Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2001

Spis treści / Contents

Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści wapnia
Pharmacological therapy of arterial hypertension: calcium antagonists
Krystyna Knypl - s. 2-4
Praktyczne aspekty stwardnienia rozsianego
Multiple sklerose – practical aspects
Zbigniew Stelmasiak - s. 5-9
Zespoły bólowe neurologiczne kręgosłupa i rdzenia jako problem społeczny
Neurological spinal and medullary painful syndromes as a social problem
Stanisław Żelazny - s. 10-11
Egzaminacyjne pytania testowe z medycyny rodzinnej dla samokształcenia i samooceny. Część IV. Problemy z zakresu chorób wewnętrznych
Test questions in examinations for family medicine for self-teaching and self-assessment. Part IV. Internal medicine problems
Maciej Latalski, Janusz Wasyluk - s. 12-13
Oczekiwania studentów dotyczące specjalizacji z medycyny rodzinnej
Expectations of students related to specialization in family medicine
Tadeusz Kozielec, Dorota Strecker, Beata Karakiewicz - s. 14-17
Z praktyki lekarza rodzinnego
From family doctor practice
Andrzej Nowakowski - s. 18-19
Orzeszki ziemne – od przekąski do alergii
Peanuts – from snack to allergy
Kamil Hozyasz - s. 20-22
Nadwaga i otyłość – problemy terapeutyczne
Overweight and obesity as therapeutic problems
Krystyna Knypl - s. 23-26
Mleka modyfikowane dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia
Milk formulas for young children
Kamil Hozyasz - s. 27-29
Leki bezglutenowe
Gluten-free pharmaceutical products
Kamil Hozyasz - s. 30-34
Obrazowanie jelita cienkiego u pacjentów z chorobą Crohn´a
Small imaging bowel in Croh´n disease patients
Krzysztof Wojciechowski, Andrzej Cieszanowski - s. 35-38
Preparaty kwasu 5-aminosalicylowego w leczeniu choroby Crohn´a
5-ASA preparations in Crohn´s disease therapy
Krzysztof Wojciechowski - s. 39-44
Receptory komórkowe i zasady komunikacji międzykomórkowej. Część I. Definicja receptora i sposoby przesyłania substancji sygnałowych
Cellular receptors and the base of intracellular communication. Part I. Receptor definition and mode of transmition of signal substances
Marek Modrzyński, Edward Zawisza, Piotr Rapiejko - s. 45-47
Pycnogenol – nowy przeciwutleniacz
Pycnogenol – a new antioxidanty
- s. 48-49