Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2016

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 129
Editorial by the Editor-In-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 130
Opis przypadku
Case report
Zaodbytnicza torbiel naskórkowa przyczyną nawrotowej przetoki odbytu – opis przypadku
A retrorectal epidermoid cyst as the cause of recurrent anal fistula – a case report
Michał Talarek, Agnieszka Kucharczyk – s. 133-137
A retrorectal epidermoid cyst as the cause of recurrent anal fistula – a case report
Zaodbytnicza torbiel naskórkowa przyczyną nawrotowej przetoki odbytu – opis przypadku
Michał Talarek, Agnieszka Kucharczyk – s. 133-137
Prace poglądowe
Review papers
Miejsce klasycznych operacji przetok odbytu we współczesnym algorytmie leczenia przetok odbytu na tle nowych technik operacyjnych
The place of conventional anal fistula surgeries among modern surgical techniques included in the current anal fistula treatment algorithm
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 138-143
The place of conventional anal fistula surgeries among modern surgical techniques included in the current anal fistula treatment algorithm
Miejsce klasycznych operacji przetok odbytu we współczesnym algorytmie leczenia przetok odbytu na tle nowych technik operacyjnych
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 138-143
Miejsce alternatywnych metod leczenia choroby hemoroidalnej we współczesnym algorytmie terapeutycznym
The place of alternative treatment methods for haemorrhoidal disease in the modern therapeutic algorithm
Przemysław Ciesielski, , Agnieszka Kucharczyk, Paweł Dutkiewicz – s. 144-151
The place of alternative treatment methods for haemorrhoidal disease in the modern therapeutic algorithm
Miejsce alternatywnych metod leczenia choroby hemoroidalnej we współczesnym algorytmie terapeutycznym
Przemysław Ciesielski, , Agnieszka Kucharczyk, Paweł Dutkiewicz – s. 144-151
Ograniczenia i trudności ultrasonografii przezodbytniczej w diagnostyce przetok odbytu
The limitations and difficulties of anal ultrasonography in diagnosis of anal fistulae
Aneta Obcowska, Małgorzata Kołodziejczak – s. 152-161
The limitations and difficulties of anal ultrasonography in diagnosis of anal fistulae
Ograniczenia i trudności ultrasonografii przezodbytniczej w diagnostyce przetok odbytu
Aneta Obcowska, Małgorzata Kołodziejczak – s. 152-161
Nasi mistrzowie
Our masters
Doktor Hermann Strauss – naukowiec i lekarz (1868-1944). Wielokierunkowa aktywność i osiągnięcia naukowe, które zakończyły się w getcie w Terezinie – w kontekście mikro- i makrohistorycznym. Warsztaty prowadzone przez dr Miriam Offer w czasie Second European Meeting on Nazi Medicine. Transgressing borders (Praga, 7-9 września 2016 roku). Relacja
Doctor Hermann Strauss, Scientist and Physician, 1868-1944. His multiple activities and scientific achievements, which came to an end in the Theresienstadt Ghetto – Micro and Macro Historical Context. Workshops of Miriam Offer PhD (Western Galilee College, Israel) during The Second European Meeting on Nazi Medicine. Transgressing borders (Prague, September 7-9, 2016). Report
Maria Ciesielska – s. 162-166
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.