Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Balneologia Polska 3/2006

Spis treści / Contents

Poszukiwania badawcze z ostatniego 40-lecia nad działaniem leczniczym wód siarczkowych w Busku Zdroju (1965-2005)
Four decades of investigations into therapeutic effects of balneotherapy in Busko spa (1965-2005)
Kazimierz Kucharski, Jacek Kucharski, Justyna Śliwińska - s. 142-149
Rola hiperbarii tlenowej w leczeniu chirurgicznym troficznych owrzodzeń podudzi spowodowanych przewlekłą niewydolnością żylną
The role of Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO) in surgical treatment of trophic ulcerations, caused by persistant venous insufficiency
Marek Kawecki,, Aleksander Sieroń, Justyna Glik, Mariusz Nowak, Bożena Szymańska, Grzegorz Knefel - s. 150-155
Bóle kręgosłupa lędźwiowego w grupie zawodowej fizjoterapeutów
Low back pain among physiotherapeutic
Przemysław Lisiński, Włodzimierz Samborski - s. 156-160
Leczenie pokrzywki metodami fizykalnymi
Therapy of urticaria by physical methods
Tomasz Pitsch, Romualda Mucha, Aleksander Sieroń - s. 161-163
Problemy w postępowaniu fizykalno-usprawniającym w przewlekłym zatruciu benzyną
Issues of physical rehabilitation in a lingering petrol intoxication
Józef Mróz, Włodzisław Kuliński, Anna Komornicka - s. 164-166
Niekardiologiczny ból w klatce piersiowej również istotnym problemem lecznictwa sanatoryjnego
Non cardiac chest pain as a essential problem of balneological medicine
Tomasz Walentek, Joanna Gmyrek, Anna Gadowska-Cicha, Justyna Małyszek, Aleksander Sieroń - s. 167-169
Miejscowe i odległe zmiany termiczne jako odpowiedź na zabieg masażu
Local and distant termal changes as the reaction to the massage aplication
Hanna Adamczyk-Bujniewicz, Janusz Kubacki - s. 170-175
Porównanie właściwości mikroklimatu i aerozoli w wyrobiskach kopalnianych i naziemnych grotach solnych
The comparison of the microclimate and aerosols properties in the salt mines and the artificial salt chambers
Krystyna Czajka, Danuta Sziwa, Michał Drobnik, Teresa Latour - s. 176-181
Warunki bioklimatyczne Łeby
Bioclimatic conditions in Leba
Marek Chabior, Gościsława Korpalska-Chabior - s. 182-189
Zdrój w Grabinie (Bad Grüben) - pierwsze uzdrowisko powstałe na Śląsku Opolskim w XIX wieku
The health in grabin (bad grüben) - first spa arised in the opole silesia in the xix century
Mariusz Migała - s. 190-192