Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2018

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Marek Szczepkowski – s. 1
Editorial by the Editor-in-chief
Marek Szczepkowski – s. 1
Prace oryginalne
Original papers
Operacje naprawy przepuklin okołostomijnych wykonywanych w technice hybrydowej HyPER – wyniki odległe pierwszych 20 chorych. Badanie prospektywne
Hybrid parastomal hernia repair using the HyPER technique – long-term results of the first 20 patients. A prospective study
Marek Szczepkowski-, Alicja Przywózka-Suwała, Michał Klimkowski, Łukasz Panufnik, Piotr Czyżewski, , Grzegorz Gil, – s. 5-11
Hybrid parastomal hernia repair using the HyPER technique – long-term results of the first 20 patients. A prospective study
Operacje naprawy przepuklin okołostomijnych wykonywanych w technice hybrydowej HyPER – wyniki odległe pierwszych 20 chorych. Badanie prospektywne
Marek Szczepkowski-, Alicja Przywózka-Suwała, Michał Klimkowski, Łukasz Panufnik, Piotr Czyżewski, , Grzegorz Gil, – s. 5-11
Zmiany w budowie zwieraczy odbytu przed odtworzeniem i po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego obserwowane w endosonografii
Changes in the structure of anal sphincters before and after stoma reversal surgery observed in endosonography
Tomasz Zieliński, , Bartosz Ziółkowski, , Grzegorz Gil, , Adam Kobus, , Piotr Czyżewski, , Marek Szczepkowski- – s. 12-16
Changes in the structure of anal sphincters before and after stoma reversal surgery observed in endosonography
Zmiany w budowie zwieraczy odbytu przed odtworzeniem i po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego obserwowane w endosonografii
Tomasz Zieliński, , Bartosz Ziółkowski, , Grzegorz Gil, , Adam Kobus, , Piotr Czyżewski, , Marek Szczepkowski- – s. 12-16
Ocena aktywności fizycznej osób z wyłonioną stomią – badanie pilotażowe
Evaluation of physical activity among ostomates – a pilot study
Piotr Czyżewski, , Żaneta Piasta, Łukasz Mackiewicz, Tomasz Zieliński, , Michał Klimkowski, Marek Szczepkowski- – s. 17-29
Evaluation of physical activity among ostomates – a pilot study
Ocena aktywności fizycznej osób z wyłonioną stomią – badanie pilotażowe
Piotr Czyżewski, , Żaneta Piasta, Łukasz Mackiewicz, Tomasz Zieliński, , Michał Klimkowski, Marek Szczepkowski- – s. 17-29
TachoSil w zespoleniach jelitowych – ocena bezpieczeństwa stosowania
TachoSil in intestinal anastomoses – safety assessment
Dagmara Żołędowska-Będziechowska, Damian Kołacin, Bartosz Ziółkowski, , Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski, – s. 30-37
TachoSil in intestinal anastomoses – safety assessment
TachoSil w zespoleniach jelitowych – ocena bezpieczeństwa stosowania
Dagmara Żołędowska-Będziechowska, Damian Kołacin, Bartosz Ziółkowski, , Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski, – s. 30-37
Opis przypadku
Case report
Zastosowanie terapii podciśnieniowej u pacjenta z martwiczym zapaleniem powięzi po prawdopodobnej iniekcji dożylnej dezomorfiny (tzw. krokodyla)
Negative pressure wound therapy in a patient with necrotizing fasciitis after a probable injection of intravenous desomorphine (the so-called krokodil)
Maria Niemirowicz-Szczytt, Maciej Jastrzębski, Małgorzata Myka, Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski, – s. 38-42
Negative pressure wound therapy in a patient with necrotizing fasciitis after a probable injection of intravenous desomorphine (the so-called krokodil)
Zastosowanie terapii podciśnieniowej u pacjenta z martwiczym zapaleniem powięzi po prawdopodobnej iniekcji dożylnej dezomorfiny (tzw. krokodyla)
Maria Niemirowicz-Szczytt, Maciej Jastrzębski, Małgorzata Myka, Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski, – s. 38-42
Praca poglądowa
Review paper
Wpływ przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej na funkcję zwieraczy odbytu – przegląd najnowszych doniesień
The effects of transanal endoscopic microsurgery on anal sphincter function – a review of the latest reports
Łukasz Panufnik, Tomasz Zieliński, , Adam Kobus, , Bartosz Ziółkowski, , Grzegorz Gil, , Piotr Czyżewski, , Marek Szczepkowski- – s. 43-49
The effects of transanal endoscopic microsurgery on anal sphincter function – a review of the latest reports
Wpływ przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej na funkcję zwieraczy odbytu – przegląd najnowszych doniesień
Łukasz Panufnik, Tomasz Zieliński, , Adam Kobus, , Bartosz Ziółkowski, , Grzegorz Gil, , Piotr Czyżewski, , Marek Szczepkowski- – s. 43-49
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.