/4 of patients with Ehlers-Danlos syndrome suffer from pelvic floor dysfunction. The structure of fascia changes with age, becoming stiffer and less resistant to damage. Vascularisation also decreases, prolonging the reconstruction process after injury.
Tension-free vaginal tape (TVT), described for the first time by Ulmsten in 1995 (1), is the most commonly performed procedure for SUI and has replaced Burch colposuspension as the first-line surgical treatment for this common condition.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Ulmsten U, Petros P: Intravaginal slingplasty (IVS): an ambulatory surgical procedure for treatment of female urinary incontinence. Scand J Urol Nephrol 1995; 29(1): 75-82.
2. Ulmsten U, Johnson P, Rezapour M: A three-year follow up of tension free vaginal tape for surgical treatment of female stress urinary incontinence. Br J Obstet Gynaecol 1999; 106(4) 345-350.
3. Ogah J, Cody JD, Rogerson L: Minimally invasive synthetic suburethral sling operations for stress urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2009; no. 4: CD006375.
4. Wang KH, Wang KH, Neimark M, Davila GW: Voiding dysfunction following TVT procedure. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2002; 13(6): 353-357; discussion 358.
5. Sokol AI, Jelovsek JE, Walters MD et al.: Incidence and predictors of prolonged urinary retention after TVT with and without concurrent prolapse surgery. Am J Obstet Gynecol 2005; 192(5): 1537-1543.
6. Mishra VC, Mishra N, Karim OMA, Motiwala HG: Voiding dysfunction after tension-free vaginal tape: a conservative approach is often successful. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2005; 16(3): 210-214; discussion 214.
7. Price N, Slack A, Khong SY et al.: The benefit of early mobilisation of tension-free vaginal tape in the treatment of post-operative voiding dysfunction. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009; 20(7): 855-858.
8. Rardin CR, Rosenblatt PL, Kohli N et al.: Release of tension-free vaginal tape for the treatment of refractory postoperative voiding dysfunction. Obstet Gynecol 2002; 100(5 Pt 1) 898-902.
9. Laurikainen E, Kiilholma P: A nationwide analysis of transvaginal tape release for urinary retention after tension-free vaginal tape procedure. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2006; 17(2): 111-119.
10. Vervest HAM, Bisseling TM, Heintz APM, Schraffordt Koops SE: The prevalence of voiding difficulty after TVT, its impact on quality of life, and related risk factors. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18(2): 173-182.
11. Dawson T, Lawton V, Adams E, Richmond D: Factors predictive of post-TVT voiding dysfunction. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18(11): 1297-1302.
12. Ahluwalia R, Johal N, Kouriefs C et al.: The Surgical Risk of Suprapubic Catheter Insertion and Long-Term Sequelae. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88(2): 210-213.
13. Nguyen JN: Tape mobilization for urinary retention after tension-free vaginal tape procedures. Urology 2005; 66(3): 523-526.
14. FitzGerald MP, Brubaker L: The etiology of urinary retention after surgery for genuine stress incontinence. Neurourol Urodyn 2001; 20(1): 13-21.
15. Lo TS, Wang AC, Horng SG et al.: Ultrasonographic and urodynamic evaluation after tension free vagina tape procedure (TVT). Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80(1): 65-70.
16. Klinge U, Klosterhalfen B, Müller M et al.: Shrinking of polypropylene mesh in vivo: an experimental study in dogs. Eur J Surg 1998; 164(12): 965-969.
17. Feiner B, Maher C: Vaginal mesh contraction: definition, clinical presentation, and management. Obstet Gynecol 2010; 115(2 Pt 1): 325-330.
18. Dietz HP, Vancaillie P, Svehla M et al.: Mechanical properties of urogynecologic implant materials. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2003; 14(4): 239-243; discussion 243.
otrzymano: 2024-01-09
zaakceptowano do druku: 2024-01-23

Adres do korespondencji:
*Piotr Stec
Szpital Św. Elżbiety
Seweryna Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa
piotr.stec@szpitalse.pl

Nowa Medycyna 1/2024
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna