Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2017

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 1
Editorial by the Editor-In-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 2
Prace oryginalne
Original papers
Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Effect of disease acceptance on the quality of life of patients with Crohn’s disease
Joanna Chrobak-Bień, Anna Gawor, Małgorzata Paplaczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska – s. 5-17
Effect of disease acceptance on the quality of life of patients with Crohn’s disease
Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Joanna Chrobak-Bień, Anna Gawor, Małgorzata Paplaczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska – s. 5-17
Cechy temperamentu a symptomy depresyjne u chorych z łagodnymi chorobami proktologicznymi na podstawie badań 50 pacjentów. Doniesienie wstępne**
Temperamental characteristics and depressive symptoms in patients with mild proctological diseases based on research in 50 patients. A preliminary report
Katarzyna Martowska, Małgorzata Kołodziejczak, Anna Matczak – s. 18-26
Temperamental characteristics and depressive symptoms in patients with mild proctological diseases based on research in 50 patients. A preliminary report
Cechy temperamentu a symptomy depresyjne u chorych z łagodnymi chorobami proktologicznymi na podstawie badań 50 pacjentów. Doniesienie wstępne**
Katarzyna Martowska, Małgorzata Kołodziejczak, Anna Matczak – s. 18-26
Prace poglądowe
Review papers
Farmakologia analgosedacji u dorosłego pacjenta do kolonoskopii
Pharmacology of analgosedation in adult patient during colonoscopy
Jacek Wadełek – s. 27-36
Pharmacology of analgosedation in adult patient during colonoscopy
Farmakologia analgosedacji u dorosłego pacjenta do kolonoskopii
Jacek Wadełek – s. 27-36
Prawno-medyczne uwarunkowania analgosedacji do kolonoskopii w Polsce
Legal and medical aspects of analgosedation during colonoscopy in Poland
Karol Wadełek, Jacek Wadełek – s. 37-44
Legal and medical aspects of analgosedation during colonoscopy in Poland
Prawno-medyczne uwarunkowania analgosedacji do kolonoskopii w Polsce
Karol Wadełek, Jacek Wadełek – s. 37-44
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.