Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2006, s. 71-73
Mieczysław Chmielik, Eliza Brożek-Mądry, Lechosław P. Chmielik
Influence of the type of septum deviation on some parameters in the upper airways
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, Medical University in Warsaw
Head of Department: Prof. Mieczysław Chmielik, MD, PhD
Summary
Summary
Views on nasal septum deviation are diverse and subject to its localisation and configuration. A classification that takes into consideration both location and character of the deviation is the Mladina classification. The aim of this paper is to evaluate the influence of localisation and configuration of nasal septum deviation on nasal patency and nasal cytology. A group of children, qualified for plastic nasal septum surgery and collected in years 2005 and 2006, underwent rhinomanometric evaluation and nasal cytology from both nasal cavities.
INTRODUCTION
Views on nasal septum deviation are diverse and subject to its localisation and configuration. A classification that takes into consideration both location and character of the deviation is the Mladina classification. The authors of this paper put the question whether such heterogeneity affects the upper respiratory airway based on nasal cytology and rhinomanometry.
AIM
The aim of this paper is to evaluate the influence of localisation and configuration of nasal septum deviation on nasal patency and nasal cytology.
MATERIALS AND METHODS
A group of 30 children aged 8-17 (mean age 14.1), qualified for plastic nasal septum surgery, was collected in years 2005 and 2006. All of the patients in this group underwent rhinomanometric evaluation with apparatus Rhino Mini ABC, and nasal cytology from both nasal cavities was evaluated. Cytology was obtained by scraping from lower nasal concha, approx. 1 cm past the anterior pole, analogically on both sides. Exfoliated material was transferred onto the microscope slides, fixed with alcohol and dyed with haematoxylin-eosine.
The collected group of children with nasal septum deviation was divided according to the type of deviation in the Mladina classification. The side with nasal patency impaired due to septum deviation was marked. In these subgroups rhinomanometry and cytology were performed. Cytologic evaluation was done to report the presence of alluvial cells such as neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes and squamous epithelium, goblet cells, columnar epithelium and basal cell epithelium.
RESULTS
No children in the study group were classified to 1st, 2nd, or 3rd group according to Mladina´s classification. In the next types of septum deviation the following results were noted:
Fig. 1. Nasal septum deviation according to Mladina in the studied group (type 1-7).
1. Type 4 (2 patients) (Fig. 2):
– 1 normal cytogram
– 1 neutrophilic cytogram
– 1 with squamous metaplasia
– 1 with morphotic elements
Rhinomanometric evaluation did not find an increase in nasal cavity resistance.
Fig. 2. Type 4 according to Mladina´s classification (2 patients).
2. Type 5 (8 patients) (Fig. 3):
– 10 normal cytograms
– 4 neutrophilic cytograms
– 1 with squamous cell metaplasia
– 1 with morphotic elements.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Mladina R.: The role of maxillar morphology in the development of pathological septal deformities. Rhinology 1987; 25: 199-205. 2.Mladina R., et al.: Staging in rhinosinusitis: septal deformities. Riv. Orl. Aud. Fon., 1995; 1: 7-16. 3. Šubarić M., Mladina R.: Nasal septum deformities in children and adolescents: a cross sectional study of children from Zagreb, Croatia. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 2002; 63: 41-48. 4. Tarchalska-Kryńska B.: Cytological evaluation of nasal mucosa in upper respiratory diseases. Cytological evaluation of the nasal mucosa in health new-born children. New Medicine 1999; 3: 68-69. 5.Miszke A., i wsp.: Cytology of healthy nasal mucosa. Otolaryngol. Pol., 1985; 39(1): 25-31. 6.Miszke A., Sanokowska E.: New cytologic norms for nasal mucosa. Otolaryngol. Pol., 1994; 48(4): 344-7.
Adres do korespondencji:
Eliza Brożek-Mądry
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, Medical University in Warsaw
00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24
tel./fax +48 22 628 05 84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 3/2006
Strona internetowa czasopisma New Medicine