Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2024, s. 12-17 | DOI: 10.25121/NM.2024.31.1.12
Przemysław Ciesielski1, 2, *Małgorzata Kołodziejczak1, 2
Treatment of anal fissure – a review of latest reports
Leczenie szczeliny odbytu – przegląd najnowszych doniesień
1Warsaw Proctology Centre, Saint Elizabeth’s Hospital in Warsaw
2Department of General Surgery, Hospital in Ostrów Mazowiecka
Streszczenie
Leczenie szczeliny odbytu od lat ukierunkowane jest na zmniejszenie napięcia mięśnia zwieracza wewnętrznego odbytu. Wzrost napicia mięśni uznaje się za główną przyczynę dolegliwości bólowych, braku gojenia szczeliny, ale coraz częściej również za przyczynę jej powstawania, szczególnie u osób nieuskarżających się na wcześniejsze zaparcia. Istnieje jednak grupa pacjentów, u których szczelina odbytu występuje pomimo braku wzmożonego napięcia mięśni – zarówno diagnostyka, jak i leczenie w tym przypadku wymaga szerszego spojrzenia na opisany problem. Większość chirurgicznych towarzystw naukowych prezentuje algorytmy postępowania lub zalecenia dotyczące leczenia, jednak istnieją między nimi często nawet znaczące rozbieżności, szczególnie w leczeniu operacyjnym. W dalszym ciągu pojawiają się liczne prace porównujące różne metody leczenia, oceniające skuteczność łączenia ze sobą kilku metod lub stosowania zupełnie nowych preparatów lub terapii. W pracy autorzy przedstawili kilka najnowszych, najciekawszych doniesień, które zostały opatrzone komentarzem praktycznym. Szczelina odbytu jest chorobą leczoną głównie ambulatoryjnie, często przez długi czas, nie tylko z uwagi na obawy pacjentów przed operacją, ale również w wyniku ograniczeń logistycznych w dostępie do bloku operacyjnego dla chorób powszechnie uznawanych za „mniej istotne” medycznie. Nie powinno to jednak uśpić czujności, gdyż przedłużone leczenie zachowawcze może prowadzić do nierozpoznania raka lub przetoki. Poszerzanie wiedzy w tym zakresie i często krytyczna analiza aktualnych doniesień pomaga w prawidłowym poprowadzeniu diagnostyki i leczenia.
Summary
Relieving internal anal sphincter pressure has been the goal of treatment in patients with anal fissure for years. Increased muscle tone, which is considered to be the main cause of pain and healing failure, is now also increasingly believed to be the aetiology of anal fissure, especially in previously unconstipated individuals. However, some patients develop anal fissure despite normal muscle tone, and therefore require a broader diagnostic and therapeutic approach. Diagnostic algorithms and therapeutic recommendations developed by surgical scientific societies, especially those for invasive treatment, often vary significantly. Also, there has been a constant inflow of research comparing different treatment strategies, as well as assessing the efficacy of combining different treatment modes or new medications and therapies. In this paper, we present and comment on the most recent and interesting reports. Anal fissure is a disorder managed mainly on an outpatient basis, often for long time, not only due to the patients' fear of surgery, but also as a result of limited access to an operating theatre for conditions commonly considered ‘of lesser medical importance’. Nevertheless, this should not dull our vigilance as prolonged conservative treatment may lead to undiagnosed malignancy or fistula. Expanding knowledge in this area and frequent critical analysis of current reports help properly navigate both diagnosis and treatment.Introduction
The aetiology of anal fissure is not entirely clear. In most patients, constipation and the resulting mechanical injury to the anal canal caused by passing hard stool is the most important causative factor. However, recurrent fissures in strictly compliant non-constipated patients may be caused by fibrosis of the internal sphincter. These changes arise from a prolonged inflammatory process and chronic, long-term conservative treatment. Since the sphincter’s ability to stretch becomes impaired, it is easily damaged even when passing soft stool.
The lack of sphincteric compliance and thus the failure of sphincter tone lowering agents was highlighted by researchers from Mexico. In their study, they documented a 95% success rate for internal sphincterotomy. The symptoms resolved already after three weeks without any complications related to gas or stool incontinence (1).
Botulinum toxin (BT) has been a well-established treatment for anal fissure for years. However, there are still doubts about the site of injection and the amount administered. Researchers from China conducted a meta-analysis of more than 34 prospective studies evaluating BT efficacy, complications, as well as different types of access and techniques for the procedure. The efficacy of BT injections ranged from 33 to 96%, while the administered volumes ranged from 5 to 150 units. However, the paper lacks a clear distinction between studies using potent vs. less potent preparations, which in our opinion is difficult to compare. No correlation was found between the amount of BT and efficacy, while the optimal dose was around 20 units. Also, no correlation was shown between the amount of BT and the incidence of complications or the severity of gas and faecal incontinence. The technique mainly involved injection from the outside on both sides of the fissure into the internal sphincter (2).
The long-used diltiazem and nitroglycerin ointment still remain the gold standard, despite a similar number of trials both confirming and negating the efficacy of these drugs. The search for new substances is occasionally discussed as the subject of prospective studies.
An interesting paper was presented by Iranian researchers. They demonstrated the effect of L-arginine on improvement in quality of life, resolution of symptoms and reduced sphincter pressure in manometry. There was a statistically significant change in all parameters compared to the control group. The supplement was administered at an oral dose of 3,000 mg per day (3). Given the easy availability, low price and oral form of the preparation, it may be a desirable (supportive) treatment option for anal fissure in the future, if the study is confirmed in a larger population. Although the study presented here was conducted on a small sample size of 67 patients, it nevertheless represents a starting point for further research. As far topical agents, it is worth mentioning Transcutol®, a 10% gel containing nifedipine, lidocaine hydrochloride and betamethasone. The product is currently assessed in clinical trials (4).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Villanueva Herrero JA, Henning W, Sharma N, Deppen JG: Internal Anal Sphincterotomy. 2022 Oct 3. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 29630265.
2. Xu H, Yang W, Mei Z: Botulinum toxin as a promising surgical strategy for chronic anal fissure: do the dose and injection site matter? Comparison of doses and injection sites of botulinum toxin for chronic anal fissure: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Surg 2023; 109(3): 495-496.
3. Khalighi Sikaroudi M, Sedaghat M, Shidfar F et al.: L-Arginine is a feasible supplement to heal chronic anal fissure via reducing internal anal sphincter pressure: a randomized clinical trial study. Amino Acids 2023; 55(2): 193-202.
4. Salem AE, Mohamed EA, Elghadban HM, Abdelghani GM: Potential combination topical therapy of anal fissure: development, evaluation, and clinical study. Drug Deliv 2018; 25(1): 1672-1682.
5. Ebrahimibagha H, Zeinalpour A: Platelet-rich plasma improves acute and chronic anal fissure, a randomized control trial. Wound Repair Regen 2023; 31(5): 655-662.
6. Balla A, Saraceno F, Shalaby M et al.; Anal Fissure Collaborative Group: Surgeons’ practice and preferences for the anal fissure treatment: results from an international survey. Updates Surg 2023; 75(8): 2279-2290.
7. Cross KLR, Brown SR, Kleijnen J et al.: The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland guideline on the management of anal fissure. Colorectal Dis 2023; 25(12): 2423-2457.
otrzymano: 2024-01-08
zaakceptowano do druku: 2024-01-22

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital św. Elżbiety w Warszawie
ul. Goszczyńskiego 1, 02-615 Warszawa
tel.: +48 603-387-787
drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 1/2024
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna