Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Grażyna Duda, Karolina Różycka-Cała, Juliusz Przysławski
Sposób żywienia a wybrane wskaźniki stanu odżywienia osób w wieku podeszłym
Dietary habits and selected indicators of nutritional status of elderly people
Katedra i Zakład Bromatologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. Juliusz Przysławski
Streszczenie
The nutritional status of elderly in Poznan was examined by using a group of 600 people over 60 years of age. The analysis was based on dietary habits and basic anthropometric parameters. The results indicate overweight and obesity in greater than 50% of examined cases. Only a small percentage exhibited underweight.
Niewłaściwy sposób żywienia, związany z nadmierną lub niedostateczną podażą określonych składników pokarmowych, prowadzi z reguły do zaburzeń metabolicznych organizmu człowieka. Efektem tego jest obserwowany coraz częściej w wielu krajach, w tym także i w Polsce, wzrost zapadalności na tzw. choroby cywilizacyjne w tym m. in. miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, nowotworów (8, 9, 10).
Starość jest tym okresem życia człowieka, w którym schorzenia te ujawniają się szczególnie intensywnie, często także dochodzi do ich kumulacji (1, 5, 7). W związku z tym za celowe uznano przeprowadzenie wśród tej grupy wiekowej badań pozwalających ocenić jej sposób żywienia i związany z tym istotnie stan odżywienia rozpatrywany w aspekcie występowania nadwagi, otyłości, bądź niedoboru masy ciała.
MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
Materiał badawczy stanowiło 600 ankiet żywieniowych zebranych wśród 310 kobiet i 290 mężczyzn, mieszkańców Poznania, w wieku powyżej 60 roku życia. Ocenę sposobu żywienia przeprowadzono metodą wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin (2, 13). Obliczenia wykonano w oparciu o aplikację przygotowaną w programie Microsoft Access, oceniając racje pokarmowe pod względem ich wartości energetycznej, podaży białek, tłuszczów i węglowodanów. Postanowiono ponadto ustalić stopień realizacji zalecanych norm na ww. składniki oraz procentowy udział energii z nich pochodzącej (15). Stan odżywienia określono w oparciu o podstawowe parametry antropometryczne tj. masę ciała, wzrost oraz wskaźnik BMI (4, 14).
Ryc. 1. Procent realizacji zalecanych norm na energię i podstawowe składniki odżywcze występujące w całodziennych racjach pokarmowych osób w wieku podeszłym.
Ryc. 2. Procentowy udział energii pochodzącej ze składników podstawowych występujących w całodziennych racjach pokarmowych osób w wieku podeszłym.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: