Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2013

Spis treści / Contents

Tomografia komputerowa jamy brzusznej w diagnostyce schorzeń w wybranych oddziałach szpitalnych
Computed tomography of abdomen in diagnostic in selected hospital wards
Grzegorz Opielak, Jakub Piotrkowicz, Łukasz Szeszko, Mykola Tsyganok – s. 3-5
Wpływ leczenia polem magnetycznym o wielkiej częstotliwości na wartości tętna w chorobach zwyrodnieniowych stawów
The effect of treatment with the magnetic field of high-frequency at the heart rate in degenerative arthritis
Letycja Krystyniacka – s. 6-10
Bioaktywne składniki jako wyznacznik jakości prozdrowotnej mleka
Bioactive components as an indicator of the health-beneficial quality of the milk
Beata Kuczyńska, Teresa Nałęcz-Tarwacka, Kamila Puppel – s. 11-18
Relacje lekarz-pielęgniarka w polskiej literaturze medycznej
Doctor-nurse relationships in polish medical literature
Ewa Fejfer-Wirbał, Jolanta Gładczuk, Ludmiła Marcinowicz – s. 19-22
Cukrzyca typu LADA – to znaczy?
Type LADA diabetes – what does his mean?
Ewa Otto-Buczkowska, Marzena Marciniak-Brzezińska – s. 23-26
Helicobacter pylori jako jeden z czynników wywołujących chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy
Helicobacter pylori as one of factor causing ulcers of the stomach and duodenum
Kornelia A. Krawczyk, Ewa B. Górska, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk – s. 27-31