Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Kazimierz Szyszka, Agnieszka Zembroń-Łacny
O konieczności i skuteczności stosowania antyoksydantów u sportowców
Of necessity and efficiency of antioxidant use in athletes
Katedra Medycznych Podstaw Kultury Fizycznej Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Kazimierz Szyszka
Streszczenie
Our many years´ research indicates that a trained sports discipline determines the changes in prooxidant – antioxidant equilibrium as for the size of it and the way the changes turn to.
Besides, the kind of an exercise test appropriate to the sports discipline causes various antioxidative defence responses as well as it variously intensifies peroxidative processes (oxidative stress). The inefficiency of defence mechanisms observed during the exercise tests made it necessary to supply the athletes´ diet with an extra amount of oxidative stress reducing compounds. The antioxidant supply enhanced the antioxidative defence, which prevented red blood cells damage or hastened recovering to the prooxidant – antioxidant equilibrium state.WSTĘP
Pojęcia antyoksydant, prooksydant i stres oksydacyjny na dobre weszły do terminologii biochemiczno-fizjologicznej. Te trzy pojęcia wiążą się z istnieniem w naszym organizmie równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej (RPA), której zaburzenie w kierunku reakcji utleniania prowadzi do stresu oksydacyjnego. Jest to najkrótsza, a zarazem najbardziej trafna definicja stresu oksydacyjnego sformułowana przez Helmuta Sies´a (8). Przyczyną zaburzenia RPA jest po pierwsze nadprodukcja reaktywnych form tlenu (RFT) – cząstek, które wysoką aktywność zawdzięczają obecności niesparowanego elektronu na ostatnim lub przedostatnim orbitalu. Po drugie niewydolność obrony antyoksydacyjnej spowodowana m.in. niedostateczną ilością antyoksydantów w diecie i zanieczyszczeniem środowiska (ryc. 1). Reaktywne formy tlenu są generowane podczas wielu reakcji biochemicznych m.in. w trakcie przepływu elektronów przez łańcuch oddechowy, przemiany puryn do kwasu moczowego, autooksydacji białek oddechowych, aktywacji komórek fagocytarnych układu immunologicznego (1, 4, 6). Wymienione procesy są głównymi wysiłkowymi źródłami RFT, których aktywacja zachodzi podczas intensywnego wysiłku fizycznego lub w okresie powysiłkowym.
Ryc. 1. Czynniki nasilające generację reaktywnych form tlenu.
TRENING A STRES OKSYDACYJNY
Badania prowadzone od kilku lat w naszym laboratorium wykazały istnienie zależności pomiędzy typem uprawianej dyscypliny sportowej a zakresem zmian w równowadze prooksydacyjno-antyoksydacyjnej (9-15). Zmiany dotyczą zarówno antyoksydantów jak i strony prooksydacyjnej tzn. poziomu produktów uszkodzenia błon komórkowych (TBARS – poziom produktów peroksydacji reagujących z kwasem tiobarbiturowym – powszechnie stosowany wskaźnik oksydacyjnego uszkodzenia tkanek) przez reaktywne formy tlenu w procesie peroksydacji. W przypadku strony antyoksydacyjnej stwierdzono zróżnicowany poziom dwóch najważniejszych antyoksydantów – dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) reprezentującej antyoksydanty enzymatyczne oraz glutationu (GSH+GSSG) reprezentującego antyoksydanty drobnocząsteczkowe, a dokładnie antyoksydanty hydrofilowe (15). Otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 1. Wynika z niej, że systematycznie trenujący zawodnicy sportów siłowych, zapaśnicy i kulturyści charakteryzują się najwyższym spoczynkowym poziomem aktywności SOD w krwinkach czerwonych, natomiast w grupie biegaczy średniodystansowych aktywność SOD była najniższa. Wysokiej aktywności dysmutazy ponadtlenkowej towarzyszył wysoki poziom produktów peroksydacji błon erytrocytarnych (TBARS). Między tymi dwoma parametrami równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej stwierdzono dodatnią korelację r = 0,769 (15). Oznacza to, że im bardziej nasilona generacja RFT (wysoka aktywność SOD) w trakcie treningów tym wyższy poziom oksydacyjnego uszkodzenia krwinek. Przyczyną zaobserwowanej zależności jest funkcja jaką pełni dysmutaza ponadtlenkowa. Enzym ten katalizując rozkład jednej z form RFT, dokładnie anionorodnika ponadtlenkowego, dostarcza innej formy – nadtlenku wodoru (3). Za rozkład H2O2 jest odpowiedzialny głównie antyoksydacyjny układ glutationowy, a więc przy jego niedoborach jest wysoce prawdopodobne, że dojdzie do uszkodzenia błony (5). Taka sytuacja jest widoczna we krwi zapaśników, natomiast we krwi biegaczy średniodystansowych stwierdzono zupełnie odwrotną sytuację – wysoki poziom glutationu i niski poziom TBARS (tab. 1). Stwierdzone duże stężenie glutationu we krwi średniodystansowców może sugerować mniejsze zapotrzebowanie mięśni na ten antyoksydant. Potwierdzeniem istotnej roli glutationu w ochronie błon erytrocytarnych przed atakiem RFT jest uzyskana ujemna korelacja r= – 0,703 pomiędzy glutationem a TBARS w badaniach spoczynkowych oraz osłabienie procesów peroksydacyjnych w erytrocytach kajakarzy poprzez wzbogacenie diety w aminokwasy siarkowe i selen podczas trzech tygodni treningu (ryc. 2) (9, 15). Dodatkowa podaż aminokwasów siarkowych i selenu wywołała wzrost stężenia formy zredukowanej glutationu (GSH) we krwi w porównaniu z grupą kontrolną (ryc. 3). Wiąże się to ze zwiększeniem dostępności cysteiny i wbudowaniem jej w cząsteczkę glutationu (5).
Tabela1. Spoczynkowy poziom aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), produktów peroksydacji lipidów (TBARS) i całkowitego glutationu (GSH+GSSG) we krwi badanych zawodników (x ± SD) (15).
 Biegacze
średniodystansowi
n=12
Kajakarze
 n=20
Wioślarze
n=15
Piłkarze nożni
n=12
Kulturyści
n=12
Zapaśnicy
n=5
SOD
x103U/gHb
w erytrocytach
3,197 ? 0,5783,842 ? 0,7293,912 ? 0,3864,262 ? 0,5614,982 ? 0,666.524 ? 1,546
TBARS
mmol/gHb
w erytrocytach
1,77 ? 0,411,46 ? 0,282,59 ? 0,413,55 ? 0,633,28 ? 0,452,80 ? 0,88
GSH+GSSG mg/ml
w pełnej krwi
430 ? 93282 ? 60222 ? 45339 ? 60419 ? 59204 ? 58
Ryc. 2. Zmiana poziomu produktów peroksydacji lipidów (TBARS) w krwinkach czerwonych kajakarzy w trakcie trzech tygodni treningu grupy wspomaganej dietetycznie witaminą E, C i b-karotenem (A) oraz aminokwasami siarkowymi i selenem (B).
*różnice statystycznie istotne (p<0,05) pomiędzy grupami (9,10).
Ryc. 3. Zmiana poziomu glutationu (GSH) we krwi kajakarzy wspomaganych dietetycznie aminokwasami siarkowymi w trakcie trzech tygodni treningu.
*różnice statystycznie istotne (p<0,05) pomiędzy grupami (9).
JEDNORAZOWY WYSIŁEK FIZYCZNY A STRES OKSYDACYJNY

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Camus G.et al.: Inflammatory response to strenuous muscular exercise in man. Mediators of Inflammation (1993) 2: 335-342. 2. Hodgson E.K., Fridovich I.: The interaction of bovine erythrocyte superoxide dismutase with hydrogen peroxide: inactivation of the enzyme. Biochemistry (1975) 14(24): 5294-5299. 3. Kwiatowski J.M.: Dysmutaza ponadtlenkowa. Post Biochem (1988) 34 (4): 311-333. 4. McCord J.M., Omar B.A.: Sources of free radicals. Toxicol Ind Health (1993) 9: 23-37. 5. Meister A., Anderson M.E.: Glutathione. Ann Rev Biochem (1983) 52: 711-760. 6. Rangan U., Bulkley G.B.: Prospects for treatment of free radical-mediated tissue injury. Brit Med Bull (1993) 49(3): 700-718. 7. Shimizu Y.et al.: Interstrain differences in red cell enzyme activities in mice and rats. Comp Biochem Physiol (1991) 100B(4): 687-690. 8. Sies H.: Oxidative stress: introductory remarks. In: Oxidative Stress. Sies H. (eds) Academic Press, London (1985): 1-8. 9. Skarpańska-Stejnborn A. i wsp.: Równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna u młodych kajakarzy wspomaganych aminokwasami siarkowymi i selenem. Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych (red. Wachowski E., Pietrusik K.) AWF Poznań (1998): 209-214. 10. Skarpańska-Stejnborn A. i wsp.: Wpływ zwiększonej podaży antyoksydantów witaminowych na aktywność obrony antyoksydacyjnej i poziom produktów peroksydacji lipidów we krwi kajakarzy. Medycyna Sportowa (2000) (przyjęty do druku). 11. Skarpańska-Stejnborn A. i wsp.: Wpływ witamin antyoksydacyjnych na poziom glutationu i produktów peroksydacji we krwi wioślarzy. Medicina Sportiva (2000) (w druku). 12. Zembroń-Łacny A. i wsp.: Zaburzenie równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej we krwi piłkarzy wodnych. Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych.(red. Wachowski E., Strzelczyk R.) Monografie AWF Poznań 335 (1998a): 201-205. 13. Zembroń-Łacny A. i wsp.: Równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna u mężczyzn w wieku 30-60 lat uprawiających biegi długodystansowe. Materiały Naukowe III Konferencji nt.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Uniwersytet Szczeciński (1998b): 230-236. 14. Zembroń-Łacny A. et al.: The prooxidant-antioxidant balance in the blood of middle-distance runners. Biol. Sport (1999) 16(1): 51-58. 15. Zembroń-Łacny A.: Równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna we krwi sportowców (praca doktorska) Studies in Physical Culture and Tourism (2000) (przyjęta do druku).
Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: