Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2006, s. 71-73
Mieczysław Chmielik, Eliza Brożek-Mądry, Lechosław P. Chmielik
Influence of the type of septum deviation on some parameters in the upper airways
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, Medical University in Warsaw
Head of Department: Prof. Mieczysław Chmielik, MD, PhD
Summary
Summary
Views on nasal septum deviation are diverse and subject to its localisation and configuration. A classification that takes into consideration both location and character of the deviation is the Mladina classification. The aim of this paper is to evaluate the influence of localisation and configuration of nasal septum deviation on nasal patency and nasal cytology. A group of children, qualified for plastic nasal septum surgery and collected in years 2005 and 2006, underwent rhinomanometric evaluation and nasal cytology from both nasal cavities.
INTRODUCTION
Views on nasal septum deviation are diverse and subject to its localisation and configuration. A classification that takes into consideration both location and character of the deviation is the Mladina classification. The authors of this paper put the question whether such heterogeneity affects the upper respiratory airway based on nasal cytology and rhinomanometry.
AIM
The aim of this paper is to evaluate the influence of localisation and configuration of nasal septum deviation on nasal patency and nasal cytology.
MATERIALS AND METHODS
A group of 30 children aged 8-17 (mean age 14.1), qualified for plastic nasal septum surgery, was collected in years 2005 and 2006. All of the patients in this group underwent rhinomanometric evaluation with apparatus Rhino Mini ABC, and nasal cytology from both nasal cavities was evaluated. Cytology was obtained by scraping from lower nasal concha, approx. 1 cm past the anterior pole, analogically on both sides. Exfoliated material was transferred onto the microscope slides, fixed with alcohol and dyed with haematoxylin-eosine.
The collected group of children with nasal septum deviation was divided according to the type of deviation in the Mladina classification. The side with nasal patency impaired due to septum deviation was marked. In these subgroups rhinomanometry and cytology were performed. Cytologic evaluation was done to report the presence of alluvial cells such as neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes and squamous epithelium, goblet cells, columnar epithelium and basal cell epithelium.
RESULTS
No children in the study group were classified to 1st, 2nd, or 3rd group according to Mladina´s classification. In the next types of septum deviation the following results were noted:
Fig. 1. Nasal septum deviation according to Mladina in the studied group (type 1-7).
1. Type 4 (2 patients) (Fig. 2):
– 1 normal cytogram
– 1 neutrophilic cytogram
– 1 with squamous metaplasia
– 1 with morphotic elements
Rhinomanometric evaluation did not find an increase in nasal cavity resistance.
Fig. 2. Type 4 according to Mladina´s classification (2 patients).
2. Type 5 (8 patients) (Fig. 3):
– 10 normal cytograms
– 4 neutrophilic cytograms
– 1 with squamous cell metaplasia
– 1 with morphotic elements.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Adres do korespondencji:
Eliza Brożek-Mądry
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, Medical University in Warsaw
00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24
tel./fax +48 22 628 05 84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 3/2006
Strona internetowa czasopisma New Medicine