Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Iwona Paradowska-Stankiewicz, Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski
Realizacja zapotrzebowania na wybrane witaminy i składniki mineralne w diecie młodzieży
The realization of requirement of selected vitamins and minerals in adolescent diet
Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii, Katedra Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Łodzi
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
Streszczenie
The study presents the results of intake of vitamins: B1, B2, B3, B6, C,equivalent of retinol, alpha-tocopherol, and minerals: Ca, P, Mg, Fe, Zn and Cu in daily food intake in a group of 200 subjects aged between 19-25. The results show that the intake of analysed components is unbalanced with the requirements. The women´s group showed greater irregularities than the men´s group, however in both groups the percentage of people with insufficient intake of vitamins and minerals was high.
WSTĘP
Wyniki badań nad sposobem żywienia subpopulacji Polaków publikowane w piśmiennictwie krajowym wskazują na niezbilansowane z zapotrzebowaniem spożycie większości niezbędnych składników odżywczych (3, 6). Niedobory lub nadmiary tych składników w diecie mogą przyczynić się do wystąpienia określonych problemów zdrowotnych (2, 5). Niepoślednią rolę w etiologii wielu zaburzeń odgrywa nieprawidłowy stan odżywienia witaminami i składnikami mineralnymi.
Celem podjętej pracy była ocena podaży witamin: B1, B2, B3, B6, C, ekwiwalentu retinolu, alfa-tokoferolu oraz składników mineralnych: Ca, P, Mg, Fe, Zn i Cu w całodziennych racjach pokarmowych w grupie młodzieży.
MATERIAŁ I METODYKA
Przebadano 200 osób w wieku 19-25 lat (średnia wieku 21,7 ± 2,2 lata) rekrutujących się z łódzkich szkół ponadpodstawowych oraz Akademii Medycznej w Łodzi, w tym 53% kobiet i 47% mężczyzn.
Oceny spożycia dokonano metodą trzykrotnego wywiadu kwestionariuszowego o spożyciu z ostatnich 24-godzin poprzedzających badanie, a następnie wyniki opracowano zgodnie z przyjętymi standardami metodycznymi.
WYNIKI
W tabeli 1 przedstawiono wyniki spożycia witamin w grupie kobiet i mężczyzn.
Tabela 1. Spożycie witamin przez kobiety i mężczyzn.
Składnik                     JednostkaSpożycie 
Kobiety Mężczyźni
x ? SD% normyx ? SD% normy
B1                                mg0,9 ? 0,4601,7 ? 0,7106
B2                                mg1,2 ? 0,5861,8 ? 0,882
B3                                mg10,8 ? 4,96320,9 ? 8,9110
B6                                mg1,3 ? 0,6812,2 ? 0,9110
C6                                mg46,2 ? 31,07759,1 ? 40,098
ekw. retinolu                 mg530,3 ? 545,488778,4 ? 746,0111
alfa-tokoferol               mg 8,7 ? 5,210913,8 ? 9,0138
Wyniki tabeli 1 wskazują, że kobiety spożywały mniej witamin w porównaniu z mężczyznami. Rozpatrując spożycie witamin na tle poziomu bezpiecznego norm zapotrzebowania zaobserwowano, że jedynie średnie spożycie alfa-tokoferolu u kobiet było prawidłowe – 109%, zaś witamin B1 i B3 niskie – odpowiednio na poziomie 60% i 63%. Wyższe, ale nie pokrywające zapotrzebowania badanych kobiet i zwiększające ryzyko wystąpienia niedoborów spożycie dotyczyło pozostałych witamin (ekwiwalent retinolu, B2, B6 i C) od 77% do 88%.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: