Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2018, s. 43-49 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.1.43
*Łukasz Panufnik1, Tomasz Zieliński1, 2, Adam Kobus1, 2, Bartosz Ziółkowski1, 2, Grzegorz Gil1, 2, Piotr Czyżewski1, 3, Marek Szczepkowski1-3
The effects of transanal endoscopic microsurgery on anal sphincter function – a review of the latest reports
Wpływ przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej na funkcję zwieraczy odbytu – przegląd najnowszych doniesień
1Department of General and Colorectal Surgery, Bielański Hospital in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
2Department of Colorectal, General and Oncological Surgery, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
3Faculty of Rehabilitation, University of Physical Education in Warsaw
Head of Department: Associate Professor Bartosz Molik, PT, PhD
Streszczenie
Nowotwory jelita grubego są drugą u mężczyzn i trzecią u kobiet przyczyną zgonu z powodu chorób nowotworowych w Polsce. Ich wczesne rozpoznanie oraz jak najmniej inwazyjne leczenie leżą w kręgu zainteresowań nie tylko oddziałów chirurgicznych, ale również gastroenterologicznych i onkologicznych. W zależności od lokalizacji zmiany, jej rozległości, zaawansowania choroby, stanu pacjenta i chorób współistniejących istnieje kilka wariantów postępowania w leczeniu nowotworów jelita grubego, takich jak: operacje brzuszno-kroczowe, operacje przezzwieraczowe czy zabiegi endoskopowe. Coraz częściej w leczeniu wykorzystywana jest małoinwazyjna przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa (ang. transanal endoscopic microsurgery – TEM). Jest ona jedną z najszybciej rozwijających się metod leczenia nowotworów położonych w końcowym odcinku przewodu pokarmowego. Jej wpływ na funkcje układu zwieraczowego odbytu jest stale dyskutowany. Dotychczas opublikowane badania sugerują brak lub niewielki i przemijający jej wpływ na funkcje zwieraczy. Jednak dokładne poznanie i określenie czynników mogących upośledzać aparat zwieraczowy odbytu, a tym samym wpływać na komfort życia pacjentów po leczeniu nowotworów jelita grubego, wymaga dalszych badań.
Summary
Colorectal cancers are the second leading neoplastic cause of death among men and the third leading neoplastic cause of death among women in Poland. Early diagnosis and minimally invasive treatment of these cancers is of interest not only to surgical but also gastroenterological and oncological departments. There are several treatment options in colorectal cancer, such as abdominoperineal surgeries, transsphincteric surgeries or endoscopic procedures, depending on disease location, extent and stage, as well as patient’s condition and comorbidities. The minimally invasive transanal endoscopic microsurgery (TEM) is an increasingly used therapeutic technique. It is also one of the most rapidly developing treatment modalities for cancers located at the end segments of the gastrointestinal tract. Its effects on the sphincter complex function is still a subject of discussion. Previous studies suggest no or minor and transient effects on sphincter function. However, further research is needed to identify factors that may impair the sphincter complex, and thus affect the comfort of life in patients after colorectal cancer treatment.
Słowa kluczowe: nowotwory jelita grubego,
Key words: colorectal cancers, transanal endoscopic microsurgery, TEM, anal sphincter system

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Rutkowska L: Trwanie życia w 2016 r. (on-line). Główny Urząd Statystyczny 2017; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2016-r-,2,11.html (data dostępu: 21.01.2018).
2. Siegel R, DeSantis C, Jemal A: Colorectal cancer statistics 2014. Cancer J Clin 2014; 64(2): 104-117.
3. Nowotwory złośliwe ogółem (on-line). Krajowy Rejestr Nowotworów; http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2/ (data dostępu: 21.01.2018).
4. Floch M: Nowotwory jelita grubego: polipy okrężnicy. [W:] Floh M (red.): Gastroenterologia Nattera. Wyd. I. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010: 454-455.
5. Itzkowitz S: Adenocarcinoma of the Large Bowel and Hereditary Colon Cancer Syndromes. [In:] Sands B (ed.): Mount Sinai Expert Guides: Gastroenterology. 1st ed. John Wiley & Sons, New York 2014: 443-454.
6. Stec R: Badania przesiewowe w raku jelita grubego. Wspolczesna Onkol 2006; 10(3): 96-102.
7. Giorgi Rossi P, Carretta E, Mangone L et al.: Incidence of interval cancers in faecal immunochemical test colorectal screening programmes in Italy. J Med Screen 2018; 25(1): 32-39.
8. Crawford J, Kumar V: Jama ustna i przewód pokarmowy. [W:] Kumar V (red.): Patologia Robbinsa. Wyd. VII. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2005: 621-675.
9. Nowotwory jelita grubego (on-line). Krajowy Rejestr Nowotworów; http://onkologia.org.pl/nowotwory-jelita-grubego/#l (data dostępu: 21.01.2018).
10. Zieliński T, Przywózka A, Szczepkowski M: Przezodbytowa mikrochirurgia endoskopowa. Chirurgia Po Dyplomie 2013; 10: 12-17.
11. Góral R: Anatomia chirurgiczna jelita grubego. [W:] Góral R (red.): Chirurgia okrężnicy i odbytnicy. Wyd. I. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1993: 18-33.
12. Mulak A, Kępiński R: Badania czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego. [W:] Paradowski L (red.): Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego. Wyd. I. Cornetis, Wrocław 2007: 71-77.
13. Biviano I, Balla A, Badialis D et al.: Anal function after endoluminal locoregional resection by transanal endoscopic microsurgery and radiotherapy for rectal cancer. Colorectal Dis 2017; 19: 177-185.
14. Khoury R, Duek S, Issa N et al.: Transanal endoscopic microsurgery for large benign rectal tumors; where are the limits? Int J Surg 2016; 29: 128-131.
15. López L, Aracil X, Bosch J et al.: Study of anorectal function after transanal endoscopic surgery. Int J Surg 2015; 13: 142-147.
16. Hompes R, Ashraf S, Gosseling M et al.: Evaluation of quality of life and function at 1 year after transanal endoscopic microsurgery. Colorectal Dis 2014; 17: 54-61.
17. Barendse R, Oors J, Graff E et al.: The effect of endoscopic mucosal resection and transanal endoscopic microsurgery on anorectal function. Colorectal Dis 2013; 15: 534-541.
otrzymano: 2018-02-02
zaakceptowano do druku: 2018-02-23

Adres do korespondencji:
*Łukasz Panufnik
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-22
lukasz.panufnik@o2.pl

Nowa Medycyna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna