Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Kazimierz Szyszka, Agnieszka Zembroń-Łacny
O konieczności i skuteczności stosowania antyoksydantów u sportowców
Of necessity and efficiency of antioxidant use in athletes
Katedra Medycznych Podstaw Kultury Fizycznej Instytutu Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Kazimierz Szyszka
Streszczenie
Our many years´ research indicates that a trained sports discipline determines the changes in prooxidant – antioxidant equilibrium as for the size of it and the way the changes turn to.
Besides, the kind of an exercise test appropriate to the sports discipline causes various antioxidative defence responses as well as it variously intensifies peroxidative processes (oxidative stress). The inefficiency of defence mechanisms observed during the exercise tests made it necessary to supply the athletes´ diet with an extra amount of oxidative stress reducing compounds. The antioxidant supply enhanced the antioxidative defence, which prevented red blood cells damage or hastened recovering to the prooxidant – antioxidant equilibrium state.
WSTĘP
Pojęcia antyoksydant, prooksydant i stres oksydacyjny na dobre weszły do terminologii biochemiczno-fizjologicznej. Te trzy pojęcia wiążą się z istnieniem w naszym organizmie równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej (RPA), której zaburzenie w kierunku reakcji utleniania prowadzi do stresu oksydacyjnego. Jest to najkrótsza, a zarazem najbardziej trafna definicja stresu oksydacyjnego sformułowana przez Helmuta Sies´a (8). Przyczyną zaburzenia RPA jest po pierwsze nadprodukcja reaktywnych form tlenu (RFT) – cząstek, które wysoką aktywność zawdzięczają obecności niesparowanego elektronu na ostatnim lub przedostatnim orbitalu. Po drugie niewydolność obrony antyoksydacyjnej spowodowana m.in. niedostateczną ilością antyoksydantów w diecie i zanieczyszczeniem środowiska (ryc. 1). Reaktywne formy tlenu są generowane podczas wielu reakcji biochemicznych m.in. w trakcie przepływu elektronów przez łańcuch oddechowy, przemiany puryn do kwasu moczowego, autooksydacji białek oddechowych, aktywacji komórek fagocytarnych układu immunologicznego (1, 4, 6). Wymienione procesy są głównymi wysiłkowymi źródłami RFT, których aktywacja zachodzi podczas intensywnego wysiłku fizycznego lub w okresie powysiłkowym.
Ryc. 1. Czynniki nasilające generację reaktywnych form tlenu.
TRENING A STRES OKSYDACYJNY

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: