Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2013

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Jakość życia pacjentek z chorobą nowotworową leczonych metodą chemioterapii
The quality of life of female patients with cancer disease treated with chemotherapy
Barbara Golecka – s. 35-40
Nadciśnienie i cukrzyca – najpowszechniejsze przyczyny nagłych interwencji medycznych
Hypertension and diabetes – the most common causes of sudden medical interventions
Grzegorz Opielak, Jakub Piotrkowicz, Łukasz Szeszko, Mykola Tsyganok, Kamil Dmowski, Lucyna Szymanek – s. 41-43
Wyniki kliniczne przezkanalikowego zespolenia nosowo-łzowego z zastosowaniem lasera diodowego i śródoperacyjnym podaniem mitomycyny C
Clinical results of the intra-duct naso-lacrimal anastomosis using the diode laser laser and intraoperative administration of Mitomycin C
Michał Michalik – s. 44-56
Prace poglądowe
Review papers
Bor i jego związki w chemoprewencji nowotworów
Boron and its compounds in the chemoprevention of cancer
Agnieszka Leszcz, Halina Zaporowska – s. 57-62
Techniki łączone w diagnostyce medycznej – wybrane przykłady
Coupled techniques in medical diagnostics – selected examples
Joanna Kałużna-Czaplińska, Jagoda Jóźwik – s. 63-67
Przewlekłe bóle brzucha u kobiet: przyczyny gastrologiczne czy ginekologiczne? Rola lekarza pierwszego kontaktu
Chronic pelvic pain in women: gastrological or gynecological causes? The role of primary care physician
Agnieszka Tołwińska, Piotr Laudański – s. 68-72