Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2018, s. 43-49 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.1.43
*Łukasz Panufnik1, Tomasz Zieliński1, 2, Adam Kobus1, 2, Bartosz Ziółkowski1, 2, Grzegorz Gil1, 2, Piotr Czyżewski1, 3, Marek Szczepkowski1-3
The effects of transanal endoscopic microsurgery on anal sphincter function – a review of the latest reports
Wpływ przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej na funkcję zwieraczy odbytu – przegląd najnowszych doniesień
1Department of General and Colorectal Surgery, Bielański Hospital in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
2Department of Colorectal, General and Oncological Surgery, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
3Faculty of Rehabilitation, University of Physical Education in Warsaw
Head of Department: Associate Professor Bartosz Molik, PT, PhD
Streszczenie
Nowotwory jelita grubego są drugą u mężczyzn i trzecią u kobiet przyczyną zgonu z powodu chorób nowotworowych w Polsce. Ich wczesne rozpoznanie oraz jak najmniej inwazyjne leczenie leżą w kręgu zainteresowań nie tylko oddziałów chirurgicznych, ale również gastroenterologicznych i onkologicznych. W zależności od lokalizacji zmiany, jej rozległości, zaawansowania choroby, stanu pacjenta i chorób współistniejących istnieje kilka wariantów postępowania w leczeniu nowotworów jelita grubego, takich jak: operacje brzuszno-kroczowe, operacje przezzwieraczowe czy zabiegi endoskopowe. Coraz częściej w leczeniu wykorzystywana jest małoinwazyjna przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa (ang. transanal endoscopic microsurgery – TEM). Jest ona jedną z najszybciej rozwijających się metod leczenia nowotworów położonych w końcowym odcinku przewodu pokarmowego. Jej wpływ na funkcje układu zwieraczowego odbytu jest stale dyskutowany. Dotychczas opublikowane badania sugerują brak lub niewielki i przemijający jej wpływ na funkcje zwieraczy. Jednak dokładne poznanie i określenie czynników mogących upośledzać aparat zwieraczowy odbytu, a tym samym wpływać na komfort życia pacjentów po leczeniu nowotworów jelita grubego, wymaga dalszych badań.
Summary
Colorectal cancers are the second leading neoplastic cause of death among men and the third leading neoplastic cause of death among women in Poland. Early diagnosis and minimally invasive treatment of these cancers is of interest not only to surgical but also gastroenterological and oncological departments. There are several treatment options in colorectal cancer, such as abdominoperineal surgeries, transsphincteric surgeries or endoscopic procedures, depending on disease location, extent and stage, as well as patient’s condition and comorbidities. The minimally invasive transanal endoscopic microsurgery (TEM) is an increasingly used therapeutic technique. It is also one of the most rapidly developing treatment modalities for cancers located at the end segments of the gastrointestinal tract. Its effects on the sphincter complex function is still a subject of discussion. Previous studies suggest no or minor and transient effects on sphincter function. However, further research is needed to identify factors that may impair the sphincter complex, and thus affect the comfort of life in patients after colorectal cancer treatment.
Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Rutkowska L: Trwanie życia w 2016 r. (on-line). Główny Urząd Statystyczny 2017; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2016-r-,2,11.html (data dostępu: 21.01.2018).
2. Siegel R, DeSantis C, Jemal A: Colorectal cancer statistics 2014. Cancer J Clin 2014; 64(2): 104-117.
3. Nowotwory złośliwe ogółem (on-line). Krajowy Rejestr Nowotworów; http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2/ (data dostępu: 21.01.2018).
4. Floch M: Nowotwory jelita grubego: polipy okrężnicy. [W:] Floh M (red.): Gastroenterologia Nattera. Wyd. I. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010: 454-455.
5. Itzkowitz S: Adenocarcinoma of the Large Bowel and Hereditary Colon Cancer Syndromes. [In:] Sands B (ed.): Mount Sinai Expert Guides: Gastroenterology. 1st ed. John Wiley & Sons, New York 2014: 443-454.
6. Stec R: Badania przesiewowe w raku jelita grubego. Wspolczesna Onkol 2006; 10(3): 96-102.
7. Giorgi Rossi P, Carretta E, Mangone L et al.: Incidence of interval cancers in faecal immunochemical test colorectal screening programmes in Italy. J Med Screen 2018; 25(1): 32-39.
8. Crawford J, Kumar V: Jama ustna i przewód pokarmowy. [W:] Kumar V (red.): Patologia Robbinsa. Wyd. VII. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2005: 621-675.
9. Nowotwory jelita grubego (on-line). Krajowy Rejestr Nowotworów; http://onkologia.org.pl/nowotwory-jelita-grubego/#l (data dostępu: 21.01.2018).
10. Zieliński T, Przywózka A, Szczepkowski M: Przezodbytowa mikrochirurgia endoskopowa. Chirurgia Po Dyplomie 2013; 10: 12-17.
11. Góral R: Anatomia chirurgiczna jelita grubego. [W:] Góral R (red.): Chirurgia okrężnicy i odbytnicy. Wyd. I. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1993: 18-33.
12. Mulak A, Kępiński R: Badania czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego. [W:] Paradowski L (red.): Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego. Wyd. I. Cornetis, Wrocław 2007: 71-77.
13. Biviano I, Balla A, Badialis D et al.: Anal function after endoluminal locoregional resection by transanal endoscopic microsurgery and radiotherapy for rectal cancer. Colorectal Dis 2017; 19: 177-185.
14. Khoury R, Duek S, Issa N et al.: Transanal endoscopic microsurgery for large benign rectal tumors; where are the limits? Int J Surg 2016; 29: 128-131.
15. López L, Aracil X, Bosch J et al.: Study of anorectal function after transanal endoscopic surgery. Int J Surg 2015; 13: 142-147.
16. Hompes R, Ashraf S, Gosseling M et al.: Evaluation of quality of life and function at 1 year after transanal endoscopic microsurgery. Colorectal Dis 2014; 17: 54-61.
17. Barendse R, Oors J, Graff E et al.: The effect of endoscopic mucosal resection and transanal endoscopic microsurgery on anorectal function. Colorectal Dis 2013; 15: 534-541.
otrzymano: 2018-02-02
zaakceptowano do druku: 2018-02-23

Adres do korespondencji:
*Łukasz Panufnik
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-22
lukasz.panufnik@o2.pl

Nowa Medycyna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna