Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2018

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Marek Szczepkowski – s. 1
Editorial by the Editor-in-chief
Marek Szczepkowski – s. 1
Prace oryginalne
Original papers
Operacje naprawy przepuklin okołostomijnych wykonywanych w technice hybrydowej HyPER – wyniki odległe pierwszych 20 chorych. Badanie prospektywne
Hybrid parastomal hernia repair using the HyPER technique – long-term results of the first 20 patients. A prospective study
Marek Szczepkowski-, Alicja Przywózka-Suwała, Michał Klimkowski, Łukasz Panufnik, Piotr Czyżewski, , Grzegorz Gil, – s. 5-11
Hybrid parastomal hernia repair using the HyPER technique – long-term results of the first 20 patients. A prospective study
Operacje naprawy przepuklin okołostomijnych wykonywanych w technice hybrydowej HyPER – wyniki odległe pierwszych 20 chorych. Badanie prospektywne
Marek Szczepkowski-, Alicja Przywózka-Suwała, Michał Klimkowski, Łukasz Panufnik, Piotr Czyżewski, , Grzegorz Gil, – s. 5-11
Zmiany w budowie zwieraczy odbytu przed odtworzeniem i po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego obserwowane w endosonografii
Changes in the structure of anal sphincters before and after stoma reversal surgery observed in endosonography
Tomasz Zieliński, , Bartosz Ziółkowski, , Grzegorz Gil, , Adam Kobus, , Piotr Czyżewski, , Marek Szczepkowski- – s. 12-16
Changes in the structure of anal sphincters before and after stoma reversal surgery observed in endosonography
Zmiany w budowie zwieraczy odbytu przed odtworzeniem i po odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego obserwowane w endosonografii
Tomasz Zieliński, , Bartosz Ziółkowski, , Grzegorz Gil, , Adam Kobus, , Piotr Czyżewski, , Marek Szczepkowski- – s. 12-16
Ocena aktywności fizycznej osób z wyłonioną stomią – badanie pilotażowe
Evaluation of physical activity among ostomates – a pilot study
Piotr Czyżewski, , Żaneta Piasta, Łukasz Mackiewicz, Tomasz Zieliński, , Michał Klimkowski, Marek Szczepkowski- – s. 17-29
Evaluation of physical activity among ostomates – a pilot study
Ocena aktywności fizycznej osób z wyłonioną stomią – badanie pilotażowe
Piotr Czyżewski, , Żaneta Piasta, Łukasz Mackiewicz, Tomasz Zieliński, , Michał Klimkowski, Marek Szczepkowski- – s. 17-29
TachoSil w zespoleniach jelitowych – ocena bezpieczeństwa stosowania
TachoSil in intestinal anastomoses – safety assessment
Dagmara Żołędowska-Będziechowska, Damian Kołacin, Bartosz Ziółkowski, , Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski, – s. 30-37
TachoSil in intestinal anastomoses – safety assessment
TachoSil w zespoleniach jelitowych – ocena bezpieczeństwa stosowania
Dagmara Żołędowska-Będziechowska, Damian Kołacin, Bartosz Ziółkowski, , Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski, – s. 30-37
Opis przypadku
Case report
Zastosowanie terapii podciśnieniowej u pacjenta z martwiczym zapaleniem powięzi po prawdopodobnej iniekcji dożylnej dezomorfiny (tzw. krokodyla)
Negative pressure wound therapy in a patient with necrotizing fasciitis after a probable injection of intravenous desomorphine (the so-called krokodil)
Maria Niemirowicz-Szczytt, Maciej Jastrzębski, Małgorzata Myka, Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski, – s. 38-42
Negative pressure wound therapy in a patient with necrotizing fasciitis after a probable injection of intravenous desomorphine (the so-called krokodil)
Zastosowanie terapii podciśnieniowej u pacjenta z martwiczym zapaleniem powięzi po prawdopodobnej iniekcji dożylnej dezomorfiny (tzw. krokodyla)
Maria Niemirowicz-Szczytt, Maciej Jastrzębski, Małgorzata Myka, Tomasz Banasiewicz, Marek Szczepkowski, – s. 38-42
Praca poglądowa
Review paper
Wpływ przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej na funkcję zwieraczy odbytu – przegląd najnowszych doniesień
The effects of transanal endoscopic microsurgery on anal sphincter function – a review of the latest reports
Łukasz Panufnik, Tomasz Zieliński, , Adam Kobus, , Bartosz Ziółkowski, , Grzegorz Gil, , Piotr Czyżewski, , Marek Szczepkowski- – s. 43-49
The effects of transanal endoscopic microsurgery on anal sphincter function – a review of the latest reports
Wpływ przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej na funkcję zwieraczy odbytu – przegląd najnowszych doniesień
Łukasz Panufnik, Tomasz Zieliński, , Adam Kobus, , Bartosz Ziółkowski, , Grzegorz Gil, , Piotr Czyżewski, , Marek Szczepkowski- – s. 43-49