Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2006, s. 58-59
Lidia Zawadzka-Głos, Mieczysław Chmielik
Laryngotracheal reconstruction using a costal cartilage graft
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, Medical University, Warsaw, Poland
Head of Department: Prof. Mieczysław Chmielik MD, PhD
Summary
Summary
The management of paediatric laryngotracheal stenosis is a difficult problem and often involves multiple surgical procedures. Many surgical procedures, including laryngotracheal expansion with or without grafting, have been suggested for repairing laryngotracheal stenosis in children. The authors describe laryngotracheal reconstruction using a costal cartilage graft in an 8-year-old girl with severe subglottic and tracheal stenosis.
Acquired laryngotracheal stenosis is a serious long-term complication of tracheal intubation with an incidence of 0.7 to 8% in intubated children. Increased awareness and better treatment of intubated neonates helped to decrease the incidence of subglottic stenosis [3].
Many surgical procedures, including laryngotracheal expansion with or without grafting, have been suggested for repairing laryngotracheal stenosis in children. They can be divided into two groups: first, laryngotracheal reconstruction (LTR) procedures in which the cricoid cartilage is split and the framework is expanded with various combinations of cartilage grafts and stents; and second, cricotracheal resection (CTR), where a segmental excision of the stenotic segment is done and an end-to-end anastomosis is performed [1, 4].
Surgical reconstruction is recommended when conservative efforts to establish an adequate airway have failed. Cotton grade III (>90%), and grade IV (100%) lesions require external methods. Grade II (70% to 90%) may be amenable to either method [2].
Treatment must be individualized according to the pathological findings, age and general condition of the patient. Treatment in adults may differ from that in children, and some operations that are useful in children are not applicable to adults. All cases of moderate or severe laryngeal stenosis will require a tracheotomy. Once the airway is secured, endoscopic or external treatment modalities can be considered. In general, the less severe cases respond to endoscopic methods, and the more severe cases require external reconstruction.
Before surgery is done, vocal cord paralysis must be ruled out. Surgery is contraindicated if the patient has an underlying condition which necessities the patient to be tracheotomy-dependent despite adequate patency of the airway (for example a chronic pulmonary disease or neurological disease) [4, 5].

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Adres do korespondencji:
Lidia Zawadzka-Głos
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, Medical University in Warsaw
00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24
tel./fax +48 22 628-05-84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 3/2006
Strona internetowa czasopisma New Medicine