Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Juliusz Przysławski, Izabela Bolesławska, Jacek Nowak
Ocena poziomu spożycia wybranych składników mineralnych występujących w racjach pokarmowych kobiet i mężczyzn w okresie meno- i andropauzy
Assessing the intake of selected minerals from food rations taken by menopausal women and andropausal men
Katedra i Zakład Bromatologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. Juliusz Przysławski
Streszczenie
Using the method of 24-h recall it was carried out the assessment of intake of selected minerals present in daily food rations (DFR´s) of menopausal women and andropausal men. The studies showed unsatisfactory intake of minerals from DFR´s, especially calcium, magnesium, iron, zinc, copper, fluorine and jodine. The intake of phosphorus and sodium were far from the values recommended. DFR´s of the women were characterised by greater deficit of minerals vs. DFR´s of the men.
WSTĘP
Jednym z czynników decydujących o zdrowiu człowieka jest właściwy sposób odżywiania się, który dotyczy zarówno okresu intensywnego wzrostu i rozwoju, okresu dojrzałości, jak również starzenia się organizmu i związanego z tym procesem okresu meno- i andropauzy (4, 16, 20). W okresie menopauzy i andropauzy dochodzi do niedoborów hormonalnych, prowadzących do głębokich zaburzeń metabolicznych, sprzyjających rozwojowi miażdżycy, osteoporozy, nadciśnienia i innych chorób (3, 13, 15, 17). Kierując się powyższymi przesłankami podjęto badania nad oceną poziomu spożycia wybranych składników odżywczych, występujących w całodziennych racjach pokarmowych (CRP) grupy kobiet i mężczyzn powyżej 45 i 50 roku życia (11, 12). W tej części pracy szczególną uwagę zwrócono na składniki mineralne, makro- i mikroelementy.
MATERIAŁ I METODY

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: