Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Ewa Flaczyk, Józef Korczak
Współczesne trendy w produkcji tłuszczów stołowych
Modern trends in production of table spreads
Katedra Technologii Żywienia Człowieka, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. Józef Korczak
Streszczenie
In the paper modern trends in technology table spreads (lowering of oil and fat content, fat replacement, mix of milk fat and plant oil, lowering of trans isomers content, enrichment of margarin in plant sterols and n-3 polyunsaturated fatty acids were discussed.
WSTĘP
Pod pojęciem tłuszcze stołowe rozumiane są tłuszcze do smarowania pieczywa (table spread) (6, 7). Jest to duża grupa tłuszczów zróżnicowana pod względem pochodzenia (tłuszcze roślinne i zwierzęce) i technologii pozyskiwania. Różnią się też pod względem składu chemicznego, a w szczególności: zawartości tłuszczu, składu jakościowego i ilościowego kwasów tłuszczowych, w tym ilości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz kwasu oleinowego i izomerów trans kwasów tłuszczowych (2, 4, 9). Tłuszcze stołowe są zróżnicowane także pod względem zawartości witamin, cholesterolu, fitosteroli i stosowanych dodatków technologicznych (3, 6, 14, 15). Przy ocenie ich jakości brany jest pod uwagę smak i zapach, barwa i konsystencja, rozpływalność w ustach a przede wszystkim smarowność po wyjęciu z chłodziarki. Istotne są też wskaźniki fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne (9, 11).
CEL PRACY
Celem pracy było przedstawienie współczesnych trendów w technologii tłuszczów do smarowania pieczywa w Polsce i na świecie.
WSPÓŁCZESNE TRENDY W PRODUKCJI TŁUSZCZÓW STOŁOWYCH
Spożycie tłuszczów w Polsce ma tendencję malejącą co jest zgodne z trendami światowymi i zaleceniami żywieniowców. W kraju w 1995 roku wynosiło ono 25,3 kg/osobę, w tym masła 3,7 kg, natomiast w 1998 roku – 17 kg/osobę, w tym masła 4,1 kg (1, 13). W Polsce nie prowadzi się statystyki dotyczącej procentowego udziału tłuszczów stołowych w ogólnej ilości spożywanych tłuszczów. W ciągu ostatnich 25 lat tłuszcze przeznaczone do smarowania pieczywa zostały znacząco zmodyfikowane. Do najważniejszych tendencji obserwowanych w technologii tłuszczów stołowych można zaliczyć:
– obniżanie zawartości tłuszczu w emulsjach tłuszczowych (10, 11),
– produkcja emulsji tłuszczowych z dodatkiem imitatorów tłuszczu pochodzenia białkowego i węglowodanowego (5, 6, 7, 10, 12),
– produkcja mieszanek tłuszczu mlecznego i tłuszczów roślinnych (7, 11),
– obniżanie zawartości izomerów trans w tłuszczach roślinnych (2, 4, 11),
– modyfikacja ilościowego i jakościowego składu kwasów tłuszczowych w tłuszczu mlecznym i obniżanie poziomu cholesterolu (14,15),
– wzbogacanie tłuszczów stołowych w substancje o działaniu terapeutycznym (8, 9, 11).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: