Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2017

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 1
Editorial by the Editor-In-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 2
Prace oryginalne
Original papers
Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Effect of disease acceptance on the quality of life of patients with Crohn’s disease
Joanna Chrobak-Bień, Anna Gawor, Małgorzata Paplaczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska – s. 5-17
Effect of disease acceptance on the quality of life of patients with Crohn’s disease
Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Joanna Chrobak-Bień, Anna Gawor, Małgorzata Paplaczyk, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska – s. 5-17
Cechy temperamentu a symptomy depresyjne u chorych z łagodnymi chorobami proktologicznymi na podstawie badań 50 pacjentów. Doniesienie wstępne**
Temperamental characteristics and depressive symptoms in patients with mild proctological diseases based on research in 50 patients. A preliminary report
Katarzyna Martowska, Małgorzata Kołodziejczak, Anna Matczak – s. 18-26
Temperamental characteristics and depressive symptoms in patients with mild proctological diseases based on research in 50 patients. A preliminary report
Cechy temperamentu a symptomy depresyjne u chorych z łagodnymi chorobami proktologicznymi na podstawie badań 50 pacjentów. Doniesienie wstępne**
Katarzyna Martowska, Małgorzata Kołodziejczak, Anna Matczak – s. 18-26
Prace poglądowe
Review papers
Farmakologia analgosedacji u dorosłego pacjenta do kolonoskopii
Pharmacology of analgosedation in adult patient during colonoscopy
Jacek Wadełek – s. 27-36
Pharmacology of analgosedation in adult patient during colonoscopy
Farmakologia analgosedacji u dorosłego pacjenta do kolonoskopii
Jacek Wadełek – s. 27-36
Prawno-medyczne uwarunkowania analgosedacji do kolonoskopii w Polsce
Legal and medical aspects of analgosedation during colonoscopy in Poland
Karol Wadełek, Jacek Wadełek – s. 37-44
Legal and medical aspects of analgosedation during colonoscopy in Poland
Prawno-medyczne uwarunkowania analgosedacji do kolonoskopii w Polsce
Karol Wadełek, Jacek Wadełek – s. 37-44