Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Janina Miałkowska
Dystrybucja tłuszczu podskórnego u studentów wrocławskiej akademii wychowania fizycznego
Distribution ungreasing of body of students of Academy of Physical Education
Katedra Antropologii i Biometrii Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Antoni Janusz
Streszczenie
The analysis concerned the decay and the changes in subcutaneous ungreasing of body of students of Academy of Physical Education in Wrocław. The material was gathered in the three successive years: 1997, 1998, 1999. There was measured the height and the mass of body and six coetaneous – grease folds. There was determined the Rohrer"s index and BMI. For both sexes there was stated a tendency to increase the height of body of the examined students and the decrease in the amount of subcutaneous grease, especially in case of women. Moreover, there was noticed statistically significant sex differences between the examined students in all analysed features.
WSTĘP
Zmienność w czasie różnych cech fenotypowych człowieka ma bardzo bogate piśmiennictwo (2, 3, 4, 5). Obejmuje ono analizę samego zjawiska jak i próbę wyjaśnienia jego przyczyn (7). Badania tego typu odnoszą się do różnych etapów rozwoju człowieka, a uzyskane wyniki potwierdzają występowanie tego zjawiska nawet w grupach tak wyselekcjonowanych jak kandydaci do AWF (1, 6). Jakkolwiek jednostką czasu, w której obserwuje się trend sekularny jest dekada lub jej wielokrotność, to analiza zmian w cechach morfofunkcjonalnych człowieka zachodzących w krótszym czasie także dostarcza cennych informacji.
Celem pracy jest analiza rozkładu i zmian otłuszczenia ciała u studentów i studentek Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w ostatnich trzech latach 1997-1999 r.
MATERIAŁ I METODY
Materiał zebrano podczas corocznych badań antropometrycznych studentów. Do porównań wykorzystano dane pomiarowe studentów z 1992 roku. Średni wiek badanych wahał się dla mężczyzn między 21,35–21,91 lat, dla kobiet natomiast między 20,99–21,65 lat.
Oceny otłuszczenia podskórnego badanych dokonano w oparciu o pomiary grubości fałdów skórno-tłuszczowych w sześciu okolicach ciała: na ramieniu i przedramieniu, pod dolnym kątem łopatki, na brzuchu i grzebieniu biodrowym oraz na podudziu. Wyznaczono całkowitą wielkość tłuszczu podskórnego jako sumę sześciu fałdów oraz oddzielnie, ale w ten sam sposób, całkowite otłuszczenie tułowia i kończyn. Do ogólnej charakterystyki budowy ciała badanych wykorzystano podstawowe cechy somatometryczne: wysokość i masę ciała. Zastosowano podstawowe procedury statystyczne x, s, v. Różnice w poziomie rozwoju badanych cech między poszczególnymi rocznikami w obrębie danej płci jak i między grupami różniącymi się płcią opisano testem t-Studenta dla grup niezależnych.
ANALIZA WYNIKÓW
W tabeli 1 zamieszczono charakterystykę badanych studentów i studentek wrocławskiej AWF.
Na tej podstawie, stwierdzono u obu płci, na przestrzeni od 1997 do 1999 roku, podobny kierunek zmian wysokości i masy ciała. W obrębie wysokości ciała zaobserwowano pewną tendencję do zwiększania się jej wartości średnich u studiujących po 1997 roku. Natomiast masa ciała zwiększyła się u studiujących w 1998 roku w stosunku do poprzedniego rocznika i zmniejszyła się u studiujących w 1999 roku. Opisane zmiany są wyraźniej zaznaczone u kobiet niż u mężczyzn, i być może te, związane z masą ciała, są wynikiem ich świadomych działań. Znalazły one potwierdzenie w wielkościach wskaźników Rohrera i BMI; klasyfikujących budowę ciała badanych jako średnią z wyraźną tendencją do smuklenia u kobiet w 1999 roku.
Tabela 1. Charakterystyka badanych cech u studentów i studentek AWF.
PłećMężczyźni Kobiety
Rok akademicki19921997199819991992199719981999
Liczebność10314812815272143147152
wysokość ciała x
sd
178,92
6,37
178,76
6,46
179,79
6,77
179,26
6,98
166,10
6,01
165,73
5,74
166,67
6,00
166,92
5,67
masa ciałax
sd
73,85
7,98
74,53
7,01
75,49
9,11
74,978,9859,19
6,47
59,28
6,88
60,17
7,70
58,98
7,08
wskaźnik Rohrerax
sd
1,29
0,11
1,31
0,12
1,30
0,12
1,30
0,12
1,29 0,131,30
0,13
1,30
0,14
1,27
0,13
wskaźnik BMIx
sd
23,07
1,83
23,32
1,75
23,31
2,08
23,28
2,02
21,45
1,89
21,56
1,99
21,63
2,25
21,15
2,10
fałd skórno-tłuszczowyna ramieniux
sd
5,39
1,92
5,84
1,93
5,26
2,19
5,96
2,22
8,86
2,59
9,97
3,43
7,94
3,55
9,03
2,82
fałd skórno-tłuszczowy na przedramieniux
sd
2,91
0,69
3,56
0,79
3,42
0,83
3,39
0,89
4,38
1,54
5,26
1,54
4,46
1,47
4,46
1,33
fałd skórno-tłuszczowy pod łopatkąx
sd
8,93
2,28
9,38
2,03
8,60
2,03
9,04
2,44
10,60
2,40
11,10
3,57
9,99
2,79
10,43
2,86
fałd skórno-tłuszczowynad g. biodrowymx
sd
8,33
3,48
9,01
3,83
9,30
4,71
8,08
3,67
11,08
3,26
11,20
3,25
9,43
4,10
9,70
3,43
fałd skórno-tłuszczowyna brzuchux
sd
8,08
3,05
9,12
3,59
8,62
3,87
8,88
3,61
12,69
3,44
14,62
4,82
11,27
3,91
12,31
4,49
fałd skórno-tłuszczowyna podudziux
sd
4,99
1,63
5,42
1,68
4,94
1,67
5,15
1,75
6,35
2,44
7,57
2,15
6,58
2,21
6,77
1,97
S 6 fałdówskórno-tłuszczowychx
sd
38,64
10,09
42,33
11,05
40,14
12,11
40,51
11,81
53,96
11,66
59,74
14,78
49,68
12,85
52,70
13,02
S 3 fałdów (ramię, przedramię, podudzie)x
sd
13,30
3,24
14,82
3,58
13,62
3,70
14,51
4,11
19,58
5,22
22,81
5,82
18,98
6,13
20,26
5,12
S 3 fałdów (łopatka,g. biodrowy, brzuch)x
sd
25,34
7,94
27,51
8,41
26,52
9,75
26,00
8,61
34,37
7,42
36,93
10,05
30,70
8,99
32,44
9,10
Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn średnie wartości, zdecydowanej większości, analizowanych fałdów skórno-tłuszczowych między 1997 a 1998 rokiem maleją i następnie między 1998 i 1999 rokiem zwiększają się. Ogólną tendencją, u badanych studentów i studentek, jest zmniejszanie się grubości warstwy tłuszczu podskórnego u studiujących po 1997 roku. Zjawisko to wyraźniej zaznaczone jest u kobiet, odnosi się ono zarówno do całkowitego otłuszczenia badanych, do otłuszczenia segmentów ich ciała: tułowia i kończyn oraz do poszczególnych fałdów skórno-tłuszczowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: