Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2005

Spis treści / Contents

Ropne zapalenie gruczołów apokrynowych okolicy anorektalnej (hydradenitis suppurativa) – etiologia, diagnostyka i leczenie
Perianal hidradenitis suppurativa – pathogenesis, diagnosis and management
Małgorzata Kołodziejczak, Anna Kosim - s. 2-3
Ultrasonografia przezodbytnicza w diagnostyce chorób proktologicznych
Transrectal ultrasonography in diagnostic of proctological diseases
Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Kołodziejczak, Wiesław Jakubowski - s. 4-8
Postępowanie leczniczo-usprawniające w zwichnięciach stawu łokciowego
Complex treatment of the elbow dislocations
Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska - s. 9-13
Powikłania zwichnięć stawu łokciowego
Complications of elbow dislocations
Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska, Wojciech Mikuła - s. 14-18
Leczenie astmy oskrzelowej
Therapy of asthma
Dorota Starownik, Elżbieta Koziara - s. 19-25
Ostra hipernatremia w zatruciu lekami (opis przypadku)
Acute hypernatremia in drugs poisoning (case report)
Anna Jakubowicz-Klecha, Hanna Lewandowska-Stanek - s. 26-28
Stężenia chromu, wanadu, rubidu i boru w surowicy krwi u otyłych dzieci
Serum concentrations of chromium, vanadium, rubidium and boron in obese children
Kamil Hozyasz, Marcin Wojciechowski, Ewa Bulska - s. 29-30