Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3/2017

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej. Długookresowe badanie prospektywne*
The sense of coherence and health behaviour among university students. A long-term prospective study
Wacław Kruk, Joanna Burzyńska, Paweł Januszewicz, Monika Binkowska-Bury – s. 179-187
Życie pacjentów z cukrzycą typu 1 w kontekście wsparcia społecznego i psychologicznego – analiza wyników badań własnych
Patients with type 1 diabetes in the context of social and psychological support – analysis of own research results
Izabela Haduch-Pietruszka, Żaneta Brudkowska-, Dariusz Moczulski – s. 188-191
Metody leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołków korzenia – apeksyfikacja, 12-miesięczna obserwacja. Część I*
The methods of treatment of immature permanent teeth – apexification, 12-months observations. Part I
Renata Pazera, Magdalena Piechota-Urbańska, Patrycja Proc, Joanna Szczepańska – s. 192-197
Prace poglądowe
Review papers
Genetyczne przyczyny niepłodności
Genetic causes of infertility
Urszula Dziuba – s. 198-205
Rola osobowości w patogenezie i progresji chorób nowotworowych
The role of personality in the pathogenesis and progression of cancer
Irena Wojciechowska, Tomasz Pawłowski – s. 206-210
Owoce pomidora źródłem karotenoidów
Tomato fruit as a source of carotenoids
Ewelina Gwóźdź, Piotr Gębczyński – s. 211-214
Emocje i relacje interpersonalne u pacjentów z osobowością typu borderline
Emotions and interpersonal relationships of patients with borderline personality type
Joanna Solarz-Bogusławska, Aleksander Araszkiewicz, Wojciech Bogusławski – s. 215-221
Parabeny jako przykład niebezpiecznych konserwantów
Parabens as dangerous preservatives
Jagoda Świerkot, Katarzyna Duda-Grychtoł, Sylwia Klasik-Ciszewska – s. 222-225
Język prawdę ci powie, czyli język jako narzędzie diagnostyczne wielu chorób
Tongue tells the truth. Tongue as an diagnostic instrument of many diseases
Zygmunt Zdrojewicz, Jacek Majewski, Justyna Pająk, Roksana Sycz – s. 226-232
Hummus – trochę egzotyki na talerzu
Hummus – an exotic dish on a plate
Zygmunt Zdrojewicz, Jacek Majewski, Justyna Pająk, Maciej Majewski – s. 233-236
Wpływ spożycia czekolady na organizm człowieka
Chocolate consumption and its influence on human body
Zygmunt Zdrojewicz, Karolina Grześkowiak, Marek Łukasiewicz – s. 237-243
Dyzartria jako determinant zaburzeń procesu komunikowania się pacjentów w wybranych chorobach otępiennych mózgu
Dysarthria as the determinant of disorder of communication process among patients in selected demented brain diseases
Tadeusz Paweł Wasilewski – s. 244-249