Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Lidia Wądołowska, Roman Cichon
Aktywność fizyczna a masa ciała i jej skład u młodzieży w wieku 0d 16 do 19 lat
Physical activity, body weight and body mass composition of adolescents in age between 16 and 19 years old
Instytut Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Roman Cichon
Streszczenie
The research was initiated in order to term the correlation between physical activity and body mass and its composition of adolescents in age between 16 and 19 years old. It embraced 200 high school students. The information characterizing the mode of life and the frequency and type of physical activity was gathered with method of direct interview. Nutritional status was estimated by anthropometric methods. The assessment feeding pattern was carried out with method of 24-hour interview.
Active mode of life in leisure time was declared by 18% of girls and 56% of boys, less active – correspondingly by 8% and 12%. People of different physical activity were intaking rations of similar nutritive and energy value. High physical activity was connected with less boys´ body fatness. The actual nutritional status of girls showed no correlation to their physical activity.
WSTĘP
Choroby układu krążenia, otyłość, cukrzyca i niektóre postaci nowotworów są odchyleniami od prawidłowego stanu zdrowia wzajemnie uwarunkowanymi, o wieloczynnikowej etiologii. Wśród czynników ryzyka tych chorób, związanych ze stylem życia, wymienia się palenie papierosów, częste spożywanie produktów wysokotłuszczowych i niskobłonnikowych, małe spożycie warzyw i owoców, a także małą aktywność fizyczną (1, 2, 9, 13, 14, 15, 16).
Problemem zdrowotnym, który może wystąpić już we wczesnym okresie życia jest otyłość (3, 5). Jak wykazują badania, około połowa otyłych dzieci staje się otyłymi dorosłymi, co zwiększa ryzyko występowania innych chorób zwyrodnieniowych i przewlekłych w wieku dojrzałym (5). W wielu pracach wykazywano, że aktywność fizyczna, szczególnie zachowywana przez wiele lat, sprzyjała mniejszej zawartości tłuszczu w organizmie i zmniejszała ryzyko otyłości (6, 7, 14). Jednak Boot i wsp. (3) w badaniach duńskich chłopców wykazali jedynie wpływ aktywności fizycznej na masę ciała szczupłego, zaś brak korelacji z masą tłuszczu w ciele.
Motywacje podejmowania znacznego wysiłku fizycznego przez chłopców i dziewczęta są różne. U chłopców są częściej związane z dążeniem do zwiększenia masy mięśniowej, z kolei dziewczęta częściej zwiększają aktywność fizyczną podczas odchudzania (11).
CEL PRACY
Badania podjęto w celu określenia współzależności pomiędzy aktywnością fizyczną a masą ciała i jej składem u młodzieży w wieku od 16 do 19 lat.
MATERIAŁ I METODY
Badaniami objęto 200 uczniów szkół średnich w wieku od 16 do 19 lat (średnio 16,7±0,7 lat), mieszkających w dwóch internatach zlokalizowanych na terenie Białegostoku. Na podstawie deklarowanej częstotliwości i intensywności wysiłku fizycznego w ciągu tygodnia, w czasie wolnym od zajęć, badaną młodzież podzielono na 3 grupy: osób aktywnych, dość aktywnych i mało aktywnych.
Ocenę sposobu żywienia przeprowadzono metodą wywiadu 24-godzinnego (4), wykorzystując „Album produktów o zróżnicowanej wielkości porcji” (12). Przeciętne spożycie składników odżywczych określono na podstawie tabel składu i wartości odżywczej produktów (10), które po uwzględnieniu strat porównano z normami na poziomie bezpiecznym (17). W oparciu o pomiary antropometryczne masy i wysokości ciała wyznaczono BMI (kg/m²), a na podstawie pomiarów obwodu ramienia oraz grubości 4 fałdów skórno-tłuszczowych obliczono: obwód mięśni ramienia (AMC, cm) oraz beztłuszczową masę ciała (FFM, kg), masę tłuszczu (FM, kg) i zawartość tłuszczu w ciele (%FM, %) (8).
Współzależność cech trybu życia, sposobu żywienia i stanu odżywienia badanych osób zweryfikowano w oparciu o test chi² i analizę wariancji, przy poziomie istotności p<0,05.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: