Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 12/2000 - Medycyna w sporcie IV

Spis treści / Contents

O konieczności i skuteczności stosowania antyoksydantów u sportowców
Of necessity and efficiency of antioxidant use in athletes
Kazimierz Szyszka, Agnieszka Zembroń-Łacny
Przydatność markerów biochemicznych w ocenie monitoringu wysiłku fizycznego
Usefulness of biochemical markers in valuation of physical exercise monitoring
Krzysztof A. Sobiech
Zachowania konsumenta na rynku tłuszczów stołowych
Consummer behaviour on the table spread market
Ewa Flaczyk, Józef Korczak
Współczesne trendy w produkcji tłuszczów stołowych
Modern trends in production of table spreads
Ewa Flaczyk, Józef Korczak
Sposób żywienia a wybrane wskaźniki stanu odżywienia osób w wieku podeszłym
Dietary habits and selected indicators of nutritional status of elderly people
Grażyna Duda, Karolina Różycka-Cała, Juliusz Przysławski
Realizacja zapotrzebowania na wybrane witaminy i składniki mineralne w diecie młodzieży
The realization of requirement of selected vitamins and minerals in adolescent diet
Iwona Paradowska-Stankiewicz, Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski
Ocena poziomu spożycia wybranych składników mineralnych występujących w racjach pokarmowych kobiet i mężczyzn w okresie meno- i andropauzy
Assessing the intake of selected minerals from food rations taken by menopausal women and andropausal men
Juliusz Przysławski, Izabela Bolesławska, Jacek Nowak
Ocena wartości energetycznej i zawartości podstawowych składników odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych wybranej grupy młodzieży
Assessment of energy value and essential nutrients intake of the total daily food rations in a selected young population group
Elżbieta Trafalska, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Andrzej Grzybowski
Wykorzystanie idei perpetualnego ruchu i wschodnioazjatyckiego wzorca kultury fizycznej w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym
Utylization of the perpetual movement and east-asian pattern of physical culture in the physical and health education
Wojciech J. Cynarski
Zróżnicowanie poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci pochodzących z rodzin mało- i wielodzietnych
Differences of morphofunctional growth of children living in families with different number of children
Jarosław Domaradzki
Tolerancja wysiłkowa dziewcząt z bocznym skrzywieniem kręgosłupa w porównaniu z grupą zdrową
Exercise tolerance in girls with idiopathic lateral vertebral column contortion – comparison with control group
Maria Laurentowska?, Tadeusz Rychlewski?, Maciej Głowacki?, Edyta Michalak?
Budowa somatyczna, zdolności motoryczne i położenie środka ciężkości ciała chłopców w wieku 7-14 lat
The somatic build, motor abilities and the position of body center of mass in boys aged 7-14 years
Marzena Grabarczyk
Zainteresowania aktywnością ruchową chłopców I klas liceum ogólnokształcącego w latach 1995-1999
The interest in motorial activity among first year secondary school boys in the years 1995-1999
Andrzej Rokita
Wpływ diety niskoenergetycznej i umiarkowanego wysiłku fizycznego na parametry lipidowe i hormonalne w osoczu krwi mężczyzn
Influence of low energie diet and physical effort on lipds and hormonal parameters in blood plasma of men
Janusz Dworznicki, Joanna Gromadzka-Ostrowska
Oddziaływanie zwiększonej aktywności ruchowej i diety warzywno-owocowej na profil lipidowy i lipoproteiny krwi u osób otyłych
Impact of increased physical activity and vegetable-fruit diet on blood lipid profile and lipoproteins in obese people
Krystyna Stankiewicz?, Łucja Szczęśniak?, Tadeusz Rychlewski?, Wiesław Romanowski?
Aktywność fizyczna a masa ciała i jej skład u młodzieży w wieku 0d 16 do 19 lat
Physical activity, body weight and body mass composition of adolescents in age between 16 and 19 years old
Lidia Wądołowska, Roman Cichon
Z badań nad stanem podstawowej wydolności fizycznej dzieci z zagłębia miedziowego
Research of basic physical efficiency status in children from copper district
Grzegorz Żurek?, Andrzej Januszewski,, Zofia Ignasiak?
Wpływ kadmu i wysiłku fizycznego na wybrane markery w tkankach szczura.
I. Metalotioneina

The effect of cadmium and physical exercise on the selected markers in rat tissues.
I. Metallothionein
Halina Milnerowicz?, Przemysław Nowak?, Zbigniew Wochyński?, Krzysztof A. Sobiech?
Wpływ kadmu i wysiłku fizycznego na wybrane markery w tkankach szczura.
II. Gamma-glutamylo-transferaza (GGT) EC. 2.3.2.2

The effect of cadmium and physical exercise of the selected markers in rat tissues. II. Gamma-glutamyl-transferase (GGT) EC. 2.3.2.2
Krzysztof A. Sobiech?, Halina Milnerowicz?, Przemysław Nowak?
Wpływ kadmu i wysiłku fizycznego na wybrane markery w tkankach szczura.
III. N-acetyl- beta-D-glucozaminidaza (NAG EC 3.2.1.30)

The effect of cadmium and physical exercise on the selected markers in rat tissues.
III. N-acetyl- beta-D-glucosaminidase (NAG EC 3.2.1.30)
Przemysław Nowak?, Halina Milnerowicz?, Krzysztof A. Sobiech?
Rola żywienia w zapobieganiu osteoporozie
The role of nutrition in prevention of osteoporosis
Alina Dobrzańska, Bronisława Tymolewska-Niebuda, Katarzyna Lesińska
Profilaktyka i leczenie mikrointoksykacji ołowiowej u dzieci legnickich
Prophylaxis and treatment of children´s lead microintoxication in legnica district
Halina Strugała-Stawik?, Tomasz Pietraszkiewicz?
Otłuszczenie ciała a sprawność motoryczna młodzieży w okresie pokwitania
Amount of fat tissue and motor abilities of youth in adolescence
Zofia Ignasiak?, Teresa Sławińska?, Andrzej Januszewski,
Statyczny moment siły mięśni kończyn dolnych piłkarzy na tle budowy morfologicznej i składu tkankowego
Somatic build and muscle torqes of lower limbs of soccer players
Jadwiga Pietraszewska?, Bogdan Pietraszewski?
Problemy integracji społecznej na Węgrzech – dewiacje – wybrane uzależnienia*
Social Intergration – Deviancies – Drug Consumption
István Vingender
Nowa – współczesna koncepcja wyposażenia rekreacyjnych placów zabaw dla dzieci
The modern conception of recreation equipment of children´s playgrounds
Włodzimierz Starosta?, Anatol Skripko?
Ocena skuteczności kompleksowego leczenia otyłości kobiet w sanatorium
Efficiency complex treatment estimation in obesi women in spa
Krystyna Rożek-Mróz, Monika Olszewska, Mariola Ostropolska
Ocena skuteczności zajęć odchudzających przy pomocy wybranych wskaźników antropometrycznych
Estimation of efectivness of weight reducing exercises by some anthropometric coeficients
Elżbieta Perlińska, Sylwia Małgorzewicz
Poziom sprawności i aktywności fizycznej a zdrowie
Level of physical activity, fitnes and health
Tadeusz Kasperczyk
Możliwości kształtowania zdolności motorycznych przez taniec współczesny
Possibilities of shaping motor skiles through the contemporary dance
Aleksandra Karpińska
Korzyści ze stosowania zbilansowanej diety i aktywności ruchowej u ludzi w wieku podeszłym
The benefits of the balanced diet and physical activity in the elderly
Marek J. Janczewski
Analiza zmian w percepcji i ocenie obrazu własnego ciała u kobiet w średnim wieku uprawiających gimnastykę rekreacyjną
Analysis of changes in perception and to estimation of picture own bodies at women in averages of age tilling gymnastics recreational
Krystyna Garstka
Ocena preferencji pokarmowych ludzi w wieku podeszłym mieszkających w domach pomocy społecznej
Nutritional preferences assessment in the elderly living in the nursing homes
Wojciech Chalcarz, Monika Radzimirska-Graczyk, Ewelina Spochacz
Dystrybucja tłuszczu podskórnego u studentów wrocławskiej akademii wychowania fizycznego
Distribution ungreasing of body of students of Academy of Physical Education
Janina Miałkowska