Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Zofia Ignasiak¹, Teresa Sławińska¹, Andrzej Januszewski1, 2
Otłuszczenie ciała a sprawność motoryczna młodzieży w okresie pokwitania
Amount of fat tissue and motor abilities of youth in adolescence
¹ Katedra Anatomii Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
Kierownik Katedry: prof.dr hab. Zofia Ignasiak
² Katedra Genetyki, Akademia Rolnicza, Wrocław
Kierownik Katedry: prof.dr hab. Bolesław Żuk
Streszczenie
Paper present analysis of development status of selected motor abilities and respiratory system functional parameters in adolescents between 12 and 14 years of age. Two groups selected based on body mass index (BMI) value: under 25 percentiles and above 75 percentiles were compared. Analysis showed that BMI during puberty describing mainly advances in organism developmental status than obesity.
WSTĘP
Okres pokwitania związany z burzliwymi procesami hormonalnymi w organizmie jest uważany za szczególną fazę rozwoju ontogenetycznego. Rozważając zagadnienia procesów i sekwencji zmian somatycznych, funkcjonalnych oraz motorycznych należy je odnosić nie tyle do wieku kalendarzowego, a zdecydowanie do poziomu zaawansowania w drodze do dojrzałości biologicznej (1). Wiadomym jest, że przemiany te wiążą się z przejściowymi zmianami otłuszczenia podskórnego (3). Równocześnie w okresie pokwitania, szczególnie u dziewcząt, może pojawić się spowolnienie w rozwoju sprawności fizycznej organizmu, wynikające nie tylko z przyczyn somatycznych, ale związane także z pewną niechęcią do wykonywania ćwiczeń fizycznych (2). Ta niewielka otyłość i ograniczona aktywność fizyczna znamienne dla fazy pokwitaniowej nie muszą wiązać się z ryzykiem nadmiernego otłuszczenia w życiu dorosłym, niemniej problemy zdrowotne związane z otyłością są niezwykle istotne, stąd należy prowadzić nie tylko monitorowanie jej przejawów na każdym etapie ontogenezy, równie koniecznym jest śledzenie względnej masy ciała w powiązaniu z innymi procesami morfofunkcjonalnymi organizmu.
Celem naszej pracy jest próba oceny wybranych parametrów sprawności motorycznej i cech funkcjonalnych układu oddechowego w dwóch skrajnych grupach otłuszczenia wydzielonych na podstawie wartości BMI u chłopców i dziewcząt w okresie pokwitania.
MATERIAŁ I METODY
W 1998 roku, w Polkowicach, przeprowadzono kompleksowe badania młodzieży szkolnej. Obejmowały one pomiary somatyczne, baterię testów sprawnościowych, pomiary funkcjonalne układu oddechowego oraz ankietę środowiskową. W pracy wykorzystano dane o wysokości i masie ciała, z których wyliczono wskaźnik względnej masy ciała BMI, pomiary grubości tkanki tłuszczowej, wyniki testów motorycznych: siłowych (siła ścisku ręki prawej, rzut 1-kg piłką lekarską) i szybkościowych (szybkość ruchów kończyną górną, bieg wahadłowy) oraz dwa parametry oddechowe wyrażone w postaci odsetków wartości należnej: FEV1s (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa) oraz PEF (szczytowy przepływ wydechowy).
Z materiału obejmującego 517 chłopców i 490 dziewcząt w wieku 12-14 lat wydzielono grupy młodzieży słabo (poniżej 25 centyla BMI) i mocno otłuszczonej (powyżej 75 centyla BMI). Liczebności grup przedstawia tabela 1. W wydzielonych grupach skrajnych policzono podstawowe charakterystyki statystyczne.
Tabela 1. Liczebność grup.
PłećBMI (centyle)12 lat13 lat14 lat
chłopcy<25384849
> 75344850
dziewczęta<25334645
> 75334655
OMÓWIENIE WYNIKÓW

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: