Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Krystyna Rożek-Mróz, Monika Olszewska, Mariola Ostropolska
Ocena skuteczności kompleksowego leczenia otyłości kobiet w sanatorium
Efficiency complex treatment estimation in obesi women in spa
Zakład Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej, Wydział Fizjoterapii, AWF we Wrocławiu
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. prof. nadzw. Waldemar Wysokiński
Streszczenie
The purpose of the study was to estimate the efficiency of multiaspect three-week therapy in spa for reduction of body mass in women with primary obesity. 36 women with overweight and obesity underwent complex programme of obesity treatment which included: diet-1000 calories per 24 hours, every day – physical effort and physical aging. Results of this programme were evaluated by measuring body mass, coefficients BMI and WHR, folds fatty and circuits of waist, hips. Statistical analysis confirmed efficiency of used methods and showed statistically significant decrease of measured parameters.
WSTĘP
Otyłość stanowi obecnie jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. Patologia i etiologia otyłości są wieloczynnikowe. Do rozwoju otyłości przyczynia się współistnienie licznych czynników metabolicznych, neuroendokrynnych i psychologicznych, które mogą być uwarunkowane genetycznie lub kształtować się pod wpływem środowiska (8, 9).
Z badań epidemiologicznych wynika, że częstość występowania otyłości wśród ludności różnych krajów ma wyraźne tendencje wzrostowe. W Polsce również wzrasta liczba otyłych. Co trzecia dorosła kobieta (około 66%) w wieku menopauzalnym i co drugi mężczyzna cierpią na nadwagę i otyłość, a w pierwszej dekadzie życia problem ten występuje już u co 14 dziecka (6, 8). Dlatego bardzo ważnym problemem jest opracowanie skutecznego programu, który zmniejszałby otyłość i mógł być wykorzystywany w jej leczeniu.
Dlatego celem pracy była ocena skuteczności trzytygodniowego sanatoryjnego leczenia otyłości kobiet stosowanego w Sanatorium „Koga” w Kudowie Zdroju. Oceny dokonano na podstawie porównania stanu wyjściowego wybranych parametrów antropometrycznych i wskaźnika BMI i WHR do ich poziomu po zakończeniu terapii w dwóch grupach wiekowych.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono w sanatorium „Koga” w Kudowie Zdroju w okresie od listopada 1998 r. do stycznia 1999 r. Objęto nimi 36 kobiet: 4 z nadwagą (śr. BMI 28,6); 21 z otyłością (śr. BMI 34,5); 11 z otyłością olbrzymią (śr. BMI 45,3). Badanych podzielono na grupy wiekowe, co miało na celu przedstawienie istotnych ontogenetycznie okresów w życiu kobiet: I grupa n=13 w okresie premenopauzalnym (20-40 lat), II grupa n=23 w okresie menopauzalnym (41-60 lat), kobiet w okresie postmenopauzalnym (po 61 r.ż.) nie było.
U każdej pacjentki wykonano przed i po turnusie pomiary: masy ciała, wysokości ciała, obwód talii, bioder, z których odpowiednio obliczono wskaźnik BMI i WHR. Dokonano również pomiarów grubości fałdów skórno-tłuszczowych: nad mięśniem trójgłowym ramienia (F1), poniżej kąta dolnego łopatki (F2), fałdu brzusznego (F3), nad grzebieniem biodrowym (F4), podkolanowym (F5) oraz nad rzepką (F6). W trakcie trwania turnusu realizowany był wieloaspektowy program, którego celem było leczenie otyłości. Program obejmował dietę 1000 kcal., wysiłek fizyczny, na który składały się 30-min. ćwiczenia ogólnie-usprawniające, 15-min wysiłek na cykloergometrze rowerowym oraz 90-min. intensywny marsz w terenie pagórkowatym. Poza tym wykorzystano zabiegi fizykalne takie jak masaż wirowy, kąpiele perełkowe, natryski biczowe, masaż klasyczny. Wszyscy badani mieli również zajęcia psychoedukacyjne.
Do opracowania statystycznego zastosowano analizę wariancji „ANOVA” dla różnic wartości parametrów pomiędzy dwoma grupami kobiet. Dla oceny skuteczności zastosowanej metody leczenia otyłości wykonano Test t-Studenta: z dwiema próbami zakładającymi równe wariancje dla grup zależnych.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: