Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Krystyna Stankiewicz¹, Łucja Szczęśniak¹, Tadeusz Rychlewski¹, Wiesław Romanowski²
Oddziaływanie zwiększonej aktywności ruchowej i diety warzywno-owocowej na profil lipidowy i lipoproteiny krwi u osób otyłych
Impact of increased physical activity and vegetable-fruit diet on blood lipid profile and lipoproteins in obese people
¹ Katedra Fizjologii, Biochemii i Higieny AWF w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Tadeusz Rychlewski
² Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie
Kierownik Ośrodka: dr med. Wiesław Romanowski
Streszczenie
The combination of systematic physical exercise and calorie restricted diet makes the way of modification of blood lipid turnover acknowledged. In the present study the trial to define the influence of thirteen-days, complex therapy including aerobic physical effort and vegetable-fruit diet at the level of 857 kcal on the blood lipids and lipoproteins in obese people aged 64.0±11.0, was undertaken. Before the beginning and after the end of the therapy period the venous blood was collected in a fasting state (at rest) to measure the concentration of total cholesterol, triglycerides, LDL and HDL-cholesterol fractions, lipoprotein(a) [Lp(a)], insulin and C-peptide.
Statistically significant (p<0,01) benefit changes of studied parameter concentrations were stated. The concentration of atherogenic Lp(a) decreased also by 14,8% (p<0.05). Median of Lp(a) was lower by 1,5mg/dl at the second term of the study.
WSTĘP
Otyłość zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Charakteryzuje się między innymi zmienionym profilem lipidowym krwi tzn. podwyższonym stężeniem triglicerydów i frakcji LDL- -cholesterolu, obniżonym stężeniem HDL-cholesterolu, hiperinsulinemią (2, 10, 14).
Uznaną, niefarmakologiczną metodą zmniejszającą powyższe zaburzenia jest zwiększona aktywność fizyczna i niskokaloryczna dieta (5, 7). Korzystne oddziaływanie systematycznej aktywności fizycznej w odniesieniu do frakcji lipoproteinowych polega na indukowaniu redukcji stężenia cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu (8). Utrata masy ciała powiązana ze zwiększoną aktywnością fizyczną przyczynia się do zmian stężenia HDL-cholesterolu (20). Sprzeczne są wyniki badań w zakresie wpływu wymienionych wyżej czynników na stężenie Lp(a) – niezależnego czynnika zmian aterogennych (13).
CEL PRACY
Celem pracy było określenie wpływu trzynastodniowej terapii łączącej aerobowy systematyczny wysiłek fizyczny (3 x 30 minut dziennie) i dietę warzywno-owocową na poziomie 857 kcal na lipidy i lipoproteiny krwi u osób otyłych w wieku 64,0±11,0 lat.
MATERIAŁ I METODY
W badaniach uczestniczyli pacjenci (n = 66) przebywający na turnusie sanatoryjnym w Błociszewie, należącym do Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie. Wykonywali 3 razy dziennie trzydziestominutowe ćwiczenia (zespołowo lub indywidualnie) z intensywnością równą 60-70% HRmax (HRmax = 220-wiek) i wynoszącą od 78 do120 ud/min. Pacjenci zostali poinstruowani o sposobie mierzenia tętna metodą palpacyjną i kontrolowali je podczas ćwiczeń. Dodatkowo 35 osób spośród badanych ćwiczyło przez 15 minut dziennie w basenie.
Zastosowana dieta zawierała gotowane i surowe przetwory z warzyw i owoców, soki i wodę mineralną. Węglowodany stanowiły 80% jej składu, białka 10%, tłuszcze 10%. Przed rozpoczęciem turnusu i po jego zakończeniu pobrano krew żylną na czczo (w spoczynku) w celu oznaczenia składu lipidowego krwi oraz Lp(a), insuliny i C-peptydu. Lp(a) oznaczano immunoenzymatycznym testem typu ELISA firmy Cormay, cholesterol całkowity, triglicerydy i HDL-cholesterol testami firmy Cormay, insulinę testem RIA-INS produkowanym przez OBRI w Świerku a C-peptyd testem Biodata-Serono. Stężenie frakcji LDL-cholesterolu obliczono ze wzoru Friedewald´a (2). Badania przeprowadzono za zgodą zainteresowanych oraz Terenowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: